Top

PENAL.Deces in urma autoaccidentarii

Asupra prezentei plângeri:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instante la data de 12.08.2010, sub nr.3498/114, petenta BM a solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr.309/P/2007 din data de 15.06.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău si trimiterea cauzei procurorului în vederea efectuării oricărui act de urmărire penală pentru lămurirea completă a cauzei.

În motivarea plângerii, petenta a învederat instanţei că organele de urmărire penală au reţinut că decesul sotului său s-a produs ca urmare a autoaccidentării, fără însă a se explica cum a pornit motorul autovehiculului în condiţiile în care contactul electric general era pe poziţia decuplat, actele medicale au precizat că leziunile au fost produse în timp ce soţul său se afla sub maşină iar la experimental judiciar s-a stabilit că leziunile s-au produs când victima se afla deasupra motorului.

Analizând actele si lucrările dosarului de urmărire penală nr. 309/P/2007, instanţa constată că plângerea petentei este fondată din următoarele considerente:

Prin rezoluţia nr. 309/P/2007 din data de 15.06.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, s-a dispus clasarea cauzei privind pe A.N. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută si pedepsită de art.174 C.pen., considerându-se că victima BI s-a autoaccidentat în timpul manevrelor de pornire a motorului autovehiculului cu nr. de înmatriculare BZ-05-BYI, prin lezarea gâtului de elicea metalică a ventilatorului, mecanismul de producere a autoaccidentării rezultând si din expertizele biocriminalistice si fizico-chimice efectuate.

S-a mai reţinut că TP, acuzat de uciderea victimei, nu se afla în intervalul orar 11,30-11,40 în zona în care se afla victima, după cum rezultă din declaraţia martorului CG, după efectuarea experimentului judiciar stabilindu-se că victima s-a autoaccidentat în momentul în care s-a aplecat peste motor pentru a-l porni, fiindu-i produse leziuni în zona gâtului de elicea ventilatorului ale cărei extremităţi erau pilite, depăşind marginea radiatorului, elicea provenind de la alt autovehicul.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere soţia victimei, respectiv petenta BM, plângere respinsă prin rezoluţia nr. 393/II/2/2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Instanţa constată că ambele rezoluţii sunt netemeinice în condiţiile în care din întregul material probator administrat în cauză rezultă unele contradicţii, neclarificate cu exactitate de către organele de urmărire penală.

Astfel, din avizul nr. E2/13205/12.12.2008 al Comisiei de Avizare si Control din cadrul I.N.M.L. Mina Minovici Bucureşti (fila 158), rezultă că leziunea ce a condus la decesul victimei, este puţin probabil să se fi putut produce cu un topor, fiind plauzibilă lovirea de către elice, victima fiind situată sub maşină în momentul tentativei de pornire a motorului.

După efectuarea experimentului judiciar, s-a stabilit însă că părţile constructive ale autovehiculului în cauză, în partea inferioară, nu permiteau accesul victimei în zona de acţiune a ventilatorului.

De asemenea, din procesul-verbal de cercetare la fata locului rezultă că autovehiculul a fost găsit cu maneta schimbătorului de viteze cuplată pe poziţia de mers înapoi iar contactul electric general decuplat, din raportul de expertiză tehnică auto judiciară rezultând că motorul nu putea fi pus în mişcare de către electromotor când contactul electric general era în poziţia decuplat.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa în baza art.2781 al.8 lit.b C.pr.pen. urmează să admită plângerea formulată de petenta BM împotriva rezoluţiei nr. 309/P/2007 din data de 15.06.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, să desfiinţeze rezoluţia atacată si să trimită cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale ocazie cu care se va solicita, în temeiul dispoziţiilor art. 23 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.271/2004, Comisiei superioare medico-legale de pe lângă I.N.M.L. Mina Minovici – Bucureşti verificarea, evaluarea, analizarea si avizarea din punct de vedere ştiinţific a Raportului de expertiză medico-legală nr. 123/C/2007 efectuat de S.J.M.L. Buzău precum si a Avizului nr. E2/13205/12.12.2008 al Comisiei de Avizare si Control, să se opineze dacă leziunea ce a condus la decesul numitului BI s-a putut produce cu un topor sau prin lovire de elicea ventilatorului autovehiculului în cauză iar în această ultimă situaţie, dacă victima, la momentul producerii leziunii s-ar fi putut afla deasupra sau sub elicea ventilatorului; de asemenea se vor continua cercetările pentru a se stabili împrejurările în care victima ar fi putut porni motorul autovehiculului în condiţiile în care contactul electric general era în poziţia decuplat sau împrejurările în care contactul electric general a ajuns în poziţia decuplat după decesul victimei.

În baza art.192 al.3 C.pr.pen., instanţa urmează să dispună ca statul să suporte cheltuielile judiciare.

Etichete: