Top

PENAL.Viol

Asupra prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. 413/P/2009 din 28.05.2010 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului minor DV pentru săvârşirea infracţiunii de viol prevăzută de art. 197 alin. 3 Cod penal cu aplicarea art. 99 si următoarele Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că in ziua de 17.07.2009 a întreţinut raporturi sexuale cu PSB , profitând de faptul că aceasta are un intelect liminar si nu a realizat consecinţele faptei.

Analizând întregul material probator administrat in cauză , respectiv procesul – verbal de sesizare , declaraţiile părţii vătămate , procesul – verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto, raportul de constatare medico-legală , raportul de evaluare psiho – socială , raportul de expertiză medico legală psihiatrică , raportul de evaluare si ancheta socială , declaraţiile martorilor, precum şi declaraţiile inculpatului care a recunoscut fapta comisă , instanţa va reţine următoarea situaţie de fapt :

În ziua de 16.07.2009 , inculpatul minor DV , ştiind că vecina sa PSB este o fetiţă cu intelect liminar , le-a sugerat prietenilor săi IMG si OAC să o abordeze , pentru a întreţine cu ei raporturi sexuale. Văzând-o pe stradă pe partea vătămată , i-a propus să meargă cu ei pe deal pentru a întreţine raporturi sucale. Întrucât aceasta a fost de acord , inculpatul DV a cumpărat de la un magazin din sat o cutie cu prezervative , din banii lui IMG , dar nu au reuşit să realizeze ce-şi propuseseră , deoarece partea vătămată a fost chemată acasă de bunica ei . După plecarea părţii vătămate , minorii au ascuns prezervativele pe deal, lângă un copac .

A doua zi , întâlnindu-se cu partea vătămată, au invitat-o să meargă cu ei pe deal, minţind-o că acolo se află şi fratele ei E şi vecina lor A. Partea vătămată a acceptat propunerea şi i-a însoţit pe cei trei în punctul „Scoruş”. Ajungând la marginea pădurii , inculpatul minor DV i-a propus părţii vătămate să întreţină cu ei raporturi sexuale. Aceasta a fost de acord , cu condiţia să fie „cărată în spate” de inculpat . DV a luat-o pe partea vătămată in spate şi a dus-o aproximativ 20 metri , după care, la sugestia părţii vătămate , primul care a încercat să întreţină raporturi sexuale cu aceasta a fost minorul OAC. Partea vătămată PSB s-a aşezat pe iarbă, cu faţa în sus, şi-a ridicat rochiţa şi şi-a lăsat slipul in jos , iar minorul OAC s-a aşezat peste aceasta , cu intenţia de a întreţine raporturi sexuale, dar , nereuşind, s-a ridicat după câteva minute . Inculpatul DV l-a trimis apoi pe IMG la partea vătămată . Aceasta, ajungând lângă minoră i-a dat 7 lei , apoi s-a aplecat peste aceasta , cu intenţia de a întreţine raporturi sexuale . In acel moment , dându-şi seama de consecinţele faptei, s-a ridicat , i-a cerut părţii vătămate cei 7 lei , întorcându-se in locul în care se aflau învinuitul si minorul OAC.

Inculpatul DV s-a apropiat de partea vătămată , s-a dezbrăcat si a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale. În momentul in care partea vătămată a început să ţipe , s-a ridicat de pe ea, ocazie cu care a observat că aceasta era murdară de sânge pe picioare . După consumarea actului sexual , minora şi-a îmbrăcat slipul , dar, văzând că se murdărise de sânge , l-a aruncat într-un tufiş , la sugestia învinuitului.

La plecare , inculpatul DV a atenţionat-o pe partea vătămată PSB să nu se spună bunicilor ce i s-a întâmplat .

În cauză s-a dispus efectuarea unei constatări medico –legale , care să stabilească dacă PSB prezintă urme de deflorare recentă .

Din raportul nr. 636/0 din 01.10.2009 , întocmit de SJML Buzău , rezultă că minora PSB prezintă o leziune traumatice vulvo-himenală recentă, care a putut fi produsă in timpul unui raport sexual sau a unei tentative de raport sexual vaginal . Leziunea poate data din 17.07.2009 şi necesită 4-5 zile de îngrijiri medicale . Prezintă leziuni traumatice pe părţile dorsale ale corpului şi pe membrele pelvine , care au putut fi produse prin lovire de corpuri sau planuri dure; leziunile pot data din 17.07.2009 şi necesită 1-2 zile îngrijiri medicale . Prezintă leziuni traumatice la nivelul coapsei stângi , în curs de vindecare , vechi de 4-5 zile , care au putut fi produse prin lovire cu sau de corp dur, au necesitat 1-2 zile îngrijiri medicale şi nu se află in raport de cauzalitate cu evenimentul din 17.07.2009. Niciuna din leziunile traumatice constatate nu i-au pus viaţa in primejdie.

In urma evaluării psiho-coaile s-a constatat faptul că minora PSB prezintă personalitate dismatură pe fondului unui intelect liminar, lentoare în înţelegere sau învăţare, prezintă stabilitate emoţională scăzută , hipersensibilitate, introversie , emotivitate, nesupunere. Se apreciază că minora încadrează coerent evenimentele petrecute , relatând în detaliu faptele săvârşite de cei doi abuzatori , dar şi impactul emoţional asupra sa. Din evaluarea psihologică a reieşit existenţa unei traume psihice produse de violul si abuzul sexual , traumă care ar putea influenţa negativ starea de sănătate psihică actuală a minorei , cu consecinţe proiectabile in dezvoltarea sa ulterioară.

In drept , fapta inculpatului DV si a minorului OAC , de a întreţine , în ziua de 17.07.2009, raporturi sexuale cu minora PSB , în vârstă de 11 ani , ştiind că aceasta are un intelect liminar şi nu realizează gravitatea faptelor, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de viol, prevăzute de art. 197 alin.3 Cod penal cu aplicarea art. 99 si următoarele Cod penal.

Reprezentantul legal al părţii vătămate , numita PV s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 euro reprezentând daune morale .

Instanţa constată că , într-adevăr , minora parte vătămată a suferit traume psihice in urma faptei comisă de inculpat , însă suma de 15.000 lei ( 3500 euro) este îndestulătoare pentru repararea prejudiciului moral.

În privinţa sancţiunii ce urmează a-i fi aplicată inculpatului minor , instanţa apreciază că in raport de dispoziţiile art. 100 Cod penal , de gradul de pericol social al faptei, de dezvoltarea intelectuală si morală a acestuia , de comportarea lui anterioară săvârşirii faptei precum si pe întreaga durată de desfăşurare a procesului penal, luarea măsurii educative , respectiv internarea într-un centru de reeducare , este suficientă pentru îndreptarea minorului .

Reţinând cele de mai sus , instanţa in baza art. 104 Cod penal va aplica inculpatului măsura educativă a internării într-un centru de reeducare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.197 alin.3 cod penal cu aplicarea art.99 cod penal.

În temeiul art.490 alin.1 cod pr.penală va dispune punerea deîndată în executare a acestei măsuri.

Va obligăape inculpat în solidar cu părtile responsabile civilmente la 15.000 lei (3100 Euro) daune morale către partea civilă.

Va obliga pe inculpat în solidar cu părtile responsabile civilmente la 500 lei cheltuieli de judecata (onorariu apărător) către partea civilă si la 700 lei cheltuieli judiciare către stat din care 400 lei onorarii apărător oficiu.

Va dispune comunicarea unei copii de pe prezenta la Postul de Politie Viperesti.

Etichete: