Top

Asigurări sociale

Prin cererea înregistrată sub nr. 6544 din 21.10.2009 d-l G.P. a chemat în judecată intimata CJP Bacău pentru ca prin hotărâre judecătorească să fie anulată decizia nr. 171002/17.09.2009 prin care a fost obligat la plata sumei de 6285 lei cu titlu de sumă încasată necuvenit ca pensie de invaliditate pentru perioada 1.07.2008-1.06.2009.

Motivându-şi acţiunea, contestatorul a arătat că decizia contestată este nelegală întrucât în perioada menţionată nu a lucrat, nerealizând stagiu de cotizare.

În dovedirea susţinerilor sale, contestatorul a depus la dosar înscrisuri ( fl. 3,4, ).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor Legii 19/2000.

Prin întâmpinare (f.9,10), intimata solicitat respingerea acţiunii întrucât contestatorul a realizat venituri pentru care s-a datorat şi achitat CAS în perioada 1.07.2008-1.06.2009, astfel cum rezultă din adeverinţa nr.8838/14.08.2009, fapt pentru care sunt aplicabile dispoziţiile art. 92 al. 1 lit. b din Lg. 19/2000 iar plata pensiei anticipate parţiale trebuie suspendată.

La dosar s-au depus acte din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Contestatorul beneficiază de pensie anticipată parţială din ianuarie 2005, potrivit deciziei nr.171002/21.03.2005 (f.25).

Din anul 2008 contestatorul ocupă funcţia de consilier local al comunei Odobeşti, realiznd venituri ocazionale, respectiv indemnizaţia de şedinţă.

Aceste venituri, acordate în temeiul art. 34 din Lg. nr. 393/2004, nu pot avea decât semnificaţia unor remuneraţii ocazionale, nepermanente, care nu pot fi luate în calcul drept componentă a unui cumul cu pensia anticipată sau cu pensia anticipată parţială.

În acest sens s-a pronunţat şi ÎCCJ prin Decizia nr. 54/4.06.2007 pronunţată într-un recurs în interesul legii, stabilind că persoanele alese în funcţii de consilieri locali pot cumula pensia anticipată sau pensia anticipată parţială cu indemnizaţia prevăzută de dispoziţiile art. 34 din Lg. nr. 393/2004.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită contestaţia şi să anuleze decizia nr. 171002/17.09.2009.

Etichete: