Top

PENAL. Luare de mită. Trafic de influentă. Vechime în muncă. Eliberare de adeverinţe false

Analizând probatoriile administrate, Tribunalul va reţine următoarea situaţie de fapt:

În luna septembrie 2009, inculpatul … a promis soţilor .. şi … (denunţători şi ulterior martori în cauză) că îi poate ajuta să se pensioneze deoarece o cunoaşte pe inculpata … care lucrează ca referent în cadrul Primăriei …, jud. Brăila, prin intermediul căreia se pot obţine adeverinţe false în legătură cu vechimea în muncă.

În acest sens, este relevantă susţinerea inculpatului … care arată că în urma discuţiei avută cu inculpata … aceasta i-a relatat că de la primărie se pot obţine adeverinţe care să ateste efectuarea de zile de muncă la fostul CAP … cu suma de 100 lei pentru fiecare an de muncă.

În aceste condiţii, inculpatul … a pretins lui … şi … suma totală de 2500 lei pentru a le obţine adeverinţele de care aveau nevoie să se pensioneze.

În acest sens, Tribunalul reţine că în luna septembrie, în urma primei vizite efectuate de inculpatul … pe raza comunei … a primit de la cei doi iniţial suma de 500 lei iar după o săptămână după ce … a vândut o vacă şi un viţel, i-au dat inculpatului suma de 2000 lei.

A doua zi după ce inculpatul … a primit suma de 500 lei s-a deplasat la Primăria oraşului …, jud. Brăila şi conform înţelegerii prealabile i-a prezentat inculpatei … actele de identitate ale familiei …, cartea de muncă şi i-a înmânat suma de 500 lei.

La aceeaşi dată, de 28.09.2009, inculpata … i-a dat două cereri tipizate …care le-a completat şi le-a semnat în locul soţilor ….

După înregistrarea cererilor sub nr. 7913 şi 17914 din 28.09.2009, inculpata … i-a dat inculpatului Ion Neculai un bon pe care erau trecute numerele de înregistrare, iar acesta i-a remis suma de 500 lei asigurând-o că diferenţa de 2000 lei o va primi în zilele următoare.

După o săptămână inculpatul … a înmânat inculpatei … suma de 1500 lei, spunându-i că diferenţa de 500 lei a oprit-o el pentru a-şi achita nişte datorii, drept garanţie lăsându-i inculpatei .. un telefon mobil marca Samsung. Inculpata i-a dat acestuia cele două adeverinţe cu nr. 17913 şi 17914 în care se preciza că … este înscris în fişele din evidenţa normelor din fostul CAP …, vol. V, nr. 606 din perioada 1971 – 1973, 1983-1986 (pentru o perioadă de 7 ani), şi a realizat 1568 de norme, iar … figurează în fişele cu evidenţa normelor CAP … vol. nr. V, nr. 607 din perioada 1974 – 1988 (15 ani) şi a realizat 3218 norme.

Tribunalul reţine că cele două fişe aflate la filele 25-26 din dosarul de urmărire penală şi în baza cărora s-a întocmit referatul de către inculpata …, care au stat la baza eliberării adeverinţelor semnate de primarul … şi secretarul … sunt false din următoarele considerente:

– aceste fişe nu sunt semnate de nici un funcţionar care a lucrat la fondul CAP, iar din verificările făcute la cercetarea penală nu există vol. nr. 5 la care face referire inculpata în referatul său, iar în vol. I, II şi III, numiţii … şi … nu au fost identificaţi;

– din declaraţiile lui … şi … rezultă că aceştia au lucrat în calitate de muncitori necalificaţi, mai precis au făcut cărămizi la mai multe CAP-uri din zonă, ei neputând să precizeze dacă au lucrat consecutiv 5 – 15 ani la CAP …;

– în cele două fişe se face referire la zilele de muncă prestate „în sector vegetal” şi nu la activităţile pe care familia … susţine că le-a efectuat;

– din Raportul de constatare tehnic-ştiinţifică tip poligraf rezultă că …nu a fost sinceră când a răspuns la întrebarea nr. 4 (fila 151 dosar).

În drept, fapta inculpatei care în calitatea de referent de a falsifica un înscris oficial prin contrafacere constituie infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin.1 şi 2 Cod penal.

Fapta aceleiaşi inculpate de a folosi acest înscris oficial şi a întocmi un referat în baza căruia s-au eliberat două adeverinţe false constituie infracţiunea de uz de fals prev. de art.291 Cod penal.

De asemenea, instanţa reţine că în schimbul adeverinţelor false întocmite, inculpata … a primit de la inculpatul … suma de 2000 lei şi un telefon mobil marca Samsung, ceea ce în drept constituie infracţiunea de luare de mită prev. de art. 254 alin.1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000.

Inculpata nu a recunoscut nici infracţiunea de luare de mită, însă Tribunalul reţine vinovăţia sa pe baza declaraţiilor inculpatului …, care a susţinut atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei că i-a înmânat în două rânduri, în modalitatea precizată mai sus, inculpatei 2000 lei şi un telefon mobil marca Samsung, precum şi a concluziilor examinării comportamentului simulat din raportul de constatare tehnico-ştiinţific întocmit în cauză.

Reţinând vinovăţia inculpatei …, Tribunalul urmează să o condamne pe aceasta la următoarele pedepse: 3 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită, 2 ani închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale şi 2 ani închisoare pentru infracţiunea de uz de fals.

La individualizarea acestor pedepse, Tribunalul a avut în vedere gradul de pericol social concret al fiecărei fapte, persoana inculpatei, precum şi limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fiecare infracţiune.

Astfel, instanţa a reţinut că inculpata a avut o poziţie sinceră dar şi situaţia că este în vârstă, nu a mai fost condamnată anterior la fapte prevăzute de legea penală.

Conform art. 33-34 Cod penal se vor contopi aceste pedepse, urmând ca inculpata … să execute pedeapsa cea mai mare de 3 ani închisoare.

Văzând dispoziţiile art. 254 Cod penal, Tribunalul urmează să îi aplice inculpatei pe lângă pedeapsa închisorii şi pedeapsa interzicerii drepturilor prev. De art. 64 Cod penal, respectiv dreptul de a alege şi a fi ales în funcţii de autoritate publică sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, drepturile părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator, drepturi care se vor interzice pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei sau după considerarea ca executată a acesteia.

Având în vedere vârsta inculpatei, Tribunalul apreciază că scopul pedepsei de 3 ani poate fi atins fără executarea în regim de detenţie, astfel că în baza art. 861 Cod penal, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 6 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpată.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei.

Conform art. 359 Cod procedură penală, se va atenţiona inculpata asuprav consecinţelor nerespectării dispoziţiilor legale care au drept urmare revocarea executării pedepsei sub supraveghere.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul …, Tribunalul reţine vinovăţia acestuia, pe baza recunoaşterii faptelor, coroborat cu celelalte probe administrate în cauză, în special cu declaraţiile martorilor … şi ….

În drept, fapta inculpatului … de a o determina pe inculpata … să întocmească în fals cele două adeverinţe dându-i în schimb 200 lei şi un telefon mobil marca Samsung, constituie infracţiunea de dare de mită prev. de 257 Cod penal, în concurs real cu infracţiunile de instigare la fals, uz de fals şi art. 290 respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Reţinând vinovăţia inculpatului, Tribunalul urmează să-l condamne pe acesta în baza textelor de lege mai sus menţionate.

La individualizarea pedepselor se vor avea în vedere criteriile de individualizare a pedepselor, respectiv gradul de pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpatului, precum şi limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fiecare infracţiune reţinută în sarcina inculpatului.

Astfel, instanţa va avea în vedere că inculpatul a fost cel care a iniţiat întreaga activitate infracţională în cauză, la propunerea sa martorii … şi … fiind de acord să plătească pentru ca inculpatul să o determine pe inculpata … să le procure în fals adeverinţe referitoare la vechimea în muncă.

De asemenea, instanţa reţine în cazul acestui inculpat că este la prima încălcare a legii penale, a avut o poziţie sinceră de recunoaştere a faptelor atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de cercetare judecătorească.

În consecinţă, Tribunalul urmează să-l condamne pe inculpatul … la următoarele pedepse: 3 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de influenţă, 3 ani închisoare pentru infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri oficiale, 2 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de uz de fals şi un an închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 33-34 Cod penal se vor contopi pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Având în vedere că inculpatul este la prima încălcare a legii penale, vârsta acestuia, precum şi poziţia sinceră de recunoaştere şi regret al comiterii faptei, instanţa constată că scopul pedepsei rezultante aplicate poate fi atins fără executarea acesteia, astfel că în baza art. 861 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de 6 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat.

Conform art. 71 din Codul penal, se vor interzice acestuia pe durata executării pedepsei, drepturile prev. de art. 64 lit.a teza II-a şi lit.b Cod penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei.

Conform art. 359 Cod procedură penală, se va atenţiona inculpatul asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor legale care au drept consecinţă revocarea suspendării sub supraveghere.

În baza art. 118 lit.b Cod penal, se va confisca de la inculpatul … suma de 400 lei.

Se va dispune anularea înscrisurilor falsificate.

În baza art. 191 Cod procedură penală, fiecare inculpat va fi obligat la câte 500 lei cheltuieli de judecată către stat.

Etichete: