Top

ÎNLOCUIRE MĂSURĂ PREVENTIVĂ OBLIGAŢIA DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA CU ARESTAREA PREVENTIVĂ. EXCEPŢIA DE NELEGALITATE A PROBELOR

Prin cererea înregistrata la aceasta instanţa Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, in temeiul art. art.136 al.5 C.proc.pen., art.148 alin 1, lit.b, f ,C.proc.pen., art. 149/1 C pr penala., art 150 Cod pr penala, a solicitat arestarea preventiva a inculpatului, MI pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev de art 279 alin 1, 3 , lit a, Cod penal cu aplicarea art 37 , lit a Cod penal . În motivarea solicitării parchetului se reţine că inculpatul in noaptea de 19/20. 11. 2008 a avut asupra sa un pistol cu glonţ marca „Browning”, calibru 6, 35 mm cu 18 cartuşe aferente iar în momentul somării de către organele de poliţie în zona Popasul Merei , jud Buzău a determinat-o pe CM să arunce pistolul susmenţionat din autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare …..

În dovedirea cererii, parchetul a înaintat dosarul de urmărire penală care cuprinde: denunţurile numitului GR, procesul verbal de sesizare din oficiu, procese verbale de cercetare la faţa locului, declaraţii de martori, procese verbale de redare a convorbirilor telefonice, fotografii judiciare, declaraţiile inculpatului şi a învinuitei.

Faţă de excepţia ilegalităţii probelor privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice, invocată de apărătorul inculpatului, instanţa constată că potrivit art. 911, alin.2 , Cod procedură penală interceptarea şi înregistrarea convorbirilor pot fi autorizate pentru o serie de infracţiuni enumerate în cuprinsul textului de lege dar şi în cazul unor infracţiuni grave. Din cuprinsul proceselor verbale de certificare a convorbirilor telefonice, rezultă că acestea au fost autorizate prin încheierea pronunţată de Judecătoria Buzău nr. …., eliberându-se în acest sens autorizaţia nr., privind convorbirile numitului PJ, în cadrul cercetărilor efectuate în dosarul …care avea ca obiect infracţiunea de proxenetism prevăzută de art. 329, Cod penal. Instanţa nu va reţine susţinerile apărătorului în sensul că respectiva infracţiune nu e o infracţiune gravă, raportat la pedeapsa prevăzută de codul penal, în condiţiile în care mai sunt infracţiuni care au prevăzută o pedeapsă mult mai mare, deoarece la aprecierea gravităţii unei infracţiuni nu se are în vedere numai cuantumul pedepselor prevăzute de textele de lege incriminatoare, pedepse ce ţin de politica penală a unui stat într-o anumită perioadă, ci şi relaţiile şi valorile sociale încălcate şi pericolul social concret al infracţiunilor. Faţă de dispoziţiile art. 912, alin.5, Cod procedură penală, instanţa constată că respectivele convorbiri, deşi interceptate şi înregistrate în altă cauză, pot fi folosite legal şi în prezenta cauză, în condiţiile în care, pe baza aceluiaşi raţionament arătat mai sus, apreciază că infracţiunea deţinerea unei arme de foc şi a muniţiei corespunzătoare, fără drept, reprezintă o infracţiune gravă.

Cu privire la celălalt motiv de ilegalitate a probei privind interceptarea şi transcrierea convorbirilor telefonice, instanţa analizând procesele verbale aflate în volumul II, dosar urmărire penală, constată că acestea conţin toate datele şi au fost transcrise cu respectarea procedurii prevăzută de art. 913, alin.5, Cod procedură penală. Instanţa nu va reţine motivul de ilegalitate invocat de apărătorul inculpatului, chiar dacă acele convorbiri au fost transcrise în luna noiembrie 2008 şi certificate de traducător, doar în 17.01.2009, deoarece textul de lege arătat mai sus prevede necesitatea traducerii de o persoană autorizată pentru a asigura exactitatea transcrierii.

În aceste condiţii instanţa, constatând că procedura certificării proceselor verbale ce conţin transcrierea convorbirilor telefonice sunt certificate de traducător, apreciază că respectiva probă este legală şi pe baza acestor considerente şi a celor expuse mai sus, instanţa va respinge excepţia ilegalităţii probelor privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice.

Cu privire la imposibilitatea aplicării concomitente a două măsuri preventive de aceluiaşi inculpat, instanţa constată că inculpatului, prin Ordonanţa procurorului nr. … din …, i s-a aplicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, iar potrivit art. 139, Cod penal, alin.1, Cod penal o măsură preventivă luată anterior poate fi înlocuită sau revocată cu altă măsură preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii.

Pe fond, instanţa reţine că prin ordonanţa din data de 19.01. 2009 s-a dispus reţinerea inculpatului pe timp de 24 ore. Iar prin ordonanţa din data de 20 . 01. 2009 s-a pus în mişcare acţiunea penala împotriva inculpatului pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev de art 279 alin 1, 3 lit a Cod penal cu aplic art 37 lit a Cod penal.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, respectiv din coroborarea denunţului penal cu procesele verbale încheiate de organele de poliţie în data de 20.11.2008, cu conţinutul proceselor verbale de transcriere a convorbirilor telefonice dintre inculpat şi numitul PJ şi cu declaraţia martorului MCE, instanţa constata ca sunt suficiente indicii din care sa rezulte ca inculpatul a săvârşit fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev de art 279 alin 1, 3 , lit a, Cod penal cu aplicarea art 37 , lit a Cod penal, iar modalitatea în care aceste fapte au fost comise demonstrează un pericol social concret pentru ordinea publica în înţelesul art 148, lit f , Cod pr penala, în sensul că inculpatul a avut arma într-un loc unde au fost mai multe persoane (priveghi), unde au participat mai multe familii de romi între care existau duşmănii mai vechi.

Instanţa va reţine că în speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art 148, lit b , Cod pr penala, deoarece din probele administrate (convorbirile telefonice cu PJ) rezultă că inculpatul a căutat o persoană care să declare că a condus maşina pe traseul Valea Călugărească-Buzău, în noaptea respectivă, fapt şi realizat prin aceia că s-a prezentat martorul GSC, care a declarat că el a condus maşina în seara respectivă. Faţă de aceasta, raportat la conţinutul declaraţiei martorului, instanţa reţine că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului.

În plus inculpatul nu recunoaşte săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa .

Aşa fiind, văzând prev. art.136, 148 al.1 lit b, f, , C.proc.pen. instanţa va admite cererea formulata de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău si va dispune inlocuirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, luată prin Ordonanţa procurorului nr. … din … cu măsura arestării preventive a inculpatului MI pentru 29 zile, cu începere de la 20.01.2009, orele 15, mandatul fiind valabil pana la data de 17.02.2009.

Etichete: