Top

Contestaţie în anulare

Dosar nr. 4462/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 57

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Prin cererea de sesizare a Judecătoriei Tulcea din 16 septembrie 2006, contestatoarea ASOCIAŢIA PC din Tulcea a formulat contestaţie în anulare invocând ca temei de drept dispoziţiile art. 317 teza I Cod proc. civilă.

Prin Sentinţa civilă nr. 2998 din 12 noiembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins contestaţia în anulare ca inadmisibilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că solicitările contestatoarei puteau fi analizate numai dacă aceasta declara recurs împotriva Sentinţei civile nr. 1928 din 21 august 2008, în dosar nr. 3944/327/2008 a Judecătoriei Tulcea şi nu pe calea contestaţiei în anulare ori, partea nu a înţeles să uzeze de calea recursului.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs Asociaţia PC Tulcea, recurs ce însă nu a fost motivat în termenul prevăzut de lege.

Examinând recursul în raport de excepţia de nemotivare a acestuia, tribunalul constată următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 303 alin. 1 Cod proc. civ., recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înlăuntrul termenului de recurs, iar potrivit dispoziţiilor art. 306 alin. 1 Cod proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia motivelor de ordine publică ce pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs.

In cauză, recursul a fost declarat la 19 noiembrie 2008 (ştampila poştei) iar motivele de recurs au fost depuse la 18 decembrie 2008, deci cu mult peste termenul prevăzut de lege.

In consecinţă, tribunalul va face aplicarea dispoziţiilor art. 306 alin. 1 Cod proc. civ., se va constata nulitatea recursului.

Etichete: