Top

Acţiune pentru constatarea cetăţeniei

Petenta D.A. , cu domiciliu in Republica Moldova a solicitat să se
constate că este cetăţean român întrucât bunicul si tatăl său sunt cetăţeni români,
Republica Moldova făcând parte din spaţiul romanesc până în august 1940, chiar
daca ulterior, datorită modificărilor politico teritoriale, a fost încorporat în
teritoriul românesc.
A susţinut că potrivit art. 5 alin 2 din Constituţia României cetăţenia
dobândită prin naştere nu poate fi retrasă.
În drept a invocat dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Constituţie, art. 5,24 alin 2
din Lg. 21/1991 , art. 331 -339 Cod de Procedură Civilă.
Prin sentinţa civilă 6817 din data de 13 mai 2009 instanţa a admis
acţiunea, reţinând că petentul s-a născut in Republica Moldova, însă tatăl si
bunicul acestuia s-au nascut pe teritoriul Statului Român, astfel că în temeiul art.
5 alin 1 din legea 21/1991 este cetăţean roman, chiar daca datorită modificărilor
politico – administrativ – teritoriale, localitatea Cărpineni, jud. Lapuşna (unde s-
a născut petentul si autorii săi) a fost încorporat în teritoriul rusesc, iar după
1991 în cel al Republicii Moldova.
Potrivit adeverinţei nr. 3884/11.11.2008 emisă de Arhivele Naţionale a
Republicii Moldova, localitatea Carpineni, jud. Lapuşna, ţinutul Nistru a fost
parte componenta a Regatului României. Până in anul 1940, iar localităţile din
Basarabia si Bucovina de nord s-au aflat sub jurisdicţia statului roman potrivit
legii 793/1941 privind constatarea cetăţeniei romane, a locuitorilor din
Basarabia si Bucuvina de Nord. Potrivit art. 4 lit o)din legea nr. 21/1991
cetăţenia romana se dobândeşte prin naştere , iar din actele de stare civilă a
rezultat ca autorii sau au prenume româneşti (Nicolae, Andrei), fiind respectată
tradiţia românească şi in ceea ce priveşte prenumele acordat petentului (Andrei.)
Situaţia petentului se circumscrie disp. art. 5 alin 2 lit. b) din legea nr.
21/1991 în sensul că este cetăţean roman , persoana născuta in străinătate , daca
cel puţin unul din părinţi are cetăţenie romană.

Etichete: