Top

Incuviintare executare silita. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei executarii in cadrul unei proceduri necontencioase.

Materia:Executare silita

Tip decizie

Nr/data : 14.12.2006

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Incuviintare executare silita. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei executarii in cadrul unei proceduri necontencioase.

Prin încheierea nr.1511 din 19 octombrie 2006 Judecătoria Focşani a respins cererea privind încuviinţarea executării silite a deciziilor de imputare emise de SNC Petrom SA –Sucursala Peco Vrancea privind pe debitorul D. S. reţinând că executarea este prescrisă.

Prima instanţă a fost investită cu o cerere de încuviinţare a executării silite, cerere soluţionată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. In cadrul acestei cereri nu se putea invoca din oficiu prescripţia executării silite.

Prescripţia poate fi invocată de debitor în cadrul unei contestaţii la executare în care urmează a fi citate ambele părţi creditor şi debitor urmând ca ambele părţi să-şi facă apărările pe care le consideră.

Etichete: