Top

PENAL.Infractiuni

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr.643/15.07.2009, Judecătoria Buzău a dispus :

În baza art.208 alin.1, 209 alin.1, lit.e,g,i C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal condamnă inculpatul Ş I , la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, în data de 30.07.1999, în dauna părţii vătămate N V domiciliat în Buzău, jud.Buzău.

În baza art.215 alin.1,2 C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal condamnă pe inculpatul Ş I la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, în cursul anului 1999, în dauna părţii vătămate K GJ, domiciliat în com. jud.Bihor.

Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente între ele dar sunt concurente şi cu infracţiunile pentru care a fost condamnat prin sentinţele penale nr…/2007 şi nr…./2007, ambele pronunţate de Judecătoria Pătârlagele.

Descontopeşte pedeapsa de 3 ani şi 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr.29/2007 a Judecătoriei Pătârlagele în pedepsele componente.

Descontopeşte pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.130/2007 pronunţată de Judecătoria Pătârlagele în pedepsele componente.

În baza art.36 alin.1 C.penal cu aplicarea art.33-34 C.penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă cu pedepsele aplicate prin sentinţele penale nr.29/2007 şi nr.130/2007, toate pronunţate de Judecătoria Pătârlagele, în total inculpatul va executa pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art.36 alin.3 C.penal deduce din pedeapsa rezultantă perioada executată şi anume 14.10.2006, la zi.

Aplică dispoziţiile art.71-64 alin.1 lit.a, teza a II-a şi lit.b C.penal pe durata executării pedepsei.

În baza art.61 C.penal menţine liberarea condiţionată pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr…./17.07.1996 a Judecătoriei Focşani.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.g C.pr.penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Ş Ipentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei de vehicule, prevăzută de art.36 alin.1, teza a II-a din Decretul 328/1966, actualmente art.86 alin.2 din OUG 195/2002, întrucât a intervenit prescripţia.

Anulează mandatul de executare emis de Judecătoria Pătârlagele în baza sentinţei penale nr…. /2008 şi dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei.

În baza art.31 alin.2 raportat la art.215 alin.1,2 C.penal cu aplicarea art.74-76 lit.c C.penal condamnă pe inculpatul F R N domiciliat în com…. jud.Arad, căsătorit, 2 copii minori, la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prin participaţie improprie, în cursul anului 1999, în dauna părţii vătămate K G J.

În baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.g C.pr.penală încetează procesul penal faţă de inculpatul F R N pentru comiterea infracţiunii de punere în circulaţie a unui autovehicul având numere false de înmatriculare, în cursul anului 1999, prevăzută de art.35 alin.2, teza I din Decretul 328/1966, actualmente art.85 alin.2 din OUG nr.195/2002, întrucât a intervenit prescripţia.

În baza art.31 alin.2 raportat la art.215 alin.1,2 C.penal condamnă pe inculpatul T M, domiciliat în Bucureşti, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, prin participaţie improprie, în cursul anului 1999, în dauna părţii vătămate K G J.

În baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.g C.pr.penală încetează procesul penal faţă de inculpatul T M pentru comiterea infracţiunii de punere în circulaţie a unui autovehicul având numere false de înmatriculare, în cursul anului 1999, prevăzută de art.35 alin.2, teza I din Decretul 328/1966, actualmente art.85 alin.2 din OUG nr.195/2002, întrucât a intervenit prescripţia.

În baza art.81,82 C.penal suspendă executarea pedepselor aplicate inculpaţilor F R Nşi T M pe o perioadă de 3 ani, pentru primul inculpat şi pe o perioadă de 5 ani, pentru cel de-al doilea inculpat, perioade ce reprezintă termene de încercare.

În baza art.71 C.penal interzice inculpaţilor F R N şi T M drepturile prevăzute de art.64 alin.1, teza a II-a şi lit.b C.penal.

În baza art.71 al.5 C.penal suspendă pedepsele accesorii aplicate inculpaţilor în perioada termenelor de încercare.

Aplică dispoziţiile art.359 C.pr.penală.

În baza art.88 C.penal deduce pentru inculpatul Franciscu Romulus Nelu reţinerea din 30.11.2001.

În baza art.14, art.346 raportat la art.998 şi art.1003 C.civil obligă inculpaţii, în solidar, la despăgubiri civile către partea vătămată K G J la 40000 lei şi 800 lei contravaloarea transportului.

Constată că partea vătămată N V nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind acoperit.

În baza art.118 alin.2 lit.b C.penal confiscă de la inculpatul Ş I patentul şi cheia care i-au servit la comiterea infracţiunii de furt.

În baza art.191 C.pr.penală obligă inculpaţii Ş I, F R N şi T M la câte 500 lei fiecare cheltuieli judiciare din care 150 lei onorarii apărători din oficiu pentru inculpaţii Ş I şi T M.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele :

Prin rechizitoriul nr.223/P/2003 înregistrat la Judecătoria Buzău sub nr.3117/2003 Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a pus în mişcare acţiunea penală şi a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ş I, F R N şi T M pentru comiterea infracţiunilor după cum urmează:

– Ş I, furt calificat, înşelăciune şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei de vehicule din care face parte autoturismul condus, infracţiuni prevăzute la data comiterii de art.208 al.1, 209 al.1 lit.a,g,i C.penal, art.215 al.1,2 C.penal şi art.36 al.1 teza a II-a din Decretul 328/1966 republicat, toate cu aplicarea art.33 lit.a şi art.37 lit.a,b C.penal;

– F R N, complicitate la infracţiunea de înşelăciune şi punerea în circulaţie a unui autovehicul cu nr.de înmatriculare fals prevăzută de art.31 al.2 raportat la art.215 al.1,2 C.penal, art.35 al.2 teza I din Decretul 328/1966 republicat cu aplicarea art.33 lit.a C.penal;

– T M, complicitate la infracţiunea de înşelăciune şi punerea în circulaţie a unui autovehicul cu nr.fals de înmatriculare prevăzute de art.31 al.1 raportat la art.215 al.1,2 C.penal, art.35 al.2 teza I din Decretul 328/1966 republicat cu aplicarea art.33 lit.a C.penal.

Prin sentinţa penală nr.485/22.05.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău inculpatul Ştefu Ion a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, înşelăciune şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul, în cursul anului 1999, prevăzute de art.208 al.1, 209 al.1, lit.e,g,i C.penal, art.215 al.1,2 C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal, art.86 al.2 din OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.13 C.penal.

În baza art.61 C.penal a menţinut liberarea condiţionată pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1547/17.07.1996 pronunţată de Judecătoria Buzău.

Au fost aplicate dispoziţiile art.71-64 C.penal.

Inculpatul F R N a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru participaţie improprie la comiterea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.31 al.1 raportat la art.215 al.1,2 C.penal şi la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art.85 al.2 din OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.13 C.penal.

În baza art.1 din Legea nr.543/2002 a constatat graţiată pedeapsa de 1 an închisoare, iar pedeapsa de 3 ani închisoare a fost suspendată condiţionat în baza art.81-82 C.penal.

Inculpatul T M a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru participaţie improprie la comiterea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.31 al.2 raportat la art.215 al.1,2 C.penal şi la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art.85 al.2 din OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.13 C.penal.

În baza art.1 din Legea nr.543/2002 a constatat graţiată pedeapsa de 1 an închisoare, iar pedeapsa de 3 ani închisoare a fost suspendată condiţionat pe o perioadă de 5 ani, conform art.81-82 C.penal.

. Prin decizia penală nr.38/21.02.2008 ,Tribunalul Buzău a admis apelul formulat de inculpatul F R N, a desfiinţat în parte, în latură penală, sentinţa penală nr…/22.05.2007 şi în baza art.11 pct.2 lit.b cu referire la art.10 lit.g C.pr.penală a încetat procesul penal pentru infracţiunea prevăzută de art.85 al.2 din OUG nr.195/2002, în baza art.124 raportat la art.122 lit.d C.penal, faptele fiind prescrise.

Curtea de Apel Ploieşti ,prin decizia penală nr…/12.06.2008,a admis recursul formulat de inculpatul F R N împotriva sentinţei penale nr.485/22.05.2007 a Judecătoriei Buzău şi a deciziei penale nr.-../21.02.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău, a casat ambele hotărâri şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond pentru a pune în discuţie schimbarea încadrării juridice, efectele recursului fiind extinse şi asupra coinculpaţilor Ş I şi T M.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr…./200/11.07.2008.

Analizand probele administrate, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:inculpaţii Ş I şi T M s-au cunoscut în perioada în care erau în detenţie devenind prieteni, menţinând relaţia şi după liberare.

În cursul anului 1999, inculpatul T M i-a comunicat inculpatului Ş I ca doreste sa achizitioneze un autocamion, acesta din urmă oferindu-se să îi procure bunul.

În acest sens, la sfârşitul lunii iulie 1999 ,pe timp de noapte,inculpatul a sustras de pe str.Unirii din mun.Buzău, autocamionul aparţinând părţii vătămate Nistor Vasile.

Inculpatul a condus autovehiculul pe ruta Buzău-Bucureşti pentru a-l preda inculpatului T M, domiciliat în Bucureşti, fără a poseda permis de conducere iar T M a achitat suma de 20.000.000 lei reprezentând contravaloarea autovehiculului sustras.

Inculpatul Ş I a luat plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului, obligându-se să radieze din circulaţie acest autovehicul, lucru ce nu s-a mai făcut.

Întrucât inculpatul Ş I nu i-a mai adus actele autovehiculului şi nici numere noi de înmatriculare inculpatul T M a montat numere false de înmatriculare pe autovehiculul achiziţionat, l-a pus în circulaţie, conducându-l până în localitatea Toc, jud.Arad, unde l-a vândut inculpatului F R N.

Inculpatul Franciscu Romulus Nelu a achiziţionat de la martorul S C un alt autocamion avariat într-un accident de circulaţie, cu nr. de înmatriculare AB-…,a aplicat placutele pe cel furat si l-a vândut martorului U F cu suma de 72.000.000 lei.

Martorul U F a revândut noul autocamion martorului B D iar acesta din urmă părţii vătămate K G J de la care a fost preluat de organele de poliţie pentru cercetare.

În drept,instanta a stabilit ca faptele inculpatului Ştefu Ion de a sustrage, prin efracţie, pe timp de noapte şi din loc public un autocamion aparţinând părţii vătămate N V fără consimţământul acestuia în scopul însuşirii pe nedrept pe care s-a condus pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei şi de a o induce în eroare pe partea vătămată K G J prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.208 al.1, 209 al.1, lit.e,g,i C.penal, art.215 al.1,2 C.penal şi art.36 al.1 teza a II-a din Decretul 328/1966 republicat, actualmente art.86 al.2 din OUG nr.195/2002,

Ca faptele inculpatului T M de a vinde autocamionul cumpărat de la inculpatul Ştefu Ion, inculpatul F R N cunoscând că are nr.fals de înmatriculare precum de a-l pune în circulaţie în condiţiile arătate mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.31 al.2 raportat la art.215 al.1,2 C.penal şi art.35 al.2 teza I din Decretul 328/1966 actualmente art.85 al.2 din OUG nr.195/2002, iar.

Faptele inculpatului F R N de a vinde autocamionul nou realizat în urma folosirii pieselor şi subansamblele de la cele două autobene cumpărate de la inculpatul T M şi familia S, martorului U F, fără a-i comunica acestuia adevărata situaţie şi de a pune în circulaţie autocamionul respectiv întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.31 al.2 C.penal raportat la art.215 al.1,2 C.penal şi art.35 al.2 teza I din Decretul 328/1966 actualmente art.85 al.2 din OUG nr.195/2002.

Împotriva sentinţei Judecătoriei Buzău a declarat apel inculpatul F R, s-a pronuntat decizia penala nr. …/22.10.2009 a Tribunalului Buzau ce a fost casata de Curtea de Apel Ploiesti prin Decizia penală nr…./12.02.2010, trimitandu-se dosarul din nou in apel. Acesta a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie,susţinând următoarele :

-Nu putea fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la înselaciune deoarece in cauza nu exista un autor al acestei fapte;în cauză se impune achitarea inculpatului în temeiul art.10 lit.1,b,cod pr.penală întrucât nu există dovezi la dosarul cauzei şi nici o plângere a vreunei părti vătămate.Inculpatul F R i-a relatat primului cumpărător situaţia autovehiculului,l-a informat cu privire la proprietar şi nu a indus pe nimeni în eroare..Nu s-a dovedit urmărirea vreunui folos material injust deoarece vânzarea-cumpărarea succesivă a fost efectuată legal,în conditiile legii civile.

– după vânzarea autovehiculului,acesta a fost supus verificărilor legale din 3 judeţe şi s-a constatat că îndeplineste toate conditiile tehnice si legale de circulatie pe drumurile publice,astfel că nu i se poate imputa acestuia „ substituirea lucrului”

– dacă autovehiculul nu ar fi fost predat părtii vătămate N,s-ar fi putut efectua o expertiză tehnică auto care să stabileasca si sa clarifice aspectele tehnice legate de momentul efectuării modificărilor;

– Autovehiculul vândut este cel înmatriculat legal în circulaţie cu nr. AB-…,astfel că nu s-a pus în circulaţie un autovehicul cu nr fals de înmatriculare,fapt dovedit cu constatările RAR Deva şi din verificările Politiei Rutiere cu prilejul înmatriculărilor succesive,coroborate cu declaratiile martorului B Ş; în această situaţie se impune in temeiul art.10 lit.a cod pr.penală;

– fapta de a repara un autovehicul cu piese dezmembrate de la un alt autovehicul nu constituie infractiunea de punere in circulatie a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare,impunându-se achitarea în temeiul art.10 lit. d cod penal şi,în aceluiaşi text de lege,se impune achitarea si pentru lipsa intenţiei în activitatea de punere în circulaţie cu număr fals de înmatriculare;

În subsidiar,se solicită aplicarea disp.art.181 cod penal si să se constate că a intervenit prescripţia răspunderii penale ( în concluziile scrise se cere acest lucru pentru ambele fapte,oral,cu ocazia dezbaterii în fond doar pentru infractiunea prev.de art.85 alin.2 din OUG 195/2002).

În ceea ce priveste latura civilă a cauzei,în ipoteza achitării inculpatului se solicită înlăturarea obligării lui la plata despăgubirilor iar în situaţia aplicării disp.art.10 lit.b1 cod pr.penală diminuarea acesteia la valoarea cu care a cumpărat autovehiculul,respectiv 15.000 lei.

Tribunalul,analizând apelul declarat de inculpatul F R,constată că acesta este fondat urmând a fi admis doar în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei,constatând că motivele invocate cu privire la latura penală sunt neîntemeiate.

Astfel,inculpatul F R N a fost trimis în judecată pentru 2 infracţiuni şi anume :participaţie improprie la înşelăciune în varianta prev.de art.31 alin.2 cod penal şi punere în circulatie a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare,prev.de art.35 alin.2 ( aşa cum prevedeau dispozitiile Decretului nr.328/1966,rechizitoriul fiind întocmit în luna aprilie 2003).

Acesta a achiziţionat de la numitul S C M un autocamion avariat înmatriculat legal cu nr.AB-… şi a montat plăcuţele acestuia pe autovehiculul adus de inculpatul T M,autovehicul ce era furat astfel că din două autovehicule a rezultat unul singur.

Se susţine de inculpat că acest procedeu este legal întrucât numerele de înmatriculare proveneau de la un autovehicul înscris legal în circulatie si că deci nu se face vinovat de punerea în circulatie a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Această apărare nu poate fi reţinută deoarece numărul de înmatriculare poate să apară ca fals şi ca urmare a faptului că el nu corespunde tipului de autovehicul care a fost iniţial înmatriculat.

Această opinie a fost reţinută şi în practica instanţelor judecătoresti când,chiar dacă numărul de înmatriculare este identic cu cel de pe certificat,diferind seria motorului şi data punerii în circulaţie,de aflăm în situaţia unui caracter fals al unui număr de înmatriculare pe care îl poartă autovehiculul.

Prin urmare, ori de câte ori numărul de înmatriculare aplicat pe autovehicul nu are corespondent într-o situatie reală sau într-o înscriere in evidentele organelor de politie,acesta este considerat fals.

În concluzie,inculpatul se face vinovat de săvârşirea acestei infractiuni,însă Judecătoria în mod legal a constatat că a intervenit prescripţia.

Deşi a solicitat în concluziile scrise (nu şi în cele orale cu prilejul dezbaterii pe fond ) că a intervenit prescriptia si pentru cealaltă faptă,acest punct de vedere nu poate fi reţinut,termenul împlinindu-se in luna august 2010.

În ceea ce priveşte infracţiunea de participatie improprie la înşelăciune,inculpatul a fost trimis în judecată reţinându-se alineatul 2 al art.31 ( când cealaltă persoană comite fapta fără vinovăţie situaţie în care s-au aflat cumpărătorii autovehiculului ) astfel că nu trebuie sa existe un autor care sa fie trimis in judecata.

În cauză,prin punerea în circulatie a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare,s-au indus în eroare persoanele care l-au cumpărat,persoane care nu au avut cunoştinţă de faptul că acesta a fost format prin sustragerea unui autovehicul şi aplicarea unor plăcuţe de la altul, astfel că există înşelăciune.

Cel prejudiciat este la acest moment ultimul cumpărător,partea vătămată din prezenta cauză care a achitat suma de 15.000 lei dar a rămas fără autovehicul.

Având însă în vedere că această parte vătămată a fost de acord cu reducerea despăgubirilor la suma de 30.000 lei Tribunalul,in baza art . 379 pct.2 lit a c. pr. Pen.,va admite apelul doar din acest punct de vedere, extinzand efectele acestuia si cu privire la ceilalti inculpati.

Diferenţa de 15000 lei faţă de preţul cu care l-a cumpărat este considerată de instanţă justificată având în vedere că tranzacţia a avut loc în anul 2001,preţurile evoluând de la acel moment.

Etichete: