Top

Contopire declinare

S.p. nr. 281/19 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata la nr. februarie 2009, petentul …….., aflat în Penitenciarul Tulcea în executarea unei pedepse, a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentintele penale nr. …..si ……….. ale Judecatoriei Tulcea cu pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. ………… a Tribunalului Constanta.

La dosar au fost atasate sentintele respective cu mentiunea datei si modului ramânerii definitive.

La termenul din ………….. instanta a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta materiala.

Referitor la exceptia invocata instanta retine ca petentul ……… a fost condamnat prin sentinta penala nr. ……… martie 2001 a Judecatoriei Tulcea, definitiva la data de 9 iulie 2001, la o pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare.

Prin sentinta penala nr. ………/19 februarie 2007 a Judecatoriei Tulcea, definitiva la data de 8 martie 2007 petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 10 luni închisoare, iar prin sentinta penala nr. ……./15 ianuarie 2008 a Tribunalului Constanta, definitiva la data de 18 aprilie 2008, au fost contopite mai multe pedepse aplicate petentului.

Potrivit art. 449 alin. 2 c.pr.pen. instanta competenta sa dispuna asupra modificarii pedepsei este instanta de executare a ultimei hotarâri sau, în cazul când cel condamnat se afla în stare de detinere ori în executarea pedepsei la locul de munca, instanta corespunzatoare în a carei circumscriptie se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa.

În cauza de fata, instanta de executare a ultimei hotarâri este Tribunalul Constanta, iar instanta corespunzatoare în grad instantei de executare în a carei circumscriptie se afla locul de detinere este Tribunalul Tulcea.

Drept urmare, instanta constata ca în cauza de fata competenta materiala apartine Tribunalului Tulcea, motiv pentru care, în temeiul art. 42 c.pr.pen. va declina competenta solutionarii cauzei în favoarea acestei instante.

Onorariul aparatorului din oficiu, în valoare de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea, pentru av. ………………

Etichete: