Top

Legea 248/2005. Acţiune respinsă

Prin sentinţa civilă nr. 1/5 ianuarie 2010 a Tribunalului Brăila s–a respins cererea formulată de Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti împotriva pârâtului P.I.N. pentru restrângerea exercitiului dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul Angliei în temeiul art. 38 lit. A în referire la art.39 alin. 1 din legea 248/2005.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că P.I.N. a părăsit România în mod legal la 20 august 2008, iar la 20.11.2009 a fost reţinut de autorităţile engleze pentru muncă la negru..Considerând că pârătul nu îndeplinea condiţiile legale pentru şedere pe teritoriul englez, astfel cum au fost prevăzute în Acordul de readmisie încheiat de România şi Anglia şi ratificat prin Legea 369/2003, Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti a sesizat instanţa competentă pentru a dispune în consecinţă.

Pârâtul, legal citat nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu şi-a formulat apărări. La dosar s-au depus acte.

Tribunalul, având în vedere,dispoziţiile legale incidente precum şi actele aflate la dosarul cauzei reţine cele ce vor fi arătate în continuare. Pârâtul a părăsit teritoriul României în mod legal la data de 20 august 2008, stabilindu-se în Londra. Aici a prestat muncă fără forme legale în construcţii până la data de 20 noiembrie 2009, când a fost reţinut de organele de poliţie şi ulterior returnat în ţară. fără escortă. Reclamanta nu a susţinut şi evident nu a dovedit că pârâtul a săvârşit vreo faptă antisocială pe teritoriul statului englez.În temeiul art. 16 din Directiva nr.38/2004/C.E., măsura returnării şi expulzării nu trebuie aplicată celor ce caută de lucru, decât din motive ce ţin de ordinea sau siguranţa publică. Conduita pârâtului nu a constituit o ameninţare reală,prezentă şi suficient de gravă la adresa societăţii engleze. Pentru aceste considerente tribunalul a apreciat că în speţă nu se impune aplicarea dispoziţiilor art. 38 din legea 248/2005 şi în consecinţă a respins acţiunea formulată ca nefondată..

Etichete: