Top

Arestare preventivă a inculpatului

Tip document – decizie penală

Nr. document – 13

Data – 14.01.2008

Nr. cod – 104

Titlu – Arestare preventivă a inculpatului.

Domenii asociate – măsuri preventive.

Prin încheierea din data de 8.01.2008, pronunţată în dosarul nr.58/113/2008, Judecătoria Brăila a menţinut starea de arest a inculpatului.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul solicitând punerea sa în libertate.

În motivarea recursului susţine că nu este autorul faptelor reţinute în sarcina sa, precum şi faptul că are probleme deosebite de sănătate, aspecte ce ar impune cercetarea în stare de libertate.

Recursul a fost respins ca nefondat prin decizia penală nr.13/14.01.2008.

S-a apreciat că motivul privind sănătatea inculpatului, potrivit art.1391c.procpen., poate fi susţinut numai pe bază de acte medicale, cerinţă neîndeplinită în cauză.

Referitor la vinovăţie, cu ocazia luării măsurii arestării preventive au fost avute în vedere indiciile temeinice privind săvârşirea unei fapte penale, situaţie neschimbată.

Etichete: