Top

Invocarea dispoziţiilor art. 18 ind. 1 Cod penal referitor la infracţiunea prevăzută de art. 1 pct. 5 din Legea 59/1934 şi art. 84 alin. 1 pct. 2, 3 teza II Legea nr. 59/1934

Faptele inculpatului de a emite un cec căruia îi lipseşte elementul esenţial cerut de art.1 pct.5 din Lg.59/1934 (menţiunea privind locul emiterii) şi fără a exista la tras disponibilul necesar, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art.84 alin.1 pct.2 şi 3 teza 2 din Legea nr.59/1934.
Aspectele invocate de inculpat în susţinerea motivelor de recurs nu pot înlătura vinovăţia inculpatului, nici gradul de pericol social al unei infracţiuni, normele ce reglementează condiţiile utilizării cecului ca instrument de plată fiind stricte, iar inculpatul cunoscând cu prisosinţă aceste reglementări (din activitatea sa anterioară instanţa reţinând că a mai fost cercetat penal pentru infracţiuni la Legea cecului,pentru care i s-au aplicat sancţiuni administrative).
Curtea de Apel Iaşi, Decizia penală nr. 669 din 30.09.2010

Etichete: