Top

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 5346/327/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.183/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată Judecătoriei Medgidia şi înregistrată sub nr. 4323/256/2008 din 26.09.2008, petentul ———— a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii petentul a arătat că a muncit şi a participat la programele socio-educative şi de reeducare, fiind de mai multe ori evidenţiat.

Prin sentinţa penală nr.1693/P/03.10.2008 Judecătoria Medgidia a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format la data de 05.11.2008 dosarul nr.5346/327/2008.

La dosarul cauzei s-au depus adresa nr.214751/20.11.2008, adresa nr.215951/04.12.2008, adresa nr.216996/19.12.2008 şi adresa nr.17122/19.02.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.311/2008 a Tribunalului Tulcea, a fost condamnat la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 18.01.2006, urmând ca aceasta să expire la data de 18.11.2012.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1948 zile.

De la data de 18.01.2006 până la 18.02.2009 condamnatul a executat 1128 zile, arest preventiv 425 zile, la care i se adaugă 2 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1555 zile.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament corespunzător, nu a fost sancţionat disciplinar şi a fost recompensat o dată cu suplimentarea drepturilor.

La termenul din 20.02.2009, prezent în faţa instanţei şi asistat de apărătorul din oficiu, petentul a arătat că înţelege să îşi retragă cererea, situaţie faţă de care instanţa urmează a lua act de voinţa petentului.

Va obliga petentul-condamnat la plata sumei de 180 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 100 lei urmând a fi virată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ———-.

Etichete: