Top

Conflict de drepturi – drepturi salariale

Tribunalul Tulcea
Dosar nr. 2140/88/2008
SENTINŢA CIVILĂ NR. 3
Şedinţa publică din data de 7 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2140/88/2008 …. a chemat în judecată SC …. SRL Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la plata drepturilor salariale aferente perioadei 1 august 2007 – 28 septembrie 2007, în sumă de 3300 lei, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective şi cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că a fost angajat al societăţii pârâte cu contract individual de muncă de la data de 1 februarie 2007 până la data de 28 septembrie 2007, în funcţia de director.

Menţionează reclamantul că pentru perioada 1 august 2007 – 28 septembrie 2007, societatea nu i-a plătit drepturile salariale, fiind amânat în mod constant, fără un motiv temeinic.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoz. art.161 şi 281 – 283 din Codul muncii şi Lg. nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, modificată şi completată.

În apărare, pârâta a depus la dosarul cauzei: întâmpinare şi în copie: contractul individual de muncă al reclamantului, foaia colectivă de prezenţă pentru luna septembrie 2007, ştatele de plată pentru lunile august şi septembrie 2007.

Reclamantul a mai depus la dosarul cauzei:precizări şi în copie adresele nr.153/2007, nr.182/2007, decizia nr.180/2007, plicul de corespondenţă, C.I. şi carnetul de muncă.

Examinând cererea, în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Potrivit contractului individual de muncă depus la dosarul cauzei, rezultă că reclamantul a avut raporturi de muncă cu pârâta începând cu data de 1 februarie 2007.

Deşi a prestat muncă în lunile august şi septembrie 2007, reclamantul nu a mai fost plătit.

Potrivit art.154 alin.1 din Codul muncii, salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, iar potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Având în vedere aceste aspecte, ştatele depuse la dosarul cauzei, cât şi faptul că însăşi societatea a recunoscut că nu şi-a încasat reclamantul drepturile salariale cuvenite, instanţa urmează a obliga pârâta să-i plătească reclamantului suma de 3300 lei, reprezentând drepturi salariale aferente perioadei 1 august 2007 – 28 septembrie 2007.

Având în vedere că de la data când i se cuvin reclamantului aceste drepturi salariale şi până la data când i se vor achita drepturile salariale cuvenite va trece o perioadă de timp, instanţa urmează a obliga pârâta să-i plătească reclamantului drepturile salariale cuvenite, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Etichete: , ,