Top

Neconcordanţa dintre dispozitivul hotărârii şi considerentele acesteia. Nulitatea hotărârii

După încheierea deliberării completul de judecată redactează

minuta. Dispozitivul reprezintă un element esenţial al hotărârii, întrucât el

încorporează soluţia adoptată de instanţă cu privire la litigiul ce i-a fost

dedus spre judecată.

Dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă în termeni imperativi şi

lipsiţi de orice echivoc soluţia adoptată fie ea de admitere sau de

respingere a acţiunii.

Art.129 alin.5 Cod procedură civilă prevede cerinţa imperativă

ca instanţa să se pronunţe asupra tuturor cererilor formulate de părţi.

Minuta (dispozitivul) se semnează sub sancţiunea nulităţii de către

judecători conform art.258 din Codul de procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr.1724/15 martie 2005 pronunţată în

dosarul nr.6150/2002 Judecătoria Brăila a respins ca nefondate

contestaţiile conexe împotriva deciziilor de imputare emise de A.G.V.P.S.

Brăila şi a dispus că D.S. răspunde în subsidiar faţă de sumele imputate

contestatorilor S.D. şi P.O.

Contestatorii au declarat recurs, iar motivele au fost depuse cu

depăşirea termenului prevăzut de lege.

Potrivit art.306 alin.2 Cod procedură civilă, motivele de ordine

publică pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs care este însă

obligată să le pună în discuţia părţilor.

În speţa supusă analizării legalităţii Tribunalul Brăila a constatat

că există un motiv de nulitate care nu poate fi înlăturat decât prin casarea

hotărârii.

Prin decizia civilă nr.203/14 septembrie 2005 Tribunalul Brăila a

admis ca fondate recursurile, a casat sentinţa Judecătoriei Brăila

nr.1724/15 martie 2005 şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalului

Brăila – secţia conflicte de muncă.

Hotărârea pronunţată conţine dispoziţii contradictorii ce nu se

pot pune în executare.

Dispozitivul hotărârii nu concordă cu considerentele şi nu se

poate stabili modul în care a fost soluţionat litigiul .

Minuta (dispozitivul) hotărârii conţine dispoziţii contradictorii în

sensul că instanţa a respins contestaţiile împotriva deciziilor de imputaţie

însă a dispus modificarea unei decizii de imputare, ceea ce vine în

contradicţie cu prima dispoziţie din dispozitiv.

Art.261 Cod procedură civilă prevede că dispozitivul unei

hotărâri judecătoreşti trebuie să aibă un conţinut cât mai complet şi să fie în

concordanţă cu celelalte părţi componente, să rezolve în mod concret

cererile părţilor astfel încât pe baza lui să se poată executa hotărârea.

Neconcordanţa dintre minută şi dispozitivul hotărârii sau

conţinutul acestora atrage nulitatea hotărârii.

(Tribunalul Brăila – Decizia civilă nr.203/14 septembrie 2005)

Etichete: