Top

Fond -Contencios administrativ – Legea 248/2005

Dosar nr.382/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 221

Sedinta publica din 12 martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr.382/88/2009, reclamanta Directia Generala de Pasapoarte Bucuresti a solicitat restrângerea dreptului la libera circulatie pentru o perioada de cel mult 3 ani pentru pârâtul ….

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca pârâtul a fost returnat din Belgia la data de 05.08.2008, în baza Acordului de readmisie încheiat de România cu aceasta tara, aprobat prin H.G.825/1995, deoarece nu mai îndeplineste conditiile de intrare sau sedere pe teritoriul Belgiei.

A mai aratat reclamanta ca, în temeiul dispozitiilor art.38 lit.a din Legea 248/2005, privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate, modificata si completata cu O.G.nr.5/2006, „restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie a cetatenilor români poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani . . . cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România si acel stat”.

Reclamanta a sustinut ca dreptul la libera circulatie este în strânsa legatura cu respectarea legislatiei statului român, precum si a tratatelor si conventiilor pe care România le-a ratificat si care fac astfel parte din dreptul intern.

S-a mai aratat ca, art.23 din Legea 157/2005 arata ca: „masurile enumerate în anexele VI si VII la prezentul act se aplica Bulgariei si României în conditiile prevazute de anexele mentionate din Actul de aderare la Uniunea Europeana” si ca România trebuie sa-si probeze capacitatea de a stopa migratia ilegala, iar prezenta fara respectarea conditiilor legale de intrare si sedere a pârâtului pe teritoriul unui stat strain ar dovedi exact contrariul.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în copie xerox, urmatoarele înscrisuri: talonul eliberat de Directia Generala de Pasapoarte, din care rezulta data returnarii si declaratia olografa data de pârât.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Pârâtul a fost returnat din Belgia la data de 05.08.2008, în baza Acordului de readmisie încheiat de România cu aceasta tara, ratificat prin H.G. 825/1995, deoarece nu a respectat termenul legal de sedere pe teritoriul acesteia.

Potrivit dispozitiilor art.38 lit.a din Legea 248/2005, privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate, modificata, . . . „restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie a cetatenilor români poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani . . . cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România si acel stat”.

Totodata se constata ca pârâtul nu a respectat prevederile art.5 din acelasi act normativ, respectiv: „a) sa respecte legislatia României si sa nu desfasoare activitati de natura sa compromita imaginea României ori sa contravina obligatiilor asumate de România prin documente internationale; b) sa respecte legislatia statului în care se afla, precum si scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si dupa caz, de a ramâne pe teritoriul statului respectiv, în conditiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale încheiate cu România.

Dreptul la circulatie este în strânsa legatura cu respectarea legislatiei statului român, precum si a tratatelor si conventiilor pe care România le-a ratificat si care fac astfel parte din dreptul intern.

Art.39 alin.1 din acelasi act normativ stipuleaza ca, în situatia prevazuta la art.38 lit.a, masura se dispune la solicitarea Directiei Generale de Pasapoarte cu privire la statul de pe teritoriul caruia a fost returnata persoana.

În raport de probele administrate în cauza si de dispozitiile legale invocate, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata, urmeaza a o admite si restrânge pârâtului … dreptul la libera circulatie în strainatate, în sensul ca i se interzice acestuia sa calatoreasca pe teritoriul Belgiei o perioada de 6 luni calculata începând cu 12 martie 2009.

Etichete: