Top

Libera circulatie a persoanelor

Tip:Decizia nr. 225 din 26 .03.2009

Titlu:Libera circulatie a persoanelor

Domeniu:Acte ale autorităţii publice

Prin cererea înreg. la nr. 3300/91/2006 reclamanta Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti, a solicitat restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie a pârâtei Dragu Mariana în statele Uniunii Europene, pentru o perioadă de cel mult 3 ani.,

Examinând actele şi lucrările dosarului, se reţin următoarele:

La 3.10.2006 pârâta a fost returnată din Italia în baza Acordului de readmisie încheiat de România cu această ţară.

Pârâta a ajuns în ţara respectivă în a doua decadă a lunii septembrie 2006 cu scopul de a munci încălcând însă normele legale de şedere.

Aşa fiind, conf.art.38, 39 şi 52 din Legea nr. 248/2005, se va admite cererea astfel cum a fost formulată la stabilirea duratei restrângerii dreptului urmând a se avea în vedere circumstanţele personale ale pârâtei astfel cum rezultă din dosar.

Etichete: