Top

Măsuri de siguranţă şi măsuri educative. Internarea medicală.

Prin cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani se solicită aplicarea măsurii de siguranţă prev.de art.114 CP faţă de numitul MM. Se arată că acesta a fost cercetat în calitate de învinuit pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prev.de art.217 al.1-4 CP, întrucât, în noaptea de 14/15.01.2007 a incendiat un stog de fân din curtea locuinţei tatălui său, rezultând pagube materiale, dar fapta prezentând şi pericol public.

Prin rezoluţia nr.350/P/2007 din 22.08.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului întrucât există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, din raportul de expertiză medico-legală întocmit rezultând că acesta a comis fapta fără a avea discernământ.

A fost ataşat dos.nr.350/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani şi raportul de examinare medicală întocmit de Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă „Pădureni” Grajduri.

Instanţa reţine că prin rezoluţia nr. 350/P/2007 din 22.08.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MM privind săvârşirea infracţiunii de distrugere prev.de art.217 al.1-4 CP, întrucât operează o cauză care înlătură caracterul penal al fapteI. Astfel, din cercetările efectuate se reţine că învinuitul a săvârşit fapta menţionată dar, suferă de afecţiuni psihice care i-au afectat discernământul şi figurează cu mai multe internări în evidenţele Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Socola”.

În cauză a fost întocmită o expertiză medico-legală psihiatrică, din raportul întocmit reţinându-se că învinuitul prezintă diagnosticul de „ deficienţă mintală severă cu alalie şi severe tulburări de comportament, pe fond sechelar de encefalopatie cronică infantilă delirantă ” iar fapta de care a fost acuzat a fost săvârşită fără discernământ. De asemenea, se opinează pentru aplicarea măsurii de siguranţă prev.de art.114 CP, respectiv, internarea medicală.

Instanţa mai reţine că prin raportul de examinare medicală nr.152/ 3.11.2008, comisia medicală de specialitate a confirmat măsura internării medicale.

Faţă de acestea, instanţa constată că datorită afecţiunilor psihice dovedite de care suferă învinuitul, acesta poate săvârşi fapte penale care să pună în pericol ordinea publică, impunându-se în aceste condiţii, aplicarea măsurii de siguranţă a internării sale medicale, conform art.114 CP.

Etichete: