Top

Inscrieri în carnetul de muncă

Tip:Sentinţa nr. 234 din 30.03.2009

Titlu:Inscrieri în carnetul de muncă

Domeniu:Contracte de muncă

Reclamanta a avut calitatea de functionar public in cadrul D.G.F.P. Vrancea in perioada 1.01.2001- 31.12.2003 asa cum reiese din copia carnetului de munca ( fl. 5-10).

Potrivit normelor din Statutul functionarilor publici – legea 188/1999 — functionarii publici au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.

Incepand cu data de 2.01.2001 angajatorul nu si-a executat voluntar obligatia de a plati aceste prime invocand suspendarea prevederilor legale privind plata acestora. A aratat parata ca suspendarea actului normativ s-a dispus in temeiul art. 56 din legea 24/2000, in conformitate cu care dupa intrarea in vigoare a unui act normativ pot interveni diferite evenimente legislative, printre care si suspendarea.

Instanta nu poate primi aceste sustineri , deoarece potrivit art. 1 al.3 din si art. 53 al.1 din Constitutie drepturile cetatenilor sunt garantate, iar suspendarea actelor normative generatoare de drepturi, care implicit duce la o restrangere a exercitiului acestor drepturi, poate fi dispusa numai in cazuri speciale si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

Aceste conditii nu au existat, astfel incat restrangerea drepturilor nu se justifica, iar respectarea principiului increderii in statul de drept implica asigurarea aplicarii legilor adoptate in spiritul si litera lor, concomitent cu eliminarea oricarei tendinte de reglementare a unor situatii juridice fictive.

Imprejurarea de a suspenda prin acte normative succesive pe o durata de mai multi ani o norma care recunoaste existenta unui drept patrimonial nu se poate transforma intr-o masura cu caracter permanent, pentru ca aceasta ar insemna insasi inlaturarea acestui drept.

Efectele actelor normative de suspendare au incetat la termenele prevazute in cuprinsul lor si de la acea data s-a putut relua exercitiul dreptului dobandit, dreptul nestingandu-se prin neuz.

Din adresa emisa de D.G.F.P. Vrancea si din continutul scrisorii comunicata de Federatia SED LEX instanta retine ca in cauza exista o recunoastere a dreptului solicitat.

Faptul ca Ministerul Finantelor Publice nu a prevazut in buget sumele necesare platii acestor prime nu poate fi imputat reclamantei si nimeni nu se poate apara invocand propria turpitudine.

In consecinta, in temeiul prevederilor art. 34 din legea 188/1999, art. 38, 139 si 269 din Codul muncii si a considerentelor expuse instanta constata actiunea intemeiata, urmand sa o admita.

Etichete: