Top

Stare de recidivă. Omisiune

Tip: Decizie
Nr./Dată: 40/R (30.01.2008)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: Recidivă. Concurs de infracţiuni. Pluralitate intermediară

Prin sentinţa penală nr.634/2007, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inculpatul P.D. la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 Cod penal cu aplicarea disp. art. 75 lit. c Cod penal şi după anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare – aplicată prin sentinţa penală nr. 400/2007 a Judecătoriei Bârlad – care a fost descontopită în componentele ei, de 1 an şi 6 luni şi respectiv 5 luni închisoare, s-au contopit acestea cu pedeapsa de 10 luni închisoare , în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

Prin decizia penală nr.40/R din 30 ianuarie 2008, s-a casat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei comisă de inculpatul P.D. în sensul reţinerii disp. art. 37 lit.a Cod penal, menţinîndu-se pedeapsa de 10 luni închisoare.

S-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare – aplicată prin sentinţa penală nr. 400/2007 a Judecătoriei Bârlad – s-a descontopit această pedeapsă în componentele ei de 1 an şi 6 luni şi respectiv 5 luni închisoare, după care, conform disp. art. 36 alin.1 Cod penal s-a contopit pedeapsa de 10 luni închisoare cu cea de 5 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare.

În temeiul disp. art. 83 Cod penal s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 897/2006 a Judecătoriei Bârlad şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 10 luni închisoare , în total 2 ani şi 4 luni închisoare.

S-a reţinut că, inculpatul a comis fapta dedusă judecăţii în stare de recidivă postcondamnatorie , în cursul termenului de încercare stabilit prin sentinţa penală nr. 897/2006 a Judecătoriei Bârlad şi nu în concurs cu fapta pentru care i-a fost aplicată pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cum greşit a reţinut instanţa de fond.

Tags: , ,