Top

Contencios administrativ – Legea 9/1998

Dosar nr. 4/88/2001

SENTINTA CIVILA Nr. 85

Sedinta publica din data de 23 Ianuarie 2009

Prin sentinta civila nr.2185/COM/ din 23 noiembrie 2007 pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr.4/88/2001 ( 34/2001 JS) a fost aprobat raportul final si în temeiul disp.art.132 alin.2 din L.85/2006, s-a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei …, precum si radierea debitoarei din Registrul Comertului.

Pentru a pronunta aceasta solutie judecatorul sindic a retinut ca, procedura falimentului a fost deschisa fata de debitoarea … prin sentinta civila nr.579/20.09.2001 fiind desemnat lichidator … .

In urma identificarii si inventarierii averii debitoarei a fost efectuat raportul de evaluare a patrimoniului debitoarei, întocmite, depuse si afisate tabloul preliminar si cel final privind obligatiile debitoarei, fiind efectuate vânzari de bunuri de catre lichidator, sumele obtinute fiind distribuite catre creditorii înregistrati în tabelul final.

Cum bunurile din averea debitoarei au fost valorificate, la data de 14.09.2007 lichidatorul a prezentat raportul final, aratând ca toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate si nemaifiind sume posibil de recuperat a solicitat închiderea procedurii fata de debitoare, concluzionând de asemenea, ca exista elemente care sa conduca la atragerea raspunderii patrimoniale a organelor de conducere prev. de art.124 lit.c si f din L.64/1995 R.

La data de 22 ianuarie 2007 lichidatorul a formulat cerere de atragere a raspunderii patrimoniale în temeiul art.138 din L.85/2006.

Impotriva acestei sentintei a declarat recurs creditorul AVAS Bucuresti criticând-o ca fiind netemeinica si nelegala, întrucât închiderea procedurii nu putea fi efectuata înainte de solutionarea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale a fostului administrator, cerere care a formulat-o lichidatorul judiciar la data de 22.01.2007.

Prin decizia civila nr.193/COM/ din 6 martie 2008 Curtea de Apel Constanta sectia comerciala în dosarul nr.4/88/2001, a admis recursul declarat de creditorul AVAS Bucuresti, a casat sentinta civila nr.2185/23.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea si a trimis cauza spre rejudecare, retinându-se ca, instanta a închis procedura anterior solutionarii actiunii în atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere cu încalcarea disp. art.6, 136, 138 din L.85/2006.

Rejudecând cauza si examinând cererea lichidatorului de aprobare a raportului final si de închidere a procedurii falimentului debitoarei …, judecatorul sindic retine urmatoarele :

La data de 22 ianuarie 2007 lichidatorul debitoarei a formulat cerere de atragere a raspunderii patrimoniale în temeiul art.138 din L.85/2006, iar prin încheierea nr.2346/14 decembrie 2007 pronuntata în dosarul nr.202/88/2007 al Tribunalului Tulcea ramasa irevocabila, s-a luat act de renuntarea la judecata cauzei formulata de reclamanta … ( fosta …) în calitate de lichidator al debitoarei … , împotriva pârâtilor …, …, …, … si ….

Cum toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate si toate sumele au fost distribuite conform raportului asupra fondurilor obtinute din vânzarea bunurilor si recuperarea de creante si a planului de distributie final, dovada platilor fiind facuta cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, judecatorul sindic apreciaza ca, în cauza sunt îndeplinite conditiile pentru închiderea procedurii, motiv pentru care urmeaza a aproba raportul final si în temeiul disp.art.132 alin.2 din L.85/2006, urmeaza a dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei … si radierea din Registrul Comertului .

Etichete: