Top

Săvârşirea infracţiunii prev.de art.42 al 1 lit.a, al.2 lit.a din Legea 407/2006 şi art. 279 al.1 Cod penal şi art.136 din Legea 295/2004 cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal

Prin rechizitoriul Parchetului cu nr.l905/P/2008,au fost trimişi în judecată inculpaţii B. A., Ţ. P. şi Ţ. A., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 42 al.l lit.a1 ,al.2 lita din Legea 407/2006 şi art.279 al.l’ Cod penal şi

art.136 din Legea 295/2004 cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că în data de 20.06.2008 cei trei inculpaţi au participat la o vânătoare in zona P.,comuna A., fără a avea autorizaţie legală de vânătoare .Inculpatul Ţ.P. a încredinţat arma fratelui său incupatul Ţ. A. care a tras cu arma şi a rănit pe inculpatul B. A. .

Inculpatul B. A. nu a depus plângere penală pentru art. 184 al.l si 3 Cod penal.

Inculpaţii B. A. şi Ţ.P.sunt vânători şi deţinători legali de arme de vânătoare .

In cauza au fost audiaţi cei trei inculpaţi care au recunoscut faptele de care sunt acuzaţi în rechizitoriul Parchetului M. .

Martorii audiaţi, martori din lucrări, întrucât cei trei inculpaţi nu au propus probe în apărare ,confirmă starea de fapt, reţinută în rechizitoriul Parchetului.

Instanţa apreciază de care cei trei inculpaţi sunt acuzaţi se probează cu o singură menţiune aceea că pentru inculpatul T. A. este necesar a se reţine şi infracţiunea prev. de art. de art,42 al.l lit.a din Legea 407/2006 ca infracţiune distinctă respectiv, vânătoare fără permis de vânătoare .

Pentru aceasta infracţiune, instanţa a pus in discuţie noua încadrare juridică şi a dat posibilitate inculpaţilor să-şi facă apărări.Aceşia nu au formulat apărări şi nu au avut obiecţii faţă de noua încadrare pusă in discuţie.

In individualizarea pedepselor raportat la art.72 Cod penal instanţa va considera faptele ca fiind săvârşite de către inculpaţi dar va ţine cont şi de faptul că inculpaţii sunt infractori primari ,sunt căsătoriţi, au copii minori în întreţinere, motiv pentru care va reţine prev. art.74 -76 Cod penal precum şi prev. art.81 -83 Cod penal considerând că scopul pedepsei poate fi atins şi Ură executarea efectivă a pedepselor aplicate.

Raportat la art. 118 lit.b Cod penal, va dispune confiscarea armelor de vânătoare marca IJ 27 Seria 072714943,cal. 12 si o cartuşiera cu muniţie şi a unei arme de vânătoare marca IJ 58 MA ,seria A 00652, cal. 12 si a muniţie aferente de la inculpaţii B. A. şi Ţ. P. întrucât au fost bunuri folosite la săvârşirea infracţiunilor de care inculpaţii sunt acuzaţi.

In baza art. 191 al.l Cod penal va obliga pe inculpatul B.A.la 30 lei cheltuieli judiciare către stat. Constata ca inculpatul B. A.a avut in cauza,aparator ales.

In baza art. 191 al.l Cod penal va obliga pe inculpaţii T. P. si T. A. la cate 330 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei reprezintă onorariu avocaţi oficiu plătiţi din fondurile Ministerului Justiţiei pentru avocaţi D. C.si D.E.

PENTRl’ A^KSTE MOTIVE, \y NIjVlLE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 42 al. 1 lit.a(ind.l),al.2 Ht.a din Legea 407/2006,cu aplicarea art.74 lit.a,c – 76 lit.c Cod penal, condamnĂ pe inculpatul BLA^ fara antecedente penale la pedeapsa închisorii de 1 an.

In baza art.41 al.l lit.a(ind.l) al.2 lit.a din Legea 407/2006,cu aplicarea art.74 lit.a,c – 76 lit.c Cod penal,condamnă pe inculpatul IVP^ la pedeapsa închisorii de 1 an.

In baza art.279 al. 1 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.a,c -76 lit.d Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 8 luni.

In baza art. 33 lit.a – 34 lit.b Cod penal contopeşte pedepsele şi o aplică pe cea mai grea,respectiv 1 an închisoare.

In baza art.42 al.l lit.a ,al.2 lit.a din Legea 407/2006,prin schimbarea încadrării juridice din art.42 al.l lit.a(ind. 1) al.2 lit.a din Legea 407/2006 cu aplicarea art.74 lit.a,c, – 76 lit.c Cod penal condamnă pe inculpatul T1_A., la pedeapsa închisorii de 1 an.

In baza art.42 al.l lit.a (ind.l) al.2 lit.a din Legea 407/2006,cu aplicarea art.74 lit.a,c, – 76 lit.c Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 an.

In baza art.279 al.l Cod penal cu aplicarea art. 74 lit.a,c – 76 lit.d Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 8 luni.

In baza art. 136 din Legea 295/2004 cu aplicarea art.74 lit.a,c-76 lit.d Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat,la pedeapsa închisorii de 4 luni.

In baza art.33 lit.a – 34 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele şi o aplică pe cea mai grea ,respectiv 1 an închisoare.

Interzice inculpaţilor drepturile prev.de art.64 lit.a teza a II -a si b Cod penal pe durata şi în condiţiile prev. de art.71 al.2 Cod penal.

In baza art.81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pentru toţi inculpaţii,pe un termen de încercare de 3 ani ,prev.de art. 82 Cod penal.

In baza art.359 Cod penal atrage atenţia inculpaţilor,asupra preved. art.83 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii ,pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

In baza art. 118 lit.b Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul B.A. a unei arme de vaânătoare marca IJ 27 Seria 072714943,cal. 12 şi o cartuşiera cu muniţie ţi de la inculpatul Ţ. P. a unei arme de vânătoare marca IJ 58 MA ,seria A 00652, cal. 12 şi a muniţiei aferente.

In baza art.191 al.l Cod penal obligă pe inculpatul B.A. la 30 lei cheltuieli judiciare către stat.Constată că inculpatul B. A. a avut în

cauză,apărător ales.

In baza art.191 al.l Cod penal obligă pe inculpaţii Ţ.P.si Ţ. A, la câte 330 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei reprezintă onorariu avocaţi oficiu plătiţi din fondurile Ministerului Justiţiei pentru avocaţi D. C. şi D. E. ‘

Cu apel in 10 zile de la pronunţare pentru Ţ. A.si Ţ.P.şi de la comunicare,pentra B. A. .

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Februarie 2009.

Etichete: