Top

Furt

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 5128/260/2010

SENTINTA PENALĂ Nr. 573 Şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2010

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului nr. 539/P/2010, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 5128/260/2010 la 08.09.2010, au fost trimişi in jud. inculpaţii M.D., M.A. şi H.G.pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alini-209 alin 1 lit a,i Cp. întrucât in data de 23. 02. 2010, au sustras împreună prin escaladarea gardului de la SC D.SRL, mai multe piese din cupru.

Din probatoriul cauzei se reţine că cei 3 inculpaţi au escaladat gardul societăţii de unde au sustras mai multe piese din cupru cu care au plecat de la societate cu intenţia de la valorifica. Au fost depistaţi de un echipaj al poltiei, piesele de cupru sustrase în valoare de 1748 lei fiind restituite societăţii parte vătămată care nu s-a constituit p. civilă in cauză.

Inculpaţii H.G. si Maruseac D. au recunoscut săvârşirea faptelor si au fost de acord cu prejudiciul cauzei.

Inculpatul M.A.nu a recunoscut fapta, dar la cuvântul pe fond la finalul cercetării a recunoscut fapta, lăsând la aprecierea instanţei soluţia.

Inculpaţii M.D si H.G. prin declaraţia de recunoastre a faptei au arătat că au sustras piesele de cupru împreună şi cu inculpatul Mereuta Andrei.

Martorul din lucrări D.N. salariat la societatea parte vătămată arată că au fost sustrase părţi de bobinaj din cupru de la convertizorul de sudură şi de la triodina pentru sudură.

Pentru inculpatul M.A. instanţa 1-a audiat pe feratele acestuia, G.R.. care insă nu cunoaşte nimic despre fapta săvârşită de fratele său, arătând doar că inculpatul a fost împreuna cu el timp de o jumătate de oră in data când a fost săvârşită fapta penală şi că ulterior 1-a văzut pe acesta la secţia de politie care este vizavi de locul său de muncă după ce cei 3 inculpaţi au fost depistaţi de către organele de politie cu bunurile furate.

La reconstituirea făcută de organele de politie in prezenţa inculpatului M.A. acesta a indicat de unde a sustras bunurile, fapt pentru care s-au făcut si planşe fotgrafice in consecinţă, precum si planşe foto cu bunurile găsite intr-o geantă in momentul in care au fost depistaţi cei 3 inculpaţi transportând aceste bunuri.

Faţă de probatoriul cauzei, instanţa apreciază că fapta a fost săvârşită de către cei 3 inculpaţi împreună şi că aceştia împreună aveau intenţia declarată de a valorifica piesele de cupru.

Instanţa urmează să condamne pe inculpaţi la pedeapsa închisorii, in individualizarea pedepsei reţinând pentru inculpaţii M.D.şi H. G.faptul că nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale şi au avut o atitudine sinceră in faţa instanţei, iar pentru inculpatul M.A. faptul că a recunoscut in final la cuvântul pe fond fapta săvârşită.

Pentru inculpaţii M.D. si H. G.scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă, motiv pentru care instanţa va dispune raportat la art. 81 Cp.

suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un temen de incercare prevăzut de art. 82 Cp.

Inculpatul M.A. este recivist post -condamnatoiriu intrucat prin sentinţa penală nr. 1689/2004 a Jud. Moinesti definitivă prin decizia penala nr. 760/2005 a CA. Bacău, a fost condamnat la 4 ani inchisoare fiind arestat pe 1 .01.2006 si eliberat pe 15. 04. 2008 cu un rest de pedeapsă de 635 zile, respectiv un an si 9 luni inchisoare.

Fapta de faţă săvârşită in 23. 02. 2010, este săvârşită în perioada de până la expirarea pedepsei, motiv pentru care instanţa va face aplicarea art. 63 teza a- II-a Cp şi va dispune revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă de un an si 9 luni rămas neexecutat ţinând cont de faptul că inculpatul a săvârşit o faptă penală de aceeaşi natura cu cele pentru care a fost condamnat anterior, respectiv tot infracţiune de furt.

Instanţa va contopi pedeapsa de faţă cu restul de pedeapsă rămas neexecutat raportat la art. 61 Cp. aplicând pedeapsa mai grea.

Inculpatul va executa restul de pedeapsă de un şi 9 luni rezultat in urma contopirii.

Pe latura civilă se constată că prejudiciul a fost recuperat de partea vătămată prin restituirea bunurilor şi că aceasta nu s-a constituit parte civilă in cauză. Raportat la art. 191 alin. 2 C.p.p., instanţa va obliga pe fiecare inculpat la cheltuieli judiciare către stat in care sunt incluse si onorariile apărătorilor din oficiu plătiţi din fondurile M.J.

Faţă de aceste considerente,

In baza art. 208 alin. 1-209 alin.l lit. a,i Cp, cu aplicarea art. 74 lit.a,c -76 lit.c Cp., va condamna pe inculpaţii M.D. şi H. G. la pedeapsa închisorii de 6 luni.

Va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit.a, teza a- Ii-a şi b Cp., pe durata şi in condiţiile art. 71 alin.2 Cp.

In baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani si 6 luni prev. de art. 82 Cp.

Va atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 83 Cp.

In baza 71 alin.5 Cp. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei inchisorii.

In baza art. 208 alin. 1 -209 alin.l lit. a,i, Cp., cu aplicarea art. 74 lit.c -76 lit.c Cp., va condamna pe inculpatul M.A., recidivist, la pedeapsa închisorii de 6 luni cu aplicarea art. 37 lit.a Cpen.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a si b Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 alin.2 Cp.

In baza art. 61 teza a-II-a Cp. va dispune revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsa de 635 zile din sentinţa penală nr. 1689/4.10.2004 a Judecătoriei Moinesti, definitivă prin decizia penala nr. 760/24.11.2005 a CA. Bacău prin care inculpatul a fost condamnat la 4 ani inchisoare, arestat la 11.01.2008 si eliberat condiţionat la 15.04.2008.

Va contopi pedeapsa de 6 luni aplicată cu restul de pedeapsă rămas de executat de 635 zile si ova aplica pe cea mai grea de 635 zile, respectiv un an şi 9 luni inchisoare.

Inculpatul va executa un an si 9 luni inchisoare.

Va lua act că partea vătămata nu s-a constituit parte civila in cauza, prejudiciul fiind recuperat prin restituirea bunurilor sustrase.

In baza art. 191 alin.2 C.p.p. va obliga pe fiecare inculpat la cate 450 lei cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei reprezintă onorarii apărători din oficiu plătiţi din fondurile MJ. pentru av. M.L. M.M. şi M.M.

Etichete: