Top

Infracţiunea de viol, prev. de art.197alin.3 Cod penal. Fapta comisă de un inculpat minor. Individualizarea judiciară a pedepsei. Repararea, din oficiu a prejudiciului suferit de o victimă minor.

A fost înregistrat la instanţă rechizitoriul Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prevăzută de art. 197 al. 3 Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal.

În motivarea actului de sesizare al instanţei s-a reţinut că în ziua de 17 august 2009, inculpatul minor a întreţinut raporturi sexuale orale cu minora, care nu avea împlinită vârsta de 15 ani, împotriva voinţei sale.

În instanţă a fost audiat inculpatul precum şi martorii. Partea vătămată, prin reprezentanţii săi legali, a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză.

Din analiza probatoriul administrat în cauză, respectiv procesul verbal de consemnare a denunţului oral, procesul verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile reprezentanţilor legali ai părţii vătămate, certificatul medico-legal eliberat de Serviciul de Medicină Legală Neamţ, adresa nr. a Primăriei Horia, foaia matricolă a inculpatului, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 1433/2009 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Neamţ privind pe inculpat, referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ, declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpatului, instanţa reţine următoarele:

În ziua de 17 august 2009, partea vătămată, în vârstă de 5 ani, a mers împreună cu bunica sa, martora, în vizită la străbunica sa, în satul Cotu Vameş, comuna Horia, judeţul Neamţ, pentru a o ajuta la treburile gospodăreşti, urmând să stea acolo câteva zile. În aceeaşi curte cu locuinţa lui are casă şi, fratele martorei. Inculpatul, în vârstă de 15 ani, este fiul lui.

În ziua de 18 august 2009, partea vătămată s-a jucat în curtea celor două imobile cu inculpatul. La un moment dat, acesta i-a cerut părţii vătămate să-l însoţească în casă, pentru a se uita la desene animate. Ajungând în camera sa, inculpatul s-a dezbrăcat de haine în partea de jos a corpului, cerându-i şi victimei să facă acelaşi lucru. Ulterior, inculpatul i-a cerut victimei să se aşeze pe o canapea şi să-şi desfacă picioarele, după care cei doi minori au întreţinut raporturi sexuale orale. Inculpatul a încercat să întreţină şi raporturi sexuale anale cu victima, însă deoarece aceasta s-a plâns că o doare, a renunţat.

Inculpatul i-a cerut victimei să se îmbrace, s-a îmbrăcat şi el, iar înainte ca aceasta să plece din dormitor, i-a cerut să nu povestească nimănui cele întâmplate. Victima a mers la domiciliul străbunicii sale, a stat la masă, după care s-a culcat, trezindu-se însă la scurt timp, deoarece i s-a făcut rău şi a vomat.

În ziua de 20 august 2009, victima a revenit la locuinţa sa din comuna Săvineşti, judeţul Neamţ, unde i-a povestit mamei sale ce s-a întâmplat, iar ulterior au fost sesizate organele de poliţie.

La data de 21 august 2009, victima a fost supusă unei examinări medico-legale, iar din certificatul medical eliberat rezultă că aceasta este virgină şi nu prezintă semne de violenţă.

Audiat pe parcursul procesului penal, inculpatul a recunoscut constant comiterea faptei, pe care a descris-o în detaliu.

Raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că fapta inculpatului minor de a întreţine raporturi sexuale orale cu victima, profitând de imposibilitatea ei de a-şi exprima voinţa, datorită vârstei sale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, prevăzută de art. 197 al. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal.

În baza acestor texte de lege şi a dispoziţiilor art. 345 Cod procedură penală, instanţa urmează să aplice inculpatului o pedeapsă, la individualizarea căreia se va avea în vedere dispoziţiile art. 72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social al faptei, determinat în principal de vârsta mică a victimei şi de gradul de rudenie existent între părţi, precum şi persoana inculpatului, care nu are antecedente penale. În cauză nu se justifică aplicarea unei măsuri educative faţă de inculpat, având în vedere gravitatea faptei comise, reflectată şi în limitele de pedeapsă prevăzute de lege.

Aspectele privitoare la faptul că inculpatul a avut o conduită bună anterior comiterii faptei, aspect ce rezultă din referatul de evaluare, că a recunoscut comiterea faptei şi s-a prezentat în faţa autorităţilor de câte ori a fost chemat, urmează a fi reţinute ca circumstanţe atenuante în favoarea sa, în baza art. 74 al. 1 lit. a şi c Cod penal, pedeapsa reducându-se sub minimul special prevăzut de lege, conform dispoziţiilor art. 76 lit. b Cod penal.

Având în vedere că până la împlinirea duratei pedepsei, inculpatul va deveni major, în temeiul art. 71 al. 2 Cod penal se va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. . 64 lit. a teza II, b, d şi e Cod penal.

În cauză nu se impune interzicerea dreptului de a vota, întrucât interzicerea acestui drept contravine art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea din 30 martie 2004 privind cauza Hirst contra Marii Britanii. În motivarea acestei hotărâri s-a reţinut că, indiferent de durata pedepsei şi de natura infracţiunii care a atras-o, nu se justifică excluderea celor condamnaţi din câmpul persoanelor cu drept de vot, neexistând nicio legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei, de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni şi de a asigura reinserţia socială a infractorilor.

De asemenea, la comiterea infracţiunii inculpatul nu s-a folosit de nicio profesie, funcţie sau activitate, astfel încât nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c Cod penal.

În cauză se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. d şi e Cod penal, având în vedere că infracţiunile au fost comise de inculpat asupra unei rude apropiate.

Întrucât inculpatul nu a mai fost anterior condamnat pentru săvârşirea de fapte penale, iar raportat la atitudinea sa procesuală şi la vârsta sa se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, în temeiul art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În temeiul art. 110 Cod penal se va fixa termen de încercare şi se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal.

Având în vedere faptul că din probele administrate rezultă că urmare a faptei inculpatului, minorei i-au fost cauzate traume psihice, pe fondul acestora declanşându-se o stare de rău fizic, aşa cum rezultă din declaraţia martorei, în temeiul art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 14 Cod procedură penală şi art. 998 şi următoarele Cod civil, instanţa, din oficiu, urmează a dispune obligarea inculpatului la plata de daune morale către victimă.

Etichete: