Top

CONTOPIRE PEDEPSE

SENTINŢA PENALĂ NR. 217

Şedinţa publică din 03.03.2009

Sub nr. …………………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, la data de ………, cererea formulată de către petentul ……………, CNP ………………, fiul lui ………. şi ……….., născut la data de …………… în .…………, în prezent deţinut în Penitenciarul ……….., prin care a solicitat instanţei de judecată contopirea pedepselor ce i s-au aplicat pentru săvârşirea unor infracţiuni concurente precum şi deducerea duratei arestării în vederea extrădării sale de către autorităţile judiciare spaniole.

În motivarea cererii, petentul a arătat că sub numele de „…………..” a executat pe teritoriul statului francez o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru săvârşirea unor fapte penale concurente cu infracţiunile pentru care a fost condamnat de către instanţele române. A arătat petentul că a fost arestat de către autorităţile judiciare spaniole în vederea extrădării către România.

Au fost solicitate relaţii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol şi s-a ataşat dosarul nr. …………. al Judecătoriei Tulcea.

Examinând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ………….. a Judecătoriei ……….., definitivă prin decizia penală nr. ……../P/……… a Curţii de Apel ……….., petentul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare.

La data de ………….. s-a emis de către instanţa de executare mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării şi mandatul european de arestare (filele 80 şi 81 din dosarul nr. ………../………) iar la data de ……… petentul a fost arestat de către autorităţile spaniole şi extrădat în România la data de …………

Art. 18 alin. 1 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, arată că durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri formulate de autorităţile române este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.

Aşadar, în raport de dispoziţiile legale mai sus arătate se impune a se deduce din durata pedepsei aplicate petentului prin sentinţa penală nr. ………../………. a Judecătoriei ………, definitivă la data de …………., perioada arestului efectuat în vederea extrădării de către autorităţile judiciare spaniole de la ……….. la …………………

Cât priveşte perioada de 7 luni închisoare, din informaţiile furnizate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol (fila 40 din dosar) rezultă că pe teritoriul statului francez nu a fost niciodată arestată o persoană cu numele de ……………. În acest sens este şi răspunsul autorităţilor franceze, înaintat la dosarul cauzei la data de ………….09 (fila 81 din dosar). Doar susţinerile petentului cum că în faţa autorităţilor franceze şi-a declinat o altă identitate, respectiv „………., născut la data de …………. în ……..” nu sunt suficiente pentru a se analiza cererea acestuia de recunoaştere a hotărârii penale străine în condiţiile în care această hotărâre priveşte o altă persoană.

În consecinţă, cererea petentului va fi admisă în parte, doar cu privire la perioada arestării acestuia în vederea extrădării în România.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de ………. lei, se va vira din fondul MJLC către BA Tulcea, pentru avocat

Etichete: