Top

Art.160h alin.3

Tip document-incheiere

Titlu : Art.160h alin.3

Data spetei 10.12.2008

Autor:Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:Procedura Civila si Penala Nr.document 6096

Prin incheierea din 10.12.2008 s-a constatat încetată de drept măsura arestării preventive

a inculpatuluiV.M.si s-a dispus punerea de îndată in libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis de Judecătoria Focşani in dosarul penal din 2008, dacă nu este arestat in altă cauză.

Pentru a hotari astfel s-a retinut ca prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din 26 iunie 2008, pronunţată de Judecătoria Focşani în dosarul penal din2007 s-a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat, măsură care a fost menţinută in condiţiile art. 350, al. 1 C.pr.penală.

În conformitate cu disp. art. 160h, al. 3 C.pr.penală, verificarea legalităţii si temeiniciei arestării preventive a inculpatului minor, mai mare de 16 ani, în cursul judecăţii se efectuează periodic, dar nu mai târziu de 40 de zile. Ori, în cauză sentinţa a fost pronunţată la data de 31 octombrie 2008 când s-a menţinut măsura arestării preventive, verificarea legalităţii si temeiniciei măsurii arestării preventive impunându-se a fi efectuată înăuntrul termenului de 40 de zile ce curge de la data pronunţării sentinţei de condamnare.

În funcţie de această dispoziţie si având in vedere data sesizării instanţei de apel, respectiv 10 decembrie 2008, Tribunalula constatat incidente disp. art. 140, lit. a C.pr.penală în sensul că măsura preventivă a arestării a încetat de drept ca urmare a expirării termenului prevăzut de art. 160h, al. 3 C.pr.penală, respectiv de 40 de zile, aplicabil in cauză inculpatului minor.

Pentru considerentele arătate, instanţa a dispus punerea de îndată in libertate a inculpatului în condiţiile art. 140, al. 3 C.pr.penală.

Etichete: