Top

Tentativă la comiterea infracţiunii de furt calificat. Achitare pentru inexistenţa faptei.

Tip doc: Decizie penală

Nr doc: 16

Data: 21.01.2008

Titlu: Tentativă la comiterea infracţiunii de furt calificat. Achitare pentru inexistenţa faptei.

Domeniu asociat: Furt

Prin sentinţa penală nr.2066/25 oct.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila, în dosarul nr.5970/196/2007, în temeiul art.192 al.2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b” Cod penal şi art.74 lit.c”-76 lit.c” Cod penal, art.80 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului XY la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, părţi vătămate Y, YZ, YXZ şi YZX la data de 18.03.2007, orele 23.00.

Prin aceeaşi sentinţă în baza art. 20 Cp raportat la art.208 alin.1 Cp-209 alin.1 lit.„g” şi „i”Cp, cu aplicarea art.37 lit. „b” Cod penal, a fost condamnat inculpatul XY la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat, faptă săvârşită în noaptea de 18/19.03.2007.

De asemenea, în baza art. 1 indice 1 pct.1 din Legea nr.61/1991 rep., cu aplicarea art.37 lit. „b” Cp, art.74 lit. „c” Cp, art.76 lit. „e” Cp şi art.80 Cp, s-a dispus condamnarea inculpatului XY la 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port, fără drept, asupra sa a unui topor, în locuri publice unde ar fi putut pune în primejdie viaţa sau integritatea corporală a vreunei persoane, faptă săvârşită la data de 15.04.2007, ora 00.10.

În baza art. 33 lit.”a” Cp şi art.34 lit.”b” Cp, s-au contopit pedepsele şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, sporită la 1 an şi 9 luni închisoare.

S-au interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.”a” şi „b” Cp, respectiv : a) dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat;pe durata prevăzută de art.71Cp.

În baza art.346 Cpp s-a constatat că părţile vătămate Y, YXZ, YXZ şi YZX nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art.118 lit.”b” Cp s-a dispus confiscarea de la inculpat în folosul statului, a toporului cu coada de lemn având lungimea de 86 cm şi cu lama de 10 cm lungime.

În baza art. 189-191 Cp a fost obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 250 lei reprezentând cheltuieli judiciare.

S-a dispus avansarea din fondul Ministerului Justiţiei a sumei de 100 lei reprezentând onorariu apărător oficiu către avocata T (delegaţia nr.2247/17.07.2007) din Baroul Brăila.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond, a reţinut în fapt că: în seara zilei de 18.03.2007, orele 23,00 inculpatul XY se întorcea de la domiciliul lui A, unde consumase băuturi alcoolice. În timp ce se deplasa către domiciliu, inculpatul XY s-a hotărât să meargă şi la domiciliul lui Y pentru a mai consuma şi cu acesta băuturi alcoolice. Astfel, inculpatul a deschis poarta de acces în curtea locuinţei (a tras zăvorul), s-a oprit în dreptul ferestrei de la camera către stradă şi a început să ciocănească în aceasta. Văzând că nu răspunde nimeni, inculpatul a forţat rama ferestrei care a cedat, a scos geamul şi l-a rezemat de un butuc de vie. În acest moment partea vătămată, Y a ieşit din casă, motiv pentru care inculpatul s-a ascuns în spatele casei. După ce partea vătămată a intrat în casă, inculpatul a revenit la fereastră, moment în care partea vătămată a ieşit din casă cu o lanternă şi a strigat „hoţii”. Atunci inculpatul a fugit prin spatele casei, dar a fost prins de partea vătămată şi membrii familiei acestuia. Fiind întrebat de către partea vătămată Y despre motivul prezenţei lui acolo, inculpatul i-a spus că dorea să consume un pahar de vin cu el. Întrebându-l ce căuta la fereastră inculpatul nu i-a răspuns, dar l-a rugat să îl lase să plece.

S-a reţinut că situaţia de fapt expusă rezultă din declaraţiile inculpatului, ale părţilor vătămate, coroborate cu procesul-verbal de reconstituire din data de 29.05.2007 în care se menţionează indicarea de către inculpat a traseului parcurs până la locuinţa părţilor vătămate, a modului în care a pătruns în curtea locuinţei şi a modului în care a forţat geamul de la camera de la stradă.

Susţinerile inculpatului în sensul că nu a intrat în curtea părţilor vătămate cu intenţia de a fura ci de a consuma un pahar de vin cu Y nu au fost primite de instanţă, pe considerentul că, dacă aceasta ar fi fost într-adevăr intenţia inculpatului, atunci nu se justifică gestul său de a fugi atunci când partea vătămată Y a strigat „hoţii”; faţă de această împrejurare şi de faptul că, prins fiind de partea vătămată nu a fost în măsură să dea o explicaţie satisfăcătoare cu privire la faptul că după orele 23.00 se afla în curtea părţilor vătămate, forţând rama ferestrei de la una dintre camerele casei, este evident că inculpatul XY a acţionat cu intenţia de a sustrage bunuri din locuinţa părţilor vătămate.

În continuare s-a mai reţinut că la data de 15.04.2007, în jurul orelor 10,00, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Ro, aflându-se în dreptul discotecii pendinte de S.C. o SRL, l-au depistat pe inculpatul XY care avea asupra sa un topor. Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit că în ziua de 14.04.2007, după lăsarea întunericului, inculpatul XY, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a mers la discoteca din comună unde nu a fost primit de soţia administratorului, pentru faptul că în urmă cu o săptămână avusese o altercaţie cu V, angajatul firmei care asigura ordinea în discotecă. Urmare acestei situaţii, inculpatul s-a deplasat la locuinţa sa de unde a luat un topor şi a revenit la discotecă cu intenţia de a-l agresiona pe V. În acest moment a fost depistat de către organele de poliţie care au ridicat toporul şi l-au depus la camera de corpuri delicte din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila.

Situaţia de fapt reţinută rezultă din declaraţia inculpatului, coroborată cu procesul-verbal de depistare şi declaraţiile martorilor Iancu Dumitru şi Manea Dumitru.

În fine s-a considerat, în drept că, fapta inculpatului XY de a pătrunde fără drept, pe timp de noapte, în curtea locuinţei părţilor vătămate întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu, prevăzută şi pedepsită de art. 192 al. 2 cod penal; fapta de a pătrunde în curtea părţilor vătămate, pe timp de noapte, cu scopul de a sustrage bunuri, executare care însă a fost întreruptă din motive independente de voinţa sa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 cod penal raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. g, i cod penal, iar fapta de a purta fără drept asupra sa un topor, în locuri şi împrejurări în care s-ar fi putut primejdui viaţa vreunei persoane, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 1/1pct. 1 din Legea 61 /1991 republicată.

Împotriva sentinţei astfel pronunţate au declarat apel în termen legal Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila şi inculpatul XY, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Astfel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila susţine în apelul său că în mod greşit instanţa de fond, a reţinut circumstanţe atenuante prevăzute de art.74 Cod penal, doar pentru infracţiunea de violare de domiciliu prevăzută de art.192 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.b” Cod penal şi infracţiunea prevăzută de art.1/1 pct.1 din Legea nr.61/1991, republicată cu aplicarea art.37 lit.b” Cod penal, şi nu şi pentru tentativa la infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.20 Cod penal raportat la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g, i Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b” Cod penal, deşi, această ultimă infracţiune se afla în concurs real cu celelalte două infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului XY. Cum efectul circumstanţelor atenuante se răsfrânge asupra tuturor pedepselor aplicate inculpatului se impunea ca dispoziţiile art.74 Cod penal să se aplice şi faţă de tentativă la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.20 raportat la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g şi i) Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b) Cod penal. Că sub acest aspect, sentinţa este nelegală.

S-a mai susţinut, că în cauză nu se impunea aplicarea circumstanţelor atenuante, prevăzute de art.74 Cod penal, în favoarea inculpatului, avându-se în vedere conduita acestuia în timpul cercetării penale şi perseverenţa infracţională a inculpatului.

Se solicită admiterea apelului pentru aceste două motive.

În apelul său, inculpatul XY, prin apărătorul său desemnat din oficiu, susţine că în cauză nu a comis fapta de tentativă la infracţiunea de furt calificat, deoarece îi lipseşte intenţia de a sustrage şi ca atare trebuie achitat pe motivul că fapta nu există, iar cu privire la existenţa infracţiunii de violare de domiciliu, această faptă nu există, întrucât a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate cu acceptul tacit al soţiei acestuia, cu care se cunoştea de mai mult timp. Ca atare, solicită achitarea, întrucât faptei îi lipseşte un element constitutiv.

Examinând cauza prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit art.371 al.2 Cod procedură penală, tribunalul constată că apelul inculpatului XY, este fondat în parte, pentru considerentele ce se vor arăta.

Conform art.208 Cod penal pentru existenţa infracţiunii de furt este necesar ca – sub aspectul laturii subiective – făptuitorul să urmărească luarea unui bun din posesia sau detenţia altei persoane şi să ştie că ia acel bun împotriva voinţei posesorului ori deţinătorului său; de asemenea, este necesar ca făptuitorul să acţioneze cu voinţa de a-şi însuşi fără drept, acest lucru, adică de a-l trece în proprietatea sa.

În speţă, dacă inculpatul XY, după ce a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate Y, fără voia acesteia, dacă avea intenţia să sustragă pe timp de noapte bunuri, nu mai ciocănea la fereastra camerei dinspre stradă. Este adevărat că văzând că nu-i răspunde nimeni, acesta a forţat rama ferestrei, a scos geamul, pe care l-a rezemat de un butuc de vie, însă în cauză, cu depoziţia martorei S(fila 33 dosar apel), s-a dovedit că între soţia părţii vătămate şi inculpat se petrecea o idilă, a cărei finalitate, a fost confirmată de inculpat şi mama acestuia. Mai mult deseori inculpatul presta munci în familia părţii vătămate, şi că în ziua de 18.03 2007, fiind ziua inculpatului de naştere a băut mai mult şi a dorit să o vadă pe soţia părţii vătămate, faţă de care nutrea sentimente reale.

Deci scopul pătrunderii, în curtea locuinţei, părţii vătămate, a fost animat de alte considerente şi nu de cele de a sustrage bunuri din locuinţa acesteia.

Ca atare, în raport şi de celelalte probatorii, instanţa de apel, apreciază că în cauză nu s-a dovedit că inculpatul, a săvârşit infracţiunea de tentativă la furt calificat, şi că nu există fapta şi prin urmare, inculpatul va fi achitat.

În ce priveşte existenţa infracţiunii de violare de domiciliu, prevăzută de art.192 al.2 Cod penal, tribunalul apreciază că aceasta a fost săvârşită de inculpat întrucât inculpatul a pătruns în locuinţa părţii vătămate fără drept şi fără consimţământul acesteia, astfel că sub acest aspect apelul apare ca nefondat.

Pentru toate aceste motive, tribunalul în conformitate cu prevederile art.379 pct.2 lit.a” Cod procedură penală, urmează a admite apelul inculpatului XY, a desfiinţa sentinţa atacată şi în rejudecare va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare, în pedepsele componente de : 1 an, 1 an şi 6 luni închisoare şi de 2 luni închisoare şi va înlătura sporul de : 3 luni închisoare.

În temeiul art.11 pct.2 lit.a” Cod procedură penală în referire la art.10 lit.a” Cod procedură penală, instanţa urmează a dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.20 Cod penal raportat la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g şi i) Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.b” Cod penal, întrucât fapta nu există.

Apreciind că în cauză, în mod justificat, instanţa de fond a aplicat circumstanţe atenuante în condiţiile art.74-76 lit.c) Cod penal – în raport şi de împrejurările săvârşirii faptelor, tribunalul, urmează a redoza pedepsele aplicate pentru celelalte două infracţiuni, în sensul reducerii acestora.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.33 lit.a” – 34 lit.b” Cod penal – instanţa va contopi cele două pedepse, dispunând ca inculpatul să o execute pe cea mai grea sporită corespunzător.

În ce priveşte apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, motivul privind neaplicarea circumstanţelor atenuante şi pentru tentativă la infracţiunea de furt calificat, nu se mai poate discuta, faţă de soluţia de achitare, pe considerentul că fapta nu există pentru care procurorul de şedinţă a pus aceleaşi concluzii, anume de achitare a inculpatului.

În ce priveşte cel de al doilea motiv, respectiv cel de reţinere greşită de circumstanţe atenuante prevăzute de art.74-76 lit.c), în favoarea inculpatului, de către instanţa de fond, tribunalul, apreciază că în mod corect, aceste circumstanţe au fost reţinute în favoarea inculpatului. Acesta este un element tânăr, necăsătorit, a recunoscut faptele dând dovadă de sinceritate, fapte pe care le-a regretat. Totuşi în raport de acordarea circumstanţelor atenuante, pedepsele aplicate apar excesive astfel că acestea vor fi reduse, faţă de noile împrejurări dovedite, care l-au determinat pe inculpat să pătrundă în curtea locuinţei părţii vătămate.

Aşa fiind, tribunalul, în temeiul art.379 pct.1 lit.b) Cod procedură penală, urmează a respinge apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, ca nefondat.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Văzând şi restul dispoziţiilor art.192 al.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar onorariu avocat din oficiu (av.B) se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

D E C I D E:

ADMITE apelul declarat de către apelantul – inculpat XY – împotriva sentinţei penale nr. 2066 din 25 octombrie 2007 pronunţată de Judecătoria Brăila, în dosar nr. 5970/196/2007.

Desfiinţează în parte sentinţa atacată şi în rejudecare:

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare în pedepsele componente şi înlătură sporul de 3 luni închisoare.

În baza art. 11 pct.2 lit. a C.pr.pen. în referire la art. 10 lit. a C.pr.pen. achită pe inculpat pentru comiterea de tentativă la infracţiunea de furt calificat prev. de art. 20 C.pen. în referire la art. 208 al. 1 C.pen. – 209 al.1 lit. g şi i C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., deoarece fapta nu există.

Redozează pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 2 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 74 lit. c – 76 lit. c C.pen. şi art. 80 C.pen., la 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b C.pen., dispune contopirea pedepselor de 6 luni închisoare, cu 2 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 lună, în total 7 (şapte) luni închisoare.

Respinge ca nefondat apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, – împotriva sentinţei penale nr. 2066 din 25 octombrie 2007 pronunţată de Judecătoria Brăila, în dosar nr. 5970/196/2007, privind pe inc. XY.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

În baza art. 192 al.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în sumă de 250 lei ron, rămân în sarcina acestuia, din care 100 lei ron reprezintă onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu (av. B), care se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu apelantul – inculpat XY şi intimatul – parte vătămată Y şi de la comunicare cu intimaţii – părţi vătămate: S, YZ şi YXZ, toţi cu domiciliul în comuna Romanu jud. Brăila.

Decizia a rămas definitivă prin respingerea recursului inculpatului prin decizia penala nr 149/R/14 martie 2008 a CA Galati.

Etichete: