Top

Procedura specială de recuperare a sumelor achitate necuvenit titularului dreptului de pensie, ca drept de asigurări sociale incidenţa prevederilor art. 187 alin. 1 din legea nr. 19/2000

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava, înregistrata sub nr. 4443/86/2008, contestatorul B.C. a solicitat ca, prin hotarârea ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimata C.J.P., sa se dispuna anularea deciziei nr. 206 din 5.05.2008.

Motivând contestatia, s-a aratat ca, în mod gresit i s-a imputat suma de 27.179 lei, întrucât nu are nici o culpa în calculul gresit al drepturilor de pensie ce i se cuveneau, sustinând ca nu sunt îndeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii sale, conform normelor de drept civil.

Prin întâmpinarea formulata, intimata C.J.P. a solicitat respingerea contestatiei, ca nefondata, întrucât contestatorul a fost înscris eronat la pensie, neavând stagiul minim de cotizare de 20 de ani.

Tribunalul Suceava, prin sentinta civila nr. 1702 din 23.10.2008, a respins, ca nefondata, contestatia.

Prin considerentele sentintei, Tribunalul Suceava a retinut ca petentul a fost înscris la pensie pentru munca depusa si limita de vârsta, începând cu data de 01.11.2003, în baza deciziei nr. 239739/2003 emisa de intimata. S-a stabilit prin aceasta decizie ca, contestatorul a realizat un stagiu de cotizare de 32 ani, 5 luni si 7 zile, din care 20 de ani si 24 zile în conditii speciale, beneficiind de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea 19/2000.

Cu ocazia recalcularii pensiei, s-a constatat însa de catre intimata ca, în realitate, contestatorul nu realizase un stagiu de cotizare de minim 20 de ani în conditii speciale, la stabilirea drepturilor de pensie, conform deciziei 239739/2003, luându-se în mod eronat în calcul, ca fiind lucrata în conditii speciale, perioada cât contestatorul se aflase în concediu medical.

În aceste conditii a fost emisa decizia nr. 206 din 5.05.2008, modificata prin decizia nr. 442/2008, prin care s-a stabilit în sarcina contestatorului un debit în suma de 26016 lei, reprezentând pensia încasata necuvenit în perioada aprilie 2005 – februarie 2008, instanta de fond retinând incidenta în cauza a dispozitiilor Legii nr.19/2000.

S-a argumentat ca aceasta lege contine dispozitii cu caracter special, derogatorie de la normele speciale, prin care se instituie în sarcina beneficiarului unor sume platite necuvenit de catre casele teritoriale de pensie, obligatia de a le restitui, indiferent de existenta unei culpe în cauzarea prejudiciului.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs contestatorul, criticând-o pentru nelegalitate, sustinând interpretarea gresita a prevederilor Legii nr. 19/2000, prin aprecierea ca, dispozitiile acestui act normativ reprezinta o derogare de la dreptul comun.

Astfel, în motivarea recursului, recurentul a sustinut ca dispozitiile art. 187 din Legea nr. 19/2000 trebuie interpretate în concordanta cu dreptul comun, respectiv în corelatie cu art. 992 din Codul civil, precum si principiile care reglementeaza domeniul culpei civile delictuale prevazute de art. 998 si 999 Cod civil.

Totodata, a aratat ca, în cauza trebuia sa se dea eficienta si dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 19/2000, astfel încât prejudiciul trebuia recuperat de la persoana care l-a creat, respectiv angajatul institutiei care a solicitat restituirea sumelor cu titlu de plati nedatorate.

Recursul, motivat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Din analiza deciziei nr. 206 din 5.05.2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Suceava în dosarul nr. 239739, s-a stabilit în sarcina contestatorului un debit în suma de 27179 lei, cu motivarea ca a fost înscris eronat la pensie pentru limita de vârsta, începând cu 1.11.2003, prin luarea în calcul si a concediului medical de care a beneficiat petentul, neîndeplinind astfel cerinta de minim 20 de ani de activitate desfasurata în conditii speciale. În aceste conditii, decizia nr. 239739/2003 a fost anulata.

Potrivit art. 187 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, sumele încasate necuvenit cu titlu de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani, deciziile emise de casele teritoriale de pensii constituind titlu executoriu.

Din analiza acestor dispozitii legale, se constata faptul ca legiuitorul a reglementat o procedura speciala de recuperare a sumelor achitate în mod necuvenit titularului drepturilor de pensie, ca drept de asigurari sociale, prejudiciul reprezentând sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii, fiind constatat printr-o decizie ce constituie titlu executoriu, urmând a fi recuperat de la beneficiarul prestatiei de asigurari sociale în cadrul termenului legal de prescriptie.

În aceste conditii, fiind stabilita o procedura speciala prin Legea nr. 19/2000, nu sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun, conform sustinerilor recurentului, astfel încât, nefiind date motive de nelegalitate a sentintei si nici motive de casare de ordine publica, în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., recursul a fost respins ca nefondat.

Etichete:

Procedura specială de recuperare a sumelor achitate necuvenit titularului dreptului de pensie, ca drept de asigurări sociale incidenţa prevederilor art. 187 alin. 1 din legea nr. 19/2000

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava, înregistrata sub nr. 4443/86/2008, contestatorul B.C. a solicitat ca, prin hotarârea ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimata C.J.P., sa se dispuna anularea deciziei nr. 206 din 5.05.2008.

Motivând contestatia, s-a aratat ca, în mod gresit i s-a imputat suma de 27.179 lei, întrucât nu are nici o culpa în calculul gresit al drepturilor de pensie ce i se cuveneau, sustinând ca nu sunt îndeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii sale, conform normelor de drept civil.

Prin întâmpinarea formulata, intimata C.J.P. a solicitat respingerea contestatiei, ca nefondata, întrucât contestatorul a fost înscris eronat la pensie, neavând stagiul minim de cotizare de 20 de ani.

Tribunalul Suceava, prin sentinta civila nr. 1702 din 23.10.2008, a respins, ca nefondata, contestatia.

Prin considerentele sentintei, Tribunalul Suceava a retinut ca petentul a fost înscris la pensie pentru munca depusa si limita de vârsta, începând cu data de 01.11.2003, în baza deciziei nr. 239739/2003 emisa de intimata. S-a stabilit prin aceasta decizie ca, contestatorul a realizat un stagiu de cotizare de 32 ani, 5 luni si 7 zile, din care 20 de ani si 24 zile în conditii speciale, beneficiind de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea 19/2000.

Cu ocazia recalcularii pensiei, s-a constatat însa de catre intimata ca, în realitate, contestatorul nu realizase un stagiu de cotizare de minim 20 de ani în conditii speciale, la stabilirea drepturilor de pensie, conform deciziei 239739/2003, luându-se în mod eronat în calcul, ca fiind lucrata în conditii speciale, perioada cât contestatorul se aflase în concediu medical.

În aceste conditii a fost emisa decizia nr. 206 din 5.05.2008, modificata prin decizia nr. 442/2008, prin care s-a stabilit în sarcina contestatorului un debit în suma de 26016 lei, reprezentând pensia încasata necuvenit în perioada aprilie 2005 – februarie 2008, instanta de fond retinând incidenta în cauza a dispozitiilor Legii nr.19/2000.

S-a argumentat ca aceasta lege contine dispozitii cu caracter special, derogatorie de la normele speciale, prin care se instituie în sarcina beneficiarului unor sume platite necuvenit de catre casele teritoriale de pensie, obligatia de a le restitui, indiferent de existenta unei culpe în cauzarea prejudiciului.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs contestatorul, criticând-o pentru nelegalitate, sustinând interpretarea gresita a prevederilor Legii nr. 19/2000, prin aprecierea ca, dispozitiile acestui act normativ reprezinta o derogare de la dreptul comun.

Astfel, în motivarea recursului, recurentul a sustinut ca dispozitiile art. 187 din Legea nr. 19/2000 trebuie interpretate în concordanta cu dreptul comun, respectiv în corelatie cu art. 992 din Codul civil, precum si principiile care reglementeaza domeniul culpei civile delictuale prevazute de art. 998 si 999 Cod civil.

Totodata, a aratat ca, în cauza trebuia sa se dea eficienta si dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 19/2000, astfel încât prejudiciul trebuia recuperat de la persoana care l-a creat, respectiv angajatul institutiei care a solicitat restituirea sumelor cu titlu de plati nedatorate.

Recursul, motivat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Din analiza deciziei nr. 206 din 5.05.2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Suceava în dosarul nr. 239739, s-a stabilit în sarcina contestatorului un debit în suma de 27179 lei, cu motivarea ca a fost înscris eronat la pensie pentru limita de vârsta, începând cu 1.11.2003, prin luarea în calcul si a concediului medical de care a beneficiat petentul, neîndeplinind astfel cerinta de minim 20 de ani de activitate desfasurata în conditii speciale. În aceste conditii, decizia nr. 239739/2003 a fost anulata.

Potrivit art. 187 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, sumele încasate necuvenit cu titlu de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani, deciziile emise de casele teritoriale de pensii constituind titlu executoriu.

Din analiza acestor dispozitii legale, se constata faptul ca legiuitorul a reglementat o procedura speciala de recuperare a sumelor achitate în mod necuvenit titularului drepturilor de pensie, ca drept de asigurari sociale, prejudiciul reprezentând sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii, fiind constatat printr-o decizie ce constituie titlu executoriu, urmând a fi recuperat de la beneficiarul prestatiei de asigurari sociale în cadrul termenului legal de prescriptie.

În aceste conditii, fiind stabilita o procedura speciala prin Legea nr. 19/2000, nu sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun, conform sustinerilor recurentului, astfel încât, nefiind date motive de nelegalitate a sentintei si nici motive de casare de ordine publica, în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., recursul a fost respins ca nefondat.

Etichete: