Top

Menţinere măsură de arestare preventivă

Dosar nr.875/88/2010

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
DECIZIA PENALĂ NR.53
Şedinţa publică din 18 martie 2010

Asupra recursului de faţă :
Prin încheierea de şedinţă din 16 martie 2010, Judecătoria Tulcea, a dispus în baza art.3001 alin.3 Cod pr.penală, menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului XXX.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, prin încheierea din 13 ianuarie 2009, a Judecătoriei Tulcea s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului XXX, în baza art.1491 alin.10 şi art.150 C.proc.pen., rap. La art.136, art.143 şi art.148 alin.1 lit.a şi f C.proc.pen.
S-a apreciat că lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică, constând în pericolul săvârşirii de noi infracţiuni de acelaşi gen, considerente pentru care, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art.1491 al.10 C.proc.penală, instanţa a dispus arestarea preventivă a inculpatului.
Instanţa de fond a apreciat că temeiurile ce au fost avute în vedere de instanţă în momentul dispunerii arestării preventive subzistă şi în prezent, fapta pusă în sarcina inculpatului XXX, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, prezentând prin conţinutul ei concret şi prin raportare la valoarea socială ocrotită, un grad mare de pericol social
Împotriva acestei încheierii în termen legal a declarat recurs inculpatul XXX.
Analizând recursul prin prisma motivelor invocate dar şi sub toate aspectele, tribunalul apreciază că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :
Având în vedere actele şi lucrările efectuate în cauză, tribunalul constată că măsura arestării preventive a fost justificată şi de necesitatea efectuării în condiţii optime şi cu celeritate a urmăririi penale, pe lângă celelalte considerente legate de existenta unui pericol pentru ordinea publică.
Prin trecerea timpului însă, sentimentul de insecuritate publică s-a mai atenuat, urmărirea penală a fost finalizată, iar inculpatul a avut posibilitatea să reflecteze asupra consecinţelor comportamentului său.
În condiţiile finalizării urmăririi penale, instanţa apreciază că desfăşurarea în continuare a procesului penal se poate realiza în bune condiţii şi dacă s-ar dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură, mai puţin restrictivă dar care, să-l împiedice pe inculpat să se sustragă de la judecarea cauzei sau, eventual, de la executarea pedepsei.
Trebuie avute în vedere şi jurisprudenţa Curţi Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia detenţia preventivă trebuie să aibă un caracter excepţional, ea neputându-se prelungi dincolo de limitele rezonabile impuse de art. 5 paragraful 3 din Convenţie.
Pentru toate aceste considerente având în vedere prevederile art. 139 cod pr. penală se apreciază că se impune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei.
În consecinţă, va fi admis recursul declarat de inculpatul XXX şi în baza art.38515 pct.2 lit.b Cod pr.penală va casa în totalitate încheierea din 16 martie 2010 pronunţată de Judecătoria Tulcea şi rejudecând: va înlocui măsura arestării preventive a inculpatului cu măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea organului care a dispus măsura.
În baza art. 1451 alin. 2 Cod Procedură Penală raportat la art.145 alin.11 Cod procedură penală. pe durata măsurii, inculpatul XXX va respecta următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi ; să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv I.P.J. Tulcea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu-şi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura ; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme.
Se va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză.
Totodată va atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurii sau a obligaţilor ce le revin, se va lua faţă de aceştia măsura arestării preventive.
În baza art. 192 alin. 3 Cod Procedura Penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina statului
Întrucât inculpatul a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă în sumă de 100 lei se va deconta din fondul MJ către B.A.Tulcea pentru avocat Nedelcu Viorel.

Etichete: