Top

Punerea în discuţie a schimbării juridice a faptei

Prima instanţă: În baza art.293 al.1 C.p. cu aplic. art.37 lit.a C.p. a fost condamnat inculpatul la câte o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea la data de 31.07.2007 şi 19.05.2008 a infracţiunii de fals privind identitatea. A fost descontopită pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.2860/2006 a Jud. Brăila definitivă prin decizia penală nr.479/2007 a Curţii de Apel Galaţi în următoarele pedepse componente: 3 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 12.10.2005 a infracţiunii prev. de art.208 al.1- 209 al.1 lit.f şi al.2 lit.b C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p.; 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.293 al.1 C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p. A fost înlăturat sporul de 6 luni închisoare. În baza art.36 al.1 C.p. în ref. la art.33 lit.a, art.34 lit.b C.p. s-a dispus contopirea celor două pedepse de 1 an închisoare aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii cu pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.2860/2006 a Jud. Brăila, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită la pedeapsa de 4 ani închisoare. Au fost interzise inculpatului exerciţiul drepturilor civile prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b C.p. pe durata prev. de art.71 C.p. S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză, deducându-se din pedeapsa aplicată perioada executată începând cu 3.06.2008 până la zi. A fost anulat vechiul mandat de executare a pedepsei şi s-a dispus emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa aplicată prin prezenta. A fost obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Recurs: Tribunalul Brăila a admis apelul declarat de către parchet, a desfiinţat în parte sentinţa atacată şi în rejudecare a descontopit pedeapsa aplicată şi a înlăturat sporul. În baza art. 334 C.pr.pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei comisă de inculpatul la data de 31-07-2007, din infracţiunea prev. de art. 293 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen., în infracţiunea prev. de art. 293 alin. 1 C.pen. şi în această încadrare juridică condamnă pe inculpat la 1 an închisoare. Au fost menţinute dispoziţiile privind descontopirea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2860/2006 a Judecătoriei Brăila, în pedepsele componente şi a înlăturat sporul. În baza art. 36 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 33 lit. a – 34 lit. b C.pen., s-a dispus contopirea tuturor pedepselor de câte 1 an închisoare, aplicate prin prezenta sentinţă, cu pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani închisoare, urmând ca în final să execute aceeaşi pedeapsă, sporită cu un an, respectiv 4 ani închisoare. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.

Pentru a pronunţa această soluţie tribunalul a avut în vedere că se impunea a se reţine starea de recidivă postcondamnatorie numai pentru infracţiunea de fals privind identitatea din data de 19.05.2008, fapta comisă în data de 31.07.2007 fiind concurentă cu cele comise în anul 2005, anterior rămânerii definitive a sp nr. 2860/2006. Astfel, instanţa de fond trebuia să pună în discuţie în temeiul art. 334 C.p.p. schimbarea încadrării juridice a faptei din 31.07.2007 în sensul neaplicării art. 37 lit. a C.p.

Etichete: