Top

Restrangerea dreptului la libera circulatie. Conditia proportionalitatii. Aplicabilitatea art 52 din Legea nr. 248/2005 dupa data de 1.01.2007

Domeniu: Drepturile omului

Tip: sentinta

Nr/data 42/18.01.2007

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Restrangerea dreptului la libera circulatie. Conditia proportionalitatii. Aplicabilitatea art 52 din Legea nr. 248/2005 dupa data de 1.01.2007

Reclamanta Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti, prin reprezentanţii legali, a chemat în judecată civilă pe pârâta M. T. şi în temeiul art. 38 lit.a din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, a solicitat să i se restrângă dreptul la liberă circulaţie, având în vedere că pârâta a fost returnată din Italia la 11.10.2006 în baza Acordului de readmisie încheiat de România cu această ţară, ratificat prin Legea nr.173/1997.

In temeiul art. 52 din legea nrt.248/2005, aşa cum a fost modificat, reclamanta a solicitat ca dreptul la liberă circulaţie să se restrângă pentru toate statele membre U.E.

Tribunalul Vrancea a admis cererea si a dispus restrângerea dreptului la libera circulaţie a pârâtei M. T. în Italia pe o perioadă de 2 luni

Pentru a hotari astfel, instanta retinut ca potrivit art. 38 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români poate fi dispusă pentru persoanele care au fost returnate dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat de România cu acel stat.

România a încheiat un asemenea acord cu Italia, care a fost ratificat prin Legea nr.173/1997.

La stabilirea duratei acestei restrângeri, instanţa va ţine seama de motivele care au determinat-o pe pârâtă să plece în Italia, motive de ordin economic şi social şi de faptul că în străinătate pârâta a muncit şi nu a avut îndeletniciri antisociale.

Se va mai avea în vedere că potrivit art. 25 din Constituţie, dreptul la liberă circulaţie este un drept fundamental, iar cazurile în care poate fi restrâns acest drept sunt prevăzute la art. 53, astfel că durata restrângerii trebuie să fie proporţională cu cauza care a determinat-o.

In ceea ce priveşte solicitarea reclamantei ca dreptul la liberă circulaţie să se restrângă cu privire la toate statele membre U.E. instanţa a apreciat că după data de 01 ianuarie 2007 când România a aderat la U.E., dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 248/2005 nu-şi mai găsesc aplicarea, redevenind aplicabile disp.art. 39, măsura urmând să fie dispusă doar cu privire la statul de pe teritoriul căruia a fost returnată persoana.

Etichete: