Top

În caz de concurs de infracţiuni, dacă pentru unele pedepse s-a dispus suspendarea condiţionată, iar pentru altele graţierea condiţionată, în caz de revocare a suspendării şi graţierii, pedepsele se contopesc şi doar pedeapsa rezultantă se execută separat de pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

DECIZIA PENALĂ NR. 21/R/07.02.2006

În caz de concurs de infracţiuni, dacă pentru unele pedepse s-a dispus suspendarea condiţionată, iar pentru altele graţierea condiţionată, în caz de revocare a suspendării şi graţierii, pedepsele se contopesc şi doar pedeapsa rezultantă se execută separat de pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Prin sentinţa penală nr. 440/18.11.2002 a Judecătoriei Brăila, inculpatul Chivu Stelian a fost condamnat la :

– 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 3 Cod penal;

– 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1lit. a, g, i Cod penal.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal s-a contopit pedeapsa de 8 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, sporită la 1 an şi 10 luni închisoare.

În temeiul art. 861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod penal, respectiv pe o durată de 4 ani.

Ulterior, prin sentinţa penală nr. 149/21.04.2003 a Judecătoriei Brăila, s-a admis contestaţia la executare formulată de biroul executări penale.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare în elementele componente şi s-a constatat că pedeapsa de 8 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 Cod penal este graţiată integral şi condiţionat conform art. 1 din Legea 543/2002.

Prin sentinţa penală nr. 359/18.08.2005 a Judecătoriei Brăila, inculpatul Chivu Stelian a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

Conform art. 864 Cod penal şi art. 7 din Legea 543/2002 s-a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare şi graţierea condiţionată a pedepsei de 8 luni închisoare.

S-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi pedeapsa de 8 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare.

Apelul declarat de inculpat a fost respins ca nefondat.

Prin decizia penală nr. 21/R/07.02.2006 a Curţii de Apel Galaţi, recursul declarat de inculpatul Chivu Stelian a fost admis.

S-a recontopit pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare cu pedeapsa de 8 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare. S-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute în total o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni închisoare

Etichete: