Top

Art. 208-209 cod penal – furt calificat

DOSAR NR.1567/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR.30

Şedinţa publică din 10 februarie 2009

Cu privire la apelul penal de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.1296/21.11.2008 Judecătoria Tulcea l-a condamnat pe inculpatul (..), CNP 1760704361693, fiul lui (..) şi (..), născut la (..) în Tulcea, cetăţean român, studii 6 clase, domiciliat în comuna (..), judeţul Tulcea, recidivist, la o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru o infracţiune de furt calificat, în formă continuată, prev.şi ped.de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g, i, c.p.cu aplic.art.41 al.2, c.p. şi a art.37 lit.b, c.p.

În temeiul preved.art.71 c.p., i s-a ap(..)t inculpatului (..), pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64, lit.a, teza II-a şi lit.b, c.p. Totodată, prin hotărârea amintită anterior, în temeiul art.346 rap.la art.14 c.p.p., cu aplic.art.998 şi urm.c.c., inculpatul (..) a fost obligat în solidar cu ceilalţi inculpaţi, respectiv (..) şi (..), la plata sumei de 600 lei, către partea civilă SC „ICTION CONSTRUCT” SRL Tulcea, cu titlu de daune materiale.

În temeiul preved.art.118 al.1, lit.e, c.p. s-a dispus confiscarea de la inculpatul (..) a sumei de 1.866,66 lei, dobândită prin săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa.

Potrivit preved.art.191 al.1, c.p.p. a fost obligat inculpatul (..) la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, avansate de stat la urmărirea penală şi la judecată.

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, urmare examinării probatoriului administrat în cauză, Judecătoria Tulcea a reţinut în fapt următoarele:

În cursul lunii ianuarie 2007, inculpatul (..), care lucra în cadrul SC „CORESIM” SRL Constanţa, punct de lucru SC „AKER” SA Tulcea, ca muncitor necalificat, observând la sfârşitul programului, locul unde muncitorii depozitau scule, surse de sudură, cabluri şi polizoare electrice, i-a venit ideia să sustragă respectivele bunuri.

Astfel, la sfârşitul lunii februarie 2007, într-o seară, aprox.în jurul orelor 19 s-a deplasat singur în hala unde ştia că se află depozitate sculele muncitorilor şi prin folosirea unei chei potrivite a descuiat lacătul cu care era asigurată lada în care se aflau sculele, iar din interior a sustras o sursă de sudură marca „KEMPPI MINARC” cu toate accesoriile, pe care a transportat-o la domiciliul său, iar în luna iunie 2007 i-a împrumutat consăteanului său (..). Respectiva sursă de sudură a fost predată la 4.09.2007 către SC „BRATWAG OFSHORE MARITIME” SRL.

În luna aprilie a anului 2007, la locul de muncă al inculpatului (..) s-a angajat şi consătenii acestuia, respectiv inculpaţii (..) şi (..). Celor doi, inculpatul (..) le-a propus ca după terminarea programului de lucru să pătrundă în magazia SC „ICTIONS” SRL, de unde să sustragă surse de sudură şi polizoare electrice.

De comun acord şi în baza hotărârii iniţiale, luată de inculpatul (..), cei trei au intrat în societatea amintită, prin folosirea cardurilor personale de acces, au deschis uşa magaziei, prin folosirea unei chei potrivite, de către inculpatul (..), iar din interior au sustras trei surse de sudură marca „KEMPPI MINARC”, două dintre ele având şi accesoriile aferente şi un polizor electric marca „BOSH”, pe care le-au încărcat într-un sac de rafie. Bunurile sustrase au fost trecute peste gard de către inculpaţii (..) şi (..) şi preluate de inculpatul (..), după care au fost împărţite între ei, iar inculpatului (..) i-a revenit şi polizorul electric.

Cele trei surse de sudură au fost recuperate şi predate către SC „ICTIONS” SRL, care s-a constituit parte civilă, cu suma de 600 lei, reprezentând contravaloarea polizorului electric, rămas nerecuperat.

În baza aceleaşi rezoluţii infracţionale iniţiale, cei trei inculpaţi s-au deplasat la societatea la care erau angajaţi la data de 15.06.2007, aprox. în jurul orelor 22,30 şi acolo, inculpatul (..) nu a mai dorit să îi însoţească pe ceilalţi doi inculpaţi, rămânând astfel la gard, în zona în care urmau să scoată bunurile sustrase.

Inculpaţii (..) şi (..) şi-au continuat drumul până au ajuns la o magazie, aparţinând SC „ADA-NAV” SRL, au descuiat lacătul cu o cheie potrivită şi din interior au sustras patru surse de sudură marca „KEMPPI MINARC” şi şase polizoare electrice marca „METABO”, pe care le-au cărat în zona unde aştepta inculpatul (..), aruncându-le peste gard. Bunurile astfel sustrase au fost încărcate de cei trei în trei saci de rafie şi transportate acasă la un văr de-al inculpatului (..).

Pe parcursul urmăririi penale , societăţii păgubite i-au fost restituite trei surse de sudură şi cinci polizoare electrice, iar SC „ADA-NAV” SRL s-a constituit parte civilă pentru suma de 28.496 lei.

Raportat la situaţia de fapt reţinută, instanţa de fond a apreciat că în drept, fapta inculpaţilor (..) şi (..), care în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu ajutorul oferit de către inculpatul (..), în perioada ianuarie – iunie 2007, pe timp de noapte, împreună şi prin folosirea de chei potrivite au sustras de la SC „ADA-NAV” SRL, SC „ICTIONS” SRL şi SC „BRATWAG OFSHORE MARITIME” SRL mai multe surse de sudură şi polizoare electrice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, în formă continuată, prev. şi ped. de art.208 al.1, – 209 al.1 lit. a, g, i, c.p. cu aplic. art.41, al.2 c.p. pentru primii doi inculpaţi, iar pentru inculpatul ultim s-a reţinut că săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată.

Raportat la împrejurarea că inculpatul (..) a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, prin sentinţa penală nr.174/12.11.2002 a Tribunalului Tulcea, pedeapsă a cărei executare a început-o la 29.08.2002 şi care a expirat la 28.08.2004 s-a reţinut incidenţa preved.art.37 lit.b, c.p. referitoare la recidiva post executorie.

La individualizarea pedepsei ap(..)tă inculpatului (..), Judecătoria Tulcea a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 c.p. şi cu precădere faptul că inculpatul amintit a fost iniţiatorul întregii activităţi infracţionale, în care i-a atras şi pe ceilalţi doi inculpaţi, că cea m ai mare parte din bunurile sustrase i-au revenit, iar săvârşirea faptelor s-a făcut în stare de recidivă post executorie.

Pe cale de consecinţă, Judecătoria Tulcea a apreciat că se impune a i se ap(..) inculpatului (..), pentru infracţiunea reţinută în sarcina acestuia o pedeapsă de 4 ani închisoare, precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II-a şi lit.b, c.p., pe durata prev.de art.71 c.p.

Acţiunea civilă formulată de SC „ICTION CONSTRUCT” SRL a fost găsită fondată şi obligaţi în solidar cei trei inculpaţi la plata sumei de 600 lei, cu titlu de daune materiale, către amintita parte civilă.

Întrucât, a rămas nerecuperat un polizor electric ce a fost însuşit de inculpatul (..) s-a făcut ap(..)rea preved.art.118 al.1, lit.e, c.p., dispunându-se confiscarea de la inculpat a sumei de 1.866,66 lei, dobândită prin săvârşirea faptelor.

Urmare reţinerii vinovăţiei şi condamnării, în temeiul preved. art.191 al.1 c.p.p. a fost obligat inculpatul (..) să plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 400 lei.

Împotriva sentinţei penale nr.1296/21.11.2008 a Judecătoriei Tulcea, judeţul Tulcea a declarat apel, în termen legal, inculpatul (..) , criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate numai în privinţa cuantumului pedepsei ap(..)te.

În esenţă, inculpatul-apelant (..) a susţinut că pedeapsa de 4 ani închisoare este prea mare în privinţa cuantumului şi că la stabilirea acesteia nu s-a ţinut seama de împrejurarea că el a recunoscut fapta săvârşită, a restituit o mare parte din bunurile sustrase, are doi copii minori în întreţinere, iar familia sa domiciliază la mama lui, care are o stare precară de sănătate, întrucât el a fost nevoit să plece la muncă în Spania.

În aceeaşi ordine de idei, inculpatul-apelant a susţinut că se puteau reţine în favoarea sa circumstanţe atenuante dintre acelea prev. de art.74 c.p. şi să se coboare cuantumul pedepsei, potrivit disp. art.76 lit.c, c.p.

În concluzie s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea în parte a hotărârii de fond numai cu privire la cuantumul pedepsei ap(..)te şi prin reţinerea de circumstanţe atenuante să i se aplice o pedeapsă îndreptată către minimul prev. de lege.

Examinând cauza, în raport de probatoriul administrat, de critica din apelul inculpatului (..) cât şi din oficiu, în limitele prev. de art.371 c.p.p., tribunalul reţine următoarele:

Din situaţia de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat şi necontestată de inculpatul – apelant, rezultă fără echivoc , aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, că inculpatul – apelant a fost iniţiatorul activităţii infracţionale desfăşurată pe o perioadă relativ îndelungată de timp şi prin antrenarea a încă două persoane, activitate ce a cauzat prejudicii importante societăţilor păgubite. Nu este de neglijat şi aspectul că inculpatul a profitat de calitatea de angajat al societăţilor pe care le-a prejudiciat şi a efectuat actele de sustragere după un plan prestabilit.

În condiţiile în care inculpatul-apelant are statutul de recidivist post executoriu faţă de o condamnare anterioară pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, această circumstanţă agravantă pune în evidenţă o periculozitate socială ridicată a persoanei făptuitorului.

Date fiind condiţiile concrete în care s-a desfăşurat activitatea infracţională dar şi datele personale ale inculpatului-apelant (..) nu se justifică în cauză reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului – apelant, în condiţiile în care recunoaşterea faptelor şi restituirea parţială a bunurilor sustrase s-a făcut în faţa unui probatoriu care era de netăgăduit.

Aspectele legate de situaţia familiei şi a stării precare de sănătate a mamei nu pot constitui elemente care să justifice reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului-apelant, cu consecinţa unei eventuale reduceri a cuantumului pedepsei sub limita minimă prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită.

În altă ordine de idei, ap(..)rea unei pedepse de 4 ani închisoare, cum numai 1 an peste limita minimă prevăzută de lege, nu poate fi considerată excesivă în privinţa cuantumului, dacă se are în vedere modul concret de săvârşire, sustragere în formă continuată, dar şi statutul de recidivist post executoriu al inculpatului – apelant.

Raportat la cele ce preced, tribunalul constatând că, instanţa de fond a individualizat în mod temeinic şi legal pedeapsa ap (..) tă inculpatului – apelant, atât în cuantum cât şi ca modalitate de executare , va respinge apelul ca nefondat.

Examinând din oficiu hotărârea apelată, tribunalul nu a identificat alte motive de reformare a acesteia, situaţie în care respectiva hotărâre va fi reţinută ca legală şi temeinică.

Întrucât iniţial, inculpatul – apelant a beneficiat de avocat desemnat din oficiu, urmează a i se plăti acestuia 25% din onorariul de 200 lei, respectiv suma de 50 lei, ce se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat Stoica Aurelia şi va fi inclusă în cuantumul cheltuielilor judiciare.

Urmare respingerii apelului, va fi obligat inculpatul – apelant (..) să plătească statului suma de 90 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.

Etichete: