Top

Fond OUG 119/2007-DECLINARE COMPETENTA

Dosar nr. 2685/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 556

Sedinta publica de la 02 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

T R I B U N A L U L ,

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. 2685/88/2008, reclamanta-creditoare S.A………….. Tulcea a solicitat în contradictoriu cu pârâta-debitoare S.C. ………… Tulcea, instituirea procedurii somatiei de plata, în sensul obligarii acesteia din urma la plata catre prima a sumei de 1.970,58 lei reprezentând debit restant si penalitati de întârziere.

În ceea ce priveste competenta de solutionare a prezentei cauze s-a aratat ca în conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. 3 din O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, cauzele de aceasta natura juridica având ca obiect o obligatie derivata dintr-un contract de servicii publice sunt de competenta instantei de contencios administrativ.

A mai precizat reclamanta-creditoare ca încheiat, la data de 30.06.2005, cu pârâta-debitoare, un contract de furnizare/prestare servicii de alimentare cu apa si canalizare iar urmare a acestui contract pârâta-debitoare îi datoreaza suma de 1970,58 lei.

La termenul de judecata din data de 29.01.2009 instanta a invocat exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea.

Asupra acestei exceptii, instanta retine urmatoarele :

În adevar, în conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. 3 din O.U.G. nr. 119/2008 cauzele având ca obiect o obligatie de plata derivata dintr-un contract de servicii publice sunt de competenta instantei de contencios administrativ.

În cauza însa, ase observa ca între parti nu a fost încheiat un asemenea contract, în sensul dispozitiilor mai sus amintite, ci contractul nr. 243366 din 30.06.2005 privind furnizarea apei potabile si reluarea apelor uzate si meteorice.

Drept urmare, competenta a solutiona cauza este Judecatoria Tulcea, având în vedere dispozitiile art. 5 alin. 1 din O.U.G. nr. 119/2007.

Asa fiind, urmeaza a instanta sa admita exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Tulcea si sa decline competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Etichete: