Top

CONTESTATIE IN ANULARE

Dosar nr.2460/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.13

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra contestatiei în anulare, tribunalul, deliberând retine urmatoarele:

Prin Decizia civila nr. 630 din 18 septembrie 2008, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondat recursul formulat de pârâtii reclamanti …….., a admis recursul declarat de reclamantii pârâti ………, a modificat în parte hotarârea atacata numai cu privire la cuantumul taxei de timbru aferenta cererii reconventionale si cu privire la modul de solutionare a capetelor de cerere privind cheltuielilor de judecata, a dat în debit si a obligat pârâtii recurenti …….. la plata catre bugetul de stat a sumei de 100,53 lei reprezentând taxa de timbru neachitata pentru cererea reconventionala, a compensat cheltuielile de judecata facute de parti la instanta de fond pâna la concurenta sumei de 2621,63 lei facuta de pârâtii reclamanti si i-a obligat pe pârâtii reclamanti la plata sumei de 168,87 lei cheltuieli de judecata catre reclamantii pârâti, a pastrat restul dispozitiilor hotarârii atacate si a obligat recurentii intimati la plata cheltuielilor de judecata efectuate în recurs.

Impotriva acestei decizii, au formulat contestatie în anulare contestatorii …….

In motivarea contestatiei în anulare, contestatorii au aratat ca, admitând recursul în parte, tribunalul a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare invocate; ca în recursul declarat au solicitat ca iesirea din indiviziune asupra imobilului teren si casa de locuit sa se faca astfel cum a fost stabilit în expertiza tehnica …….

Au mai aratat contestatorii ca în dispozitivul deciziei nu se specifica care este sentinta civila modificata, în ce dosar a fost pronuntata si de catre cine, si cum dispozitivul hotarârii este cel care se executa, prin nementionarea acestor date creându-se confuzie în cazul executarii silite pentru ca nu se cunoaste exact care este hotarârea modificata;

– ca, desi în recurs a invocat faptul ca asupra modului de împartire a constructiei coproprietarii s-au înteles în fasa expertului Hritcu Florin, iar acesta a format laturile din constructie potrivit învoielii lor, însa instanta de recurs nu a examinat acest aspect si nu l-a înlaturat în niciun fel cu toate ca avea aceasta obligatie instituita de lege.

Au mai aratat contestatorii ca, potrivit art. 673 indice 4 alin. 1 Cod proc. civ., instanta de judecata are obligatia de a starui în tot cursul procesului ca partile sa împarta bunurile prin buna învoiala, însa, atât instanta de fond cât si cea de recurs au încalcat aceste dispozitii, ignorând ca expertiza ….. a fost criticata numai cu privire la suprafata totala a terenului care a fost stabilita la 3600 m.p. în loc de 4500 m.p. cum prevedea actul de vânzare-cumparare, motiv pentru care au solicitat admiterea contestatiei în anulare, desfiintarea deciziei civile nr. 630/2008, pronuntata de Tribunalul Tulcea si rejudecând recursul, sa se dispuna modificarea sentintei civile nr. 337/2008 a Judecatoriei Tulcea în sensul partajarii în natura si a constructiei asa cum a stabilit expertiza ……, atribuindu-se camera 4 si beciul reclamantului Sandu Gheorghe, camerele 3 si 5 reclamantului ……, iar camerele 1 si 2 pârâtilor …….., conform întelegerii initiale a coproprietarilor, împartirea fiind posibila deoarece constructia este prevazuta cu doua intrari, una dintre ele în latul pârâtilor, iar cealalta putând fi folosita de catre reclamanti.

Din acele si lucrarile dosarului, tribunalul constata ca motivele invocate nu pot fi primite.

Motivul principal întemeiat pe dispozitiile art. 318 teza a II-a Cod proc. civ., tine de judecata recursul. Din aceasta perspectiva, verificând daca instanta de recurs a cercetat si a raspuns la toate motivele de modificare sau casare invocate în recursul declarat împotriva Sentintei civile nr. 33//2008 a Judecatoriei Tulcea, tribunalul constata ca nu a fost omis niciun motiv, instanta de recurs a cercetat cauza sub toate aspectele, preocupându-se de examinarea legalitatii hotarârii atacate.

Aspectele evidentiate de cei doi contestatori relative, în esenta, la nevalidarea expertizei tehnice efectuate de expertul ….. sunt critici de fond în legatura cu solutia pronuntata de instanta de recurs si care reprezinta, practic, un recurs la recurs.

Asa fiind, tribunalul considera ca cei doi contestatori nu pot exercita contestatia în anulare speciala pentru remedierea unor presupuse greseli de judecata, de apreciere a probelor, de interpretare a unor dispozitii legale de drept substantial sau procedural si nici pentru reformarea unor eventuale greseli de fond.

In motivarea contestatiei, contestatorii invoca si o greseala materiala, mai exact, nespecificarea sentintei civile modificate.

Referitor la acest aspect, tribunalul retine ca greseala materiala despre care se face vorbire în art. 318 teza I Cod proc. civila, se apreciaza în raport cu datele existente la dosarul cauzei la data pronuntarii hotarârii, eroarea trebuind sa fie evidenta si savârsita de instanta de recurs datorita omiterii sau confundarii unor elemente sau date materiale importante din dosarul cauzei.

Omisiunea indicarii numarului sentintei civile recurate, nu atrage incidenta dispozitiilor art. 318 teza I Cod proc. civ. De altfel, numarul acestei sentinte se regaseste în considerentele deciziei pronuntate de instanta de recurs, astfel ca nu vor exista confuziuni în faza executarii silite.

Pentru toate aceste motive, tribunalul va respinge contestatia în anulare ca nefondata.

Etichete: