Top

Plângere art.278(1) / Cod Procedură Penală.

Tip document: sentinţă

Număr document: 1356 /05.09.2008

Titlu: Plângere art.2781/C.proc.pen.

Domenii asociate: Înşelăciune

Rezumatul speţei:

Judecătoria Brăila a admis plângerea petentei G.V împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecători Brăila, prin care s-a dispus scoaterea de dub urmărire penală a unui învinuit şi aplicarea unei sancţiuni adminsitrative, în temeiul art.10 lit.b1/C.proc.pen şi neînceperea urmăririi penale faţă de un alt făptuitor.

Pentru a hotărî în acetst mod, instanţa a apreciat că Parchetul nu a respectat dispoziţiile dintr-o decizie anterioară a Tribunalului Brăila prin care fusese admisă plângerea aceleiaşi petente, iar cauza fusese trimisă pentru completarea urmăririi penale.

Astfel, cu privire la înţelegerea existentă între M. S. şi R.C., caracterul oneros sau gratuit al acesteia, Parchetul a reţinut că „Actele de cercetare efectuate în cauză nu au putut conduce fără dubiu la concluzia existenţei vreunei înţelegeri frauduloase între R. C. şi M..” Se poate constata însă, că din declaraţia numitei L.M.(f.27), membru al Comisiei de lichidare, rezultă că R.C.a venit de mai multe ori la sediul cooperativei, („Pe numitul R.C. îl cunoşteam doar din vedere, văzându-l de mai multe ori pe la sediul cooperativei de credit împreună cu M. S.”), indiciu care ar putea duce la concluzia unei înţelegeri între acesta şi M.S., aspect susţinut şi de împrejurarea că R.C.s-a ocupat, aparent dezinteresat, de găsirea unui cumpărător pentru imobilul în cauză, situaţie de neînţeles în condiţiile în care nu ar fi existat o înţelegere între aceştia. În opinia instanţei nu a fost analizat suficient, posibilul caracter fraudulos al înţelegerii dintre cei doi, având în vedere că din declaraţiile numiţilor G.V. şi B. I. coroborate cu declaraţia învinuitului R.C.şi a numitului R. S. a rezultat că învinuitul R.C. s-a ocupat de efectuarea actelor premergătoare pentru vânzarea apartamentului, situaţie asimilată de Tribunalul Brăiala în decizia nr.562/2006 cu „existenţa înţelegerii dintre acesta şi M.S., situaţie în care nota frauduloasă este pregnantă”. Aceasta cu atât mai mult cu cât la dosarul cauzei a apărut o delegaţie nr.1549/04.01.2005, potrivit căreia R.C. era delegat să se ocupe de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, delegaţie la care nici măcar învinuitul nu a făcut referire în declaraţiile iniţiale, iar martora L.M. a declarat că „nu pot preciza în ce condiţii a fost eliberată, dar este semnată şi de mine”. Această împuternicire, dată unei persoane care nu era angajatul cooperativei, care deşi esenţială, nu a fost invocată de nimeni în primele cercetări, precum şi apariţia acesteia în contextul în care instanţa stabilise necesitatea de a se verifica daca învinuitul s-a ocupat de actele premergătoare, este dubioasă, tocmai prin momentul la care a fost descoperită. Se pare că delegaţia în cauză s-a depus printre actele iniţiale prezentate notarului public la autentificare. Potrivit declaraţiiei notarului public „despre delegaţia prin care a fost delegat R.C. în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare…nu pot preciza cine a adus-o”, deşi prin adresa nr.96/22.08.2005 a Biroului notarial nu s-a făcut vreo referire la respectiva delegaţie, precizându-se doar că „părţile au afirmat că au înţeles conţinutul acestuia şi că preţul a fost achitat anterior sosirii la biroul notarial, solicitând semnarea şi autentificarea contractului de vânzare – cumpărare”.

În consecinţă, se impune lămurirea contextului în care a fost emisă această împuternicire, urmând a fi ataşat originalul şi a se verifica dacă se regăseşte în arhiva Cooperativei de Credit înregistrată cu acelaşi număr, urmând a fi audiaţi şi membrii Comisiei de lichidare care au semnat delegaţia, pe acest aspect.

Cu privire la susţinerea petentei referitoare la suma de 350.000.000 lei Rol pe care ar fi plătit-o în realitate pentru apartament, urmează a se verifica dacă diferenţa dintre preţul din contract si suma pretinsă de petentă coincide cu valoarea dobânzilor şi penalităţilor, la care a făcut referire partea vătămată, rezultate din contractul de credit.

În vederea verificării caracterului fraudulos al înţelegerii dintre R.C. şi M.S. se impune să se cerceteze dacă au mai existat şi alte înstrăinări ale unor imobile de către Cooperativa de Credit , înstrăinări la care să fi participat cei doi, aceasta cu atât mai mult cu cât, potrvit delegaţiei nr. 1549/04.01.2005, învinuitul R.C. ar fi fost delegat oficial să se ocupe de tranzacţia în cauză. În situaţia în care se vor identifica astfel de înstrăinări se va verifica modalitatea de acţiune a celor doi şi dacă au fost reclamate alte infracţiuni cu privire la aceste tranzacţii. În acest scop se vor verifica arhivele Cooperativei de Credit şi vor fi audiaţi membrii Comisiei de lichidare cu privire la acest aspect. De asemenea, se vor verifica şi atribuţiile Comisiei de lichidare, în sensul dacă se putea delega o persoană străină de cooperativă pentru înstrăinarea unui imobil aparţinând acesteia şi în ce condiţii se putea acorda această delegaţie.

Tot în contextul posibilei înţelegeri frauduloase între cei doi, se va verifica de ce preţul de înstrăinare a apartamentului a fost de 185.000.000 lei Rol, deşi din expertiza de evaluare tehnică, (expertiză care din factura şi chitanţa de plată a onorariul, rezultă că ar fost efectuată în anul 2002), rezultă o valoare mult mai mare a apartamentului, respectiv de 247.000.000 lei, iar în contextul în care apartamentul a fost vândut în anul 2004 era logic ca valoarea acestuia să fi crescut. Dacă apartamentul respectiv nu putea fi vândut decât la valoarea adjudecării (aşa cum rezultă din declaraţia martorei L.M.a), de ce s-a mai cerut efectuarea expertizei de evaluare, al cărei scop, după cum rezultă din conţinutul ei, a fost tocmai acela de recuperare a creditului acordat.

De asemenea, deşi prin decizia nr.562/2006 a Tribunalului Brăila s-a dispus efectuarea de cercetări pentru fapta proprie a numitului M.S. de declarare în faţa notarului, că de la data autentificării, cumpărătorii intră în stăpânirea de drept şi de fapt a apartamentului, în cauză nu s-au efectuat astfel de cercetări, din ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria din data de 04.02.2008, rezultând că s-au efectuat cercetări cu privire la numitul M. S. numai cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi abuz în serviciu.

Tribunalul Brăila a respins recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

Etichete: