Top

Contopire pedepse

La data de 26 martie 2007 condamnatul Dragulinescu Edmond Cristian aflat în arestul IPJ Călăraşi sesizează Judecatoria Călăraşi solicitînd pronuntarea unei sentinte prin care să se dispună contopirea pedepselor pronuntate prin sentinta penală nr 40/2001 a Tribunalului Sibiu ; a pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală nr. 430/15 aug 2002 a Judecatoriei Mediaş ; a pedepsei de 7 ani închisoare pron prin sentinta penală 165/20 ian 2005 a Judecatoriei Pitesti ; a pedepsei de 5 ani si 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală 647/17 martie 2005 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti şi a pedepsei de 3 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală nr. 1694/24 10 2006 a Judecatoriei Târgu Mureş.

Motivându-şi cererea petentul condamnat arată că ,faptele pentru care instantele au dispus condamnarea sunt concurente si că niciuna dintre instantele respective pronuntînd condamnarea nu au facut în cauza aplicarea dispoz art 36 cod penal astfel ca acesta are de executat un numar de 4 mandate privative de libertate .

Din oficiu instanta a solicitat copiile sentintelor privind pedepsele pentru care inculpatul solicită contopirea , astfel că au fost depuse :

-copia sentintei penale nr 40/2001 a Tribunalului Sibiu modificată prin decizia penală nr 4088/1 .10.2002 de către Curtea Suprema de Justitie din care reiese că acesta a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pentru infractiuni comise în cursul anului 2000. În baza acestei sentinte penale s-a emis MEPÎ nr 57/01/21.10.2002. S-a luat act ca inculpatul a executat din aceasta pedseapsa în perioada 29 febr 1996-7 aug-1998 si 26.04.2002-16.11.2002. .

-copia sentintei penale nr 430/15 aug 2002 a Judecatoriei Mediaşi din care rezultă că acesta a fost condamnat la o pedeapsa de 4 ani închisoare la care s-a adaugat un spor de 6 luni , pentru fapte comise în anul 2001. În baza sentintei s-a emis MEPÎ nr 609/24 martie 2003, petentul fiind arestat la data de 23 oct 2003 până la 22 nov 2004 ;

-copia sentintei penale nr 165/2005 a Judecatoriei Pitesti din care reiese că inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de 7 ani închisoare pentru savîrsirea mai multor infractiuni ,fapte comise în anul 2000 În baza acestei sentinte la data de 8 martie 2005 a fost emis MEPÎ nr. 271 inculpatul fiinnd încarcerat la 10 dec 2006 şi în prezent ;

-copia sentintei penale 647/17 martie 2005 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti inculpatul a fost condamnata la o pedepsa rezultanta de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru savârsirea mai multor infractiuni în cursul anului 2000.În baza acestei sentinta s-a emis MEPÎ nr 1841/25.11.2005 .

-copia sentintei penale nr 1694/2006 inculpatul fiind condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pentru savârsirea mai multor infractiuni comise în cursul anului 2001. s-a emis mandatul de executare nr .2606/8 dec 2006.

Instanta analizând actele si lucrările dosarului constata cererea petentului întemeiată faptele pentru care acesta a fost condamnat prin susmentionatele sentinte penale se află în concurs real considerente în raport de care vazînd si dispoz art 36 c.p.p. urmează a se admite cererea. Cum petentul a fost condamnat prin hotărâri rămase definitive la mai multe pedepse privative de liberatate dispunîndu-se prin fiecare executarea pedepsei cele mai grele la care s-a adaugat si spor de pedeapsa urmează a dispune descontopirea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală 40/2001 a Tribunalului Sibiu modificată prin decizia penală nr 4088/1 oct 2002 pronuntată de Curtea Supremă de Justitie în pedepsele componente astfel :

-3 ani închisoare pentru art 215 alin 1,2 si 4 cod penal; 2 ani închisoare pentru art .288 al 1 c.p.; 2 ani închisoare pentru art.291 c.p. ; 3 ani închisoare pentru art 215 alin 1 ,2 si 4 cod penal cu aplic. art. 37 lit a si b cod penal ; 2 ani si 8 luni închisoare pentru art 215 al 2 c.p.( pronuntată prin sent pen 3003/1997 a Judecatoriei Pitesti ) ,3 ani închisoare pentru art 215 alin 2 si 3 c.p. si 3 ani închisoare pentru art. 215 al 2 si 3 c.p. pronuntate prin sentinta penală nr 280/6 ian 1998 a Judecatoriei Ploiesti .

Urmează a se lua act ca în baza art 10 din Legea 137/1997 s-a dispus revocarea gratierii pedepselor de 1 an si 8 luni închisoare aplicată prin sentinta penală nr 3003/1997 a Judecatoriei Piteşti pentru art 290 c.p. si a trei pedepse de cîte 2 ani închisoare aplicate prin sentinta penală nr 280/6 ian 1998 a Judecatoriei Ploiesti pentru art 289 c.p.,291 c.p. si 291 c.p.

Urmează a descontopi pedeapsa rezultanta de 4 ani 6 luni închisoare pronuntată prion sentinta prenală nr 430/15 august 2002 a Judecatoriei Mediaşi şi a repune pedepsele componente îmn individualitatea lor după cum urmează :

-4 ani închisoare pentru art. 215 alin 1,2 si 4 c.p. cu aplic. art 41 al 2 c.p. 41 , art 37 lit b , 39 al 1 si 4 c.p.; 2 ani închisoare pentru art 290 c.p. cu aplic. art 41 al 2 , 42 c.p. 37 lit b c.p. 39 al 1,4 c.p.

Urmează a se lua act ca s-a aplicat un spor de 6 luni închisoare.

Urmează a descontopi si decumula pedeapsa rezultanta de 7 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală nr 165/20 ian 2005 a Judecatoriei Piteşti , repunînd pedepsele în individualitatea lor după cum urmează :

-5 ani închisoare pentru art 215 al 1,2 si 3 c.p. cu aplic. art 41 al 2 c.p. si art 37 lit a C.p. ; 2 ani închisoare pentru art 289 c.p.; 2 ani închisoare pentru art 291 c.p.; 2 ani închisoare pentru art 291 c.p.( pedepse pronuntate prin sent pen 280/1998 a Judecatoriei Ploiesti ) ; 1 an si 8 luni închisoare pentru savîrsirea infractiunii prev de art 291 c.p.

Urmează a se lua act ca s-a dispus revocarea gratierii pentru primele 3 pedepse pronuntate prin sentinta 280/1998 a Judecatoriei ploiesti şi pentru pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală 3003/1997 a Judecatoriei Pitesti pentru art 290 c.p.

Urmează a descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani si 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală nr 643/17 martie 2005 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti şi a repune pedepsele în individualitatea lor după cum urmează.

-5 ani si 6 luni închisoare pentru art 215 al 1,2 3 si 4 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a,b C.p.; 2 ani închisoare pentru art 288 al 1 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a b c.p.; 1 an închisoare pentru art 290 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a,b Cod penal ; 2 ani închisoare pentruz art 291 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a, b Cod penal ;

Urmează a lua act ca în cauză s-au aplic. dispoz art 39 al 1 lit a cod penal si art 34 al 1 lit b Cod penal rap la pedepasa de 4 ani si 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală nr 430/15 august 2002 a Judecatoriei Mediaşi.

Urmează a descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală nr.1694/24 oct 2006 a Judecatoriei Târgu Mureş si a repune pedepsele componente în individualitatea lor după cum urmează :

-3 luni închisoare pentru sav. infract prev de art 288 al 1 c.p.cu aplic. art 37 lit b cod penal ; 3 luni închisoare pentru art.291 c.p.cu aplic. art 37 lit b C.p.;3 ani închisoare pentru art 215 al 1,2 si 4 c.p. cu aplic. art 37 lit b Cod penal.

Urmează a se lua act ca în temeiul art 1 din Legea 543/2002 s-a constatat gratiată pedeapsa de 6 luni închisoare pronuntată pentru art 84 al 1 pct.3 din 59/1934.

În baza art. 33-34 cod penal urmează a dispune contopirea tuturor pedepselor petentul condamnat urmînd să execute pedeapsa cea mai grea respectiv 5 ani şi 6 luni închisoare la care se adauga pedeapsa de 2 ani închisoare din sentinta penală nr 165/2005 a Jud Pitesti ) petentul condamnat urmînd a executa pedeapsa totală de 7 ani închisoare la care se adauga sporul de 6 luni din sentinta penală nr 430/15 august 2002 a Judecatoriei Mediaş , petentul condamnat urmează a executa în total o pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare la care instanta mai adauga un spor de 6 luni închisoare acesta avînd de executat în final o pedeapsa totală de 8 ani închisoare.

În baza art 36 c.p. urmează a scade din pedeapsa rezultanta perioada executată de la 29 februarie 1996 la 7 august 1998 ; de la 26.04.2002 la 16 nov.2002 ( executate în baza mandatului 57/ 2002 emis de Tribunalul Sibiu ), de la 23 oct 2003 la 2 noiembrie 2004 si de la 10 dec 2006 la zi.

Urmează a anula mandatele de executarea pedepsei închisorii 609/02/24 martie 2003 a Judecatoriei Mediaşi ; nr 271/8 martie 2005 a Judecatoriei Piteşti ; nr.1841/25. 11 2005 a Judecatoriei Sector 6 Bucuresti şi nr. 2606/8 decembrie 2006 a Judecatoriei Târgu Mureş şi a emite un nou mandat în sensul celor dispuse prin prezenta sentinţă.

Urmează a dispune plata din fondul ministerului de Justitie a sumei de 100 lei onorariu avocat oficiu către BA Călăraşi.

În baza art 192 c.p.p. cheltuielile judiciare urmează a rămâne în sarcina statului.

Etichete:

CONTOPIRE PEDEPSE

SENTINŢA PENALĂ NR. 218

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., sub nr. …………, cererea formulată de petentul condamnat ………., CNP ………, fiul lui ………. şi ……….., născut la data de ……….. în ……….., domiciliat în ………, în prezent deţinut în Penitenciarul .………., prin care a solicitat instanţei contopirea pedepselor ce i-au fost aplicate prin sentinţele penale nr. ……… şi nr. …….. ambele pronunţate de Judecătoria ……….

S-a înaintat la dosarul cauzei, la solicitarea instanţei, fişa de cazier judiciar a petentului precum şi sentinţele penale mai sus arătate, în copie, însoţite de referatele întocmite de biroul executări penale.

Examinând conţinutul sentinţei penale nr. ………., definitivă la data de ………. şi al sentinţei penale nr. ………. definitivă la data de ………, ambele pronunţate de Judecătoria ……….., instanţa constată că faptele pentru care petentul a fost condamnat, sunt concurente, împrejurare faţă de care, în cauză, devin incidente disp. art. 36 alin.2 C.pen.

Aşadar, instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată petentului prin sentinţa penală nr. ………. a Judecătoriei ………., în pedepsele componente de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 21×3 ani închisoare.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. ……….. a Judecătoriei ………… în pedepsele componente de 2×4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 36 alin. 2 C.p. va contopi pedepsele aplicate inculpatului, astfel cum au fost descontopite, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 36 alin.3 C.p. va deduce din durata pedepsei aplicate petentului, perioada executată de la …………. la zi.

Va anula mandatele de executare emise pentru pedepsele aplicate petentului şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta hotărâre.

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de ………. lei, se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A………, pentru avocat ……..

Etichete:

CONTOPIRE PEDEPSE

SENTINŢA PENALĂ NR. 217

Şedinţa publică din 03.03.2009

Sub nr. …………………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, la data de ………, cererea formulată de către petentul ……………, CNP ………………, fiul lui ………. şi ……….., născut la data de …………… în .…………, în prezent deţinut în Penitenciarul ……….., prin care a solicitat instanţei de judecată contopirea pedepselor ce i s-au aplicat pentru săvârşirea unor infracţiuni concurente precum şi deducerea duratei arestării în vederea extrădării sale de către autorităţile judiciare spaniole.

În motivarea cererii, petentul a arătat că sub numele de „…………..” a executat pe teritoriul statului francez o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru săvârşirea unor fapte penale concurente cu infracţiunile pentru care a fost condamnat de către instanţele române. A arătat petentul că a fost arestat de către autorităţile judiciare spaniole în vederea extrădării către România.

Au fost solicitate relaţii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol şi s-a ataşat dosarul nr. …………. al Judecătoriei Tulcea.

Examinând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ………….. a Judecătoriei ……….., definitivă prin decizia penală nr. ……../P/……… a Curţii de Apel ……….., petentul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare.

La data de ………….. s-a emis de către instanţa de executare mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării şi mandatul european de arestare (filele 80 şi 81 din dosarul nr. ………../………) iar la data de ……… petentul a fost arestat de către autorităţile spaniole şi extrădat în România la data de …………

Art. 18 alin. 1 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, arată că durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri formulate de autorităţile române este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.

Aşadar, în raport de dispoziţiile legale mai sus arătate se impune a se deduce din durata pedepsei aplicate petentului prin sentinţa penală nr. ………../………. a Judecătoriei ………, definitivă la data de …………., perioada arestului efectuat în vederea extrădării de către autorităţile judiciare spaniole de la ……….. la …………………

Cât priveşte perioada de 7 luni închisoare, din informaţiile furnizate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Naţional Interpol (fila 40 din dosar) rezultă că pe teritoriul statului francez nu a fost niciodată arestată o persoană cu numele de ……………. În acest sens este şi răspunsul autorităţilor franceze, înaintat la dosarul cauzei la data de ………….09 (fila 81 din dosar). Doar susţinerile petentului cum că în faţa autorităţilor franceze şi-a declinat o altă identitate, respectiv „………., născut la data de …………. în ……..” nu sunt suficiente pentru a se analiza cererea acestuia de recunoaştere a hotărârii penale străine în condiţiile în care această hotărâre priveşte o altă persoană.

În consecinţă, cererea petentului va fi admisă în parte, doar cu privire la perioada arestării acestuia în vederea extrădării în România.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de ………. lei, se va vira din fondul MJLC către BA Tulcea, pentru avocat

Etichete:

Contopire pedepse

SENTINŢA PENALA NR.161din 17 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 22.12.2008 şi înregistrată sub nr. …/327/2008 petentul …, deţinut in Penitenciarul Tulcea, a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin s.p. nr. 502/2007, s.p. nr. 880/2007 şi s.p.nr. 1267/2008, toate pronunţate de Judecătoria Tulcea.

S-au ataşat la dosarul cauzei hotărârile judecătoreşti mai sus arătate, însoţite de referatele întocmite de Biroul de executări penale.

Examinând cererea petentului, în raport de actele dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată.

Analizând sentinţele penale nr.880/2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă la data de 11 decembrie 2007 prin nerecurare prin dec.pen. nr. 144/20.nov.2007 a Tribunalului Tulcea, s.p.nr.1267/18.11.2007 a Judecătoriei Tulcea, rămasă definitivă prin neapelare la data de 9 dec.2008 şi s.p. nr. 502/25 aprilie 2007 a Judecătoriei Tulcea, rămasă definitivă prin neapelare la data de 16 mai 2007, instanţa constată că faptele pentru care petentul a fost condamnat sunt concurente, împrejurare faţă de care în cauză devin incidente dispoziţiile art. 36 alin. 2 din Codul penal.

Aşadar, instanţa va admite cererea petentului şi pe cale de consecinţă va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.880 din data de 08 august 2007 a Judecătoriei Tulcea rămasă definitivă la data de 11 decembrie 2007 prin nerecurare prin Decizia penală nr.144 din data de 20 noiembrie 2007 a Tribunalului Tulcea în pedepsele componente, după cum urmează:

– 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g, i, Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art. 76 lit.c Cod penal (fapta din data de 23 august 2006)

– 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g, i, Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal (fapta din data de 10 septembrie 2006).

– 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit g – art.210 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal (fapta din august 2006).

Urmează a descontopi pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1267 din data de 18 noiembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea rămasă definitivă prin neapelare la data de 09 decembrie 2008 în pedepsele componente,după cum urmează:

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.192 alin.2 C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din data de 11-12 martie 2005).

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din data de 11-12 martie 2005).

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a, g, i C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din data de 02-03 mai 2005).

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1- art.209 alin 1 lit a şi i C penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.74 lit. a şi c şi art.76 Cod penal, art.33 lit a Cod penal ( fapta din martie 2005).

În baza art.36 Cod penal va contopi pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr.880 din data de 08 august 2007 a Judecătoriei Tulcea şi sentinţa penală nr. 1267 din data de 18 noiembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea aşa cum au fost descontopite cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.502 din data de 25 aprilie 2007 a Judecătoriei Tulcea rămasă definitivă prin neapelare la data de 16 mai 2007 pentru săvârşirea la data de 30 decembrie 2006 a infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.2 lit. b şi c Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal în pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni pe care o va spori cu 6 luni pentru ca în final petentul să execute 4 ani închisoare.

Urmează a anula mandatele de executare emise în baza sentinţei penale nr.502/2007 a Judecătoriei Tulcea, sentinţa penală nr.880/2007 a Judecătoriei Tulcea şi sentinţa penală nr.1267/2008 a Judecătoriei Tulcea şi va dispune emiterea unui nou mandat în raport de prezenta hotărâre.

Se va deduce din pedeapsa aplicată perioada executată de la 30 decembrie 2006 şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului urmând ca onorariului avocatului din oficiu în sumă de 100 lei să fie virat din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat ….

Etichete:

Contopire pedepse

SENTINŢA PENALĂ NR.113

din data de 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ……. din…….., petentul ……………. a solicitat contopirea a trei mandate de executare solicitând şi deducerea perioadei executate.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii. S-a depus la dosarul cauzei sentinţa penală nr. 1073/2008 a Judecătoriei Tulcea cu referatul Biroului penal şi sentinţa penală nr. 679/2005 pronunţată de către aceeaşi instanţă, copia mandatului de executare, fişa de cazier a petentului.

Deşi iniţial în conţinutul cererii, petentul a învederat că solicită contopirea a trei pedepse, la termenul din data de 16 decembrie 2008, a precizat în mod neechivoc că cererea sa de contopire priveşte pedepse aplicate prin două sentinţe penale, respectiv 679/2005 şi 1073/2008.

Analizând cauza, instanţa reţine că cererea este nefondată, urmând a o respinge pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa penală nr. 1073/2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea, rămasă definitivă la 08.12.2008, prin nerecurarea deciziei penale nr. 114/18.11.2008 a Tribunalului Tulcea prin care s-a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare, reţinându-se că faptele deduse judecăţii au fost săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal, motiv pentru care, faţă de fiecare dintre pedepsele aplicate petentului s-a dispus în baza art. 61 alin. 1 cod penal, revocarea liberării condiţionate privind restul rămas neexecutat din sentinţa penală nr. 679/01.04.2005, respectiv un rest de 491 zile, rest ce a fost contopit cu fiecare din pedepsele aplicate petentului, prin sentinţa penală 1073.

Pe cale de consecinţă, în cauză s-a dat eficienţă dispoziţiilor prevăzute de art. 37 lit a şi 61 alin 1 Cod penal, fiind contopit restul ce a mai rămas de executat din sentinţa penală 679 cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală 1073/2008.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ………

Etichete:

Contopire pedepse

Sen.pen.nr.141/2009

Contopire pedepse

Sub numărul …. din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petentul-condamnat …., în prezent deţinut în ……, având ca obiect contopire pedepse.

În motivarea succintă a cererii, petentul a arătat, în esenţă, că în prezent se află în executarea a două mandate emise pentru infracţiuni aflate în concurs.

La dosarul cauzei au fost ataşate mandatul de executare a pedepsei închisorii nr……., copie de pe sen.pen.nr……, extras de pe dispozitivul dec.pen.nr…….., copie de pe sen.pen.nr….. …. extrase de pe dispozitivul dec.pen.nr……. şi de pe dispozitivul ……., precum şi fişa de cazier judiciar privitoare la petent …..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că cererea formulată de către petentul ….. este întemeiată. Astfel, din conţinutul celor două hotărâri judecătoreşti de condamnare, rezultă că petentul a săvârşit faptele pentru care a fost condamnat, prin două hotărâri diferite, mai înainte ca una dintre acestea să rămână definitivă. În acest sens, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat, în stare de recidivă postcondamnatorie, la data de 08.12.2003. Sentinţa penală ……., prin care petentul a fost condamnat pentru această faptă a rămas definitivă pe data de ….. prin dec.pen.nr…….. De asemenea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, tot pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat, în stare de recidivă postcondamnatorie şi în formă continuată, fapta fiind săvârşită în cursul …… Sentinţa penală nr. ……., prin care petentul a fost condamnat pentru această faptă a rămas definitivă prin nerecurarea ……., prin care s-a respins apelul petentului.

Se constată, prin urmare, că petentul a săvârşit una dintre fapte pe data de …. iar cealaltă în cursul lunii ….., în timp ce dintre cele două hotărâri de condamnare, prima a rămas definitivă ….. a ….., pe data de ….., situaţie în care cele două fapte pentru care petentul a fost condamnat prin hotărâri diferite sunt concurente, fiind necesară contopirea celor două pedepse şi aplicarea pedepsei celei mai grea.

Bineînţeles că din pedeapsa ce va fi aplicată trebuie dedusă perioada care deja a fost executată, sens în care trebuie observat că petentul a fost liberat condiţionat, pe data de ….., din executarea pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată prin sen.pen.nr……, astfel cum a fost modificată prin ……, fiind arestat din nou pe data de ….., în baza sen.pen.nr. ……

Etichete:

Contopire pedepse

Sen.pen.nr.140/2009

Contopire pedepse

Sub numărul ….. din ….., s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petentul ……, în prezent deţinut în ….., având ca obiect contopire pedepse.

În motivarea cererii, petentul a arătat că în prezent se află în executarea a cinic mandate, emise în baza unor hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni aflate în concurs.

La dosarul cauzei au fost depuse copii de pe sen.pen.nr….. a …., de pe …. a ……, …..a ……, de pe …… a …., de pe …. a …. şi de pe …. (filele 9-18 şi 21-31). Toate hotărârile judecătoreşti au fost însoţite de referatul biroului de executări penale privind data şi modalitatea rămânerii lor definitive.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că cererea formulată de către petentul …… este întemeiată. Astfel, din analiza comparativă a datelor la care petentul a săvârşit infracţiunile pentru care a fost condamnat prin cele cinci sentinţe anterior menţionate cu datele la care hotărârile de condamnare au rămas definitive, rezultă că toate infracţiunile au fost săvârşite mai înainte ca petentul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele. În acest sens, faptele au fost săvârşite pe datele de 09/10.03.2006, de 17/18.03.2006, de 09.11.2006, de 09.02.2007, precum şi în perioada noiembrie-decembrie 2006, în timp ce, dintre cele cinci hotărâri de condamnare, prima a rămas definitivă ……

Prin urmare, deoarece inculpatul a săvârşit toate faptele pentru care a fost condamnat prin cele cinci sentinţe penale anterior menţionate mai înainte ca vreuna dintre acestea să rămână definitivă, infracţiunile sunt concurente, pedepsele aplicate prin cele cinci sentinţe penale trebuind contopite şi petentului urmând să i se aplice pedeapsa cea mai grea.

Bineînţeles că din această pedeapsă trebuie dedusă perioada pe care petentul a executat-o deja, de la 10.02.2007 la zi.

Etichete:

Contopire pedepse. Este nelegală sentinţa penală prin care s-a dispus contopirea de doua ori a aceleiaşi pedeapse de 1 an şi 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr.1057/25.09.2006

Prin sentinţa penală nr.851/26.05.2008 a Judecătoriei Brăila s-a admis

cererea de contopire formulata de petentul condamnat E. C. si, in consecinta:

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 2 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la

03.03.2008 prin decizia penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau, in

pedepsele componente:

– pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin aceasta sentinta pentru fapta

dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006, si cu privire la

care s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, si cu privire la care s-a dispus anularea

suspendarii conditionate a executarii, pedeapsa descontopita in pedepsele

componente de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti si respectiv 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta

penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006;

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin

neapelare la data de 22.06.2007, in pedepsele componente:

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin aceasta sentinta pentru fapta

dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin aceasta sentinta

pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006 si pedeapsa de 1

an si 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti, ambele cu privire la care s-a dispus anularea suspendarii

conditionate a executarii;

– pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata anterior.

In baza art. 449 alin. 1 lit. a C.p.p. rap. la art. 36 C.p. s-au contopit

urmatoarele pedepse:

– pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 03.03.2008 prin decizia

penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin neapelare la data de

22.06.2007, pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin aceeasi sentinta

pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti;

– pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata anterior.

S-a dispus ca petentul condamnat sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea

de 2 ani si 6 luni inchisoare sporita cu 10 luni inchisoare, astfel ca acesta va

executa o pedeapsa totala de 3 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art. 36 alin. 3 C.p., s-a dedus din pedeapsa aplicata prin prezenta

hotarare durata efectiv executata, respectiv din 29.06.2007 la zi.

S-au anulat vechile mandate de executare si emiterea unui nou mandat

corespunzator pedepsei stabilite prin prezenta hotarare- 3 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat in

cuantum de 60 lei raman in sarcina acestuia.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul şi condamnatul-

recurent E. C.

Prin Decizia penală nr.236/2008 Tribunalul Brăila a admis recursurile

formulate.

A fost desfiinţată în parte sentinţa atacată şi în rejudecare,

S-a constatat că faptele pentru care petentul a fost condamnat prin

sentinţa penală nr. 339/25.05.2007 a Judecătoriei Moineşti şi 368/11.VI.2007 a

aceleiaşi judecătorii sunt în concurs.

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 2 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la

03.03.2008 prin decizia penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau, in

pedepsele componente: pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin aceasta

sentinta pentru fapta dedusa judecatii; pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare

aplicata prin sentinta penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti,

definitiva la 06.10.2006, si cu privire la care s-a dispus revocarea suspendarii

conditionate a executarii; -pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin

sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, si cu privire la care s-a

dispus anularea suspendarii conditionate a executarii, pedeapsa descontopita in

pedepsele componente de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti si respectiv 1 an si 6 luni inchisoare

aplicata prin sentinta penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti,

definitiva la 06.10.2006;

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin

neapelare la data de 22.06.2007, in pedepsele componente:

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin aceasta sentinta

pentru fapta dedusa judecatii; pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare

aplicata prin aceasta sentinta pentru fapta dedusa judecatii; pedeapsa de 1 an si 6

luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei

Moinesti, definitiva la 06.10.2006 si pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, ambele cu privire

la care s-a dispus anularea suspendarii conditionate a executarii; pedeapsa de 8

luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a Judecatoriei

Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata anterior.

In baza art. 449 alin. 1 lit. a C.p.p. rap. la art. 36 C.p. s-a dispus

contopirea urmatoarele pedepse:

– pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala

nr. 339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 03.03.2008 prin decizia

penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin neapelare la data de

22.06.2007, pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin aceeasi

sentinta pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006;

– pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata

anterior.

S-a dispus ca petentul condamnat sa execute pedeapsa cea mai grea,

aceea de 2 ani si 6 luni inchisoare sporita cu 10 luni inchisoare, astfel ca acesta va

executa o pedeapsa totala de 3 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art.36 alin.3 c.pen, s-a dedus din pedeapsa aplicată prin prezenta

hotărâre durata efectiv executată, respectiv din 29,06.2007 la zi..

S-au anulat vechile mandate de executare şi s-a dispus

emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre-

3 ani şi 4 luni închisoare.

Într- adevăr, examinând hotărârea atacată s-a constatat că instanţa de

fond a contopit de doua ori aceeaşi pedeapsă de 1 an şi 6 luni aplicată prin sentinţa

penală nr.1057/25.09.2006, odată ca pedeapsă aplicată şi a doua oară ca pedeapsă

rezultată din descontopirea pedepsei de 1 an şi 6 luni stabilită prin sentinţa penală

nr.125/19.02.2007 a Judecătoriei Moineşti.

Pentru acest motiv, Tribunalul a admis recursul Parchetului ca fiind

întemeiat .

Din punct de vedere al motivului de recurs invocat de inculpat

Tribunalul a reţinut că acesta nu este întemeiat întrucât s-au contopit pedepse care

totalizează 7ani şi 4 luni ,s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni

închisoare sporită cu 10 luni, în condiţiile în care maximul de pedeapsă este

stabilit de prevederile art. 34 al.1şi al. 2 c.p. , la nivelul totalului pedepselor

contopite (7 ani şi 4 luni) deci sporul maxim ce putea fi aplicat ar fi putut tinde

către 4 ani şi 10 luni .

Sporul de 10 luni este modic în comparaţie cu cel maxim ce ar fi putut

fi aplicat; astfel motivul de recurs invocat de inculpat nu este fondat, însă recursul

inculpatului va fi admis pentru motivul întemeiat invocat de Parchet.

( Decizia penală nr.236/2008 Tribunalul Brăila )

Etichete:

Contopire pedepse

ROMÂNIA

Judecatoria Onesti

Dosar nr. 3178/270/2010

Înreg. 12.05.2010 contop.pedepse

SENTINTA PENALA Nr. 357

Sedinta publica din data de 29.04.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte –LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public reprezentat de procuror – VICENTIU CRACIUNEL ANTOHI

Pe rol judecarea actiunii penale având ca obiect cererea de contopire pedepse formulata de condamnatul …….

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns condamnatul personal si asistat de avocat din oficiu ……..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei comunicarea relatiilor solicitate administratiei locului de detinere, dupa care, nemaifiind cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri pe fond.

Procurorul, de actele si lucrarile dosarului, a pus concluzii de admitere a cererii, contopire a celor doua pedepse, deducerea perioadei executate, anularea formelor de executare, cu obligarea la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat …. a achiesat la concluzii procurorului solicitând ca dupa contopire sa nu fie aplicat nici un spor, cu onorariu din fondurile Ministerului Justitiei.

Condamnatul a solicitat admiterea cererii.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata ca:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 12.05.2010 sub nr. 3178/270/2010 condamnatul …… , în prezent în executarea unei pedepse cu închisoarea în Penitenciarul Spital Târgu Ocna a solicitat instantei ca, prin sentinta ce o va pronunta, sa dispuna contopirea pedepselor cu închisoarea de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare cu pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal, prin sentinta penala nr. 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare.

La cerere, condamnatul a atasat copiile mandatelor nr. 481/16.12.2009 emis de Judecatoria Rîmncu Sarat si mandat nr. 82/12.03.2010 emis de aceeasi instanta, pentru a se putea verifica data comiterii infractiunilor.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare la data de 16 decembrie 2009 a fost condamnat inculpatul ……. la pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal.

De asemenea, prin sentinta penala 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare la data de 12 martie 2010 inculpatul …… a fost condamnat la pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal.

Se va constata ca fapta comisa la data de 27.02.2009 este concurenta cu fapta comisa la 06.08.2009.

Coroborând întreg materialul probator administrat în cauza, instanta constata ca în speta sunt incidente prevederile art. 449 al.1 lit. a C.p.p., întrucât din cuprinsul mandatelor de executare a pedepsei închisorii depuse la dosar a rezultat ca inculpatului … …. i-au fost aplicate prin doua hotarâri judecatoresti pedepse cu închisoarea pentru comiterea infractiunilor savârsite în concurs real, la o data anterioara ramânerii definitive a vreunei sentinte de condamnare.

Având în vedere ca infractiunile retinute prin hotarârile enumerate au fost comise de catre ……. ( 27.02.2009 si respectiv 06.08.2010) înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se constata ca sunt aplicabile dispozitiile art. 33 C.pen. privind concursul de infractiuni, precum si prevederile art. 36 C.pen. relativ la contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente.

Raportat la data la care s-au savârsit infractiunile si data primei hotarâri definitive de condamnare, instanta urmeaza sa constate ca acestea se afla în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.pen.

În baza articolului 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal, urmeaza a contopi pedepsele aplicate , pentru faptele comise in concurs, respectiv pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare cu pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal, prin sentinta penala nr. 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare.

În baza art. 36 alin. 3 Cod Penal va deduce din durata pedepsei aplicate,durata executata de la 17.12.2009, la zi.

Va anula mandatele de executare ale pedepselor aplicate, mandat nr. 481/16.12.2009 emis de Judecatoria Rîmncu Sarat si mandat nr. 82/12.03.2010 emis de Judecatoria Rîmnicu Sarat si va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei,ca urmare a contopirii pedepselor.

Onorariul aparatorului va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei si se vor avea în vedere dispozitiile art. 192 al.3 C.p.p.,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTARASTE

Admite cererea de contopire a pedepselor formulata de catre condamnatul ….. fiul lui …. si ….., nascut la data de … in …., CNP. …….aflat in prezent detinut în Penitenciarul Spital Târgu Ocna.

Constata ca fapta comisa la data de 27.02.2009 este concurenta cu fapta comisa la data de 06.08.2009.

În baza art. 36 alin. 2 Cod Penal contopeste pedepsele aplicate , pentru faptele comise in concurs, respectiv pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare cu pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal, prin sentinta penala nr. 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare.

Inculpatul ……. executa pedeapsa cea mai grea de 3 ( trei ) ani închisoare.

În baza art. 36 alin.3 Cod Penal deduce din durata pedepsei aplicate, durata executata de la 17.12.2009, la zi.

Anuleaza mandatele de executare ale pedepselor aplicate, mandat nr. 481/16.12.2009 emis de Judecatoria Rîmnicu Sarat si mandat nr. 82/12.03.2010 emis de Judecatoria Rîmnicu Sarat si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, ca urmare a contopirii pedepselor.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 100 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av……… )

În temeiul art. 192 alin 3 Cod Procedura Penala cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica, azi 03.06.2010.

Etichete:

Contopire pedepse

Asupra prezentei cauze penale, instanţa reţine că prin cererea formulată de către petentul SC şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, la data de 18.01.2011, acesta a solicitat contopirea pedepselor şi scăderea din pedeapsa rezultantă şi a perioadei executate.

În vederea soluţionarii cauzei au fost depuse la dosar Sentinţele penale de condamnare; fişă cazier; adresa emisă de PNT .

Analizând materialul probator aflat la dosarul cauzei, instanţa reţine că infracţiunile pentru care s-au aplicat condamnatului pedepsele stabilite prin sentinţele penale de condamnare au fost săvârşite înainte să se fi pronunţat o hotărâre de condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele, astfel încât acestea se află în concurs de infracţiuni, conform articolului 33 litera a din Codul penal.

În conformitate cu dispoziţiilor articolului 449, aliniatul 1, litera a din Codul de procedură penală, pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive existenţa concursului de infracţiuni.

Potrivit dispoziţiilor articolului 36, aliniatul 2 din Codul penal pedepsele stabilite pentru infracţiuni concurente sunt supuse operaţiunii de contopire şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.

Prin urmare, având în vedere aceste temeiuri juridice şi raportându-le la datele prezentei cauze, instanţa va admite cererea de contopire a pedepselor formulată de către condamnat.

Instanţa constată concurente următoarele infracţiuni:

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 16.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr.313/17.06.2010 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 06.07.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 04.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1695/18.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin nerecurarea Deciziei penale nr.15/20.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 03.02.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 26.02.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 25.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– fals privind identitatea (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– furt calificat (faptă din 09/10.07.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din perioada 24/25.05.2009-25.05.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pentru care s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010.

– fals privind identitatea (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.85 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002 pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010.

– furt calificat (faptă din 18/19.11.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1061/30.06.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 26.10.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.315/04.10.2010 a Tribunalului Vrancea.

– furt calificat (faptă din 20/21.02.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. a, g, i C.pen.. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 5 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea.

– furt calificat (faptă din 12.12.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 şi se va repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel:

a)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 26.02.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

b)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 25.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

c)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

d)1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru fals privind identitatea (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen.

e)3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru furt calificat (faptă din 09/10.07.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.

f)3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare pentru furt calificat (faptă din 12.12.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pedeapsa pentru s-a dispus anularea suspendării condiţionate, în temeiul art.85 C.pen., prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea şi se va repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel:

g)5 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea pentru furt calificat (faptă din 20/21.02.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. a, g, i C.pen.

h)3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare pentru furt calificat (faptă din 12.12.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pedeapsa pentru s-a dispus anularea suspendării condiţionate, în temeiul art.85 C.pen., prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 (doi) închisoare, aplicată prin prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 şi se va repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel:

i)2 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din perioada 24/25.05.2009-25.05.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

j)1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 pentru fals privind identitatea (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen.

k)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.85 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002.

În temeiul art.85 C.pen. se va menţine anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare, anulare dispusă prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi şi prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea.

În temeiul articolului 36, aliniatul 2 C.p. raportat la art.33,lit.a C.p.si 34,alin.1 lit.b C.p. se va proceda la contopirea pedepselor menţionate la punctele a); b); c); d); e); f)-pedeapsă ce se regăseşte şi la punctul h); g); i); j); k) cu următoarele pedepse:

– 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.313/17.06.2010 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 06.07.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 16.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

– 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1695/18.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin nerecurarea Deciziei penale nr.15/20.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 03.02.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 04.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

-3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1061/30.06.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 26.10.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.315/04.10.2010 a Tribunalului Vrancea pentru furt calificat (faptă din 18/19.11.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen.,

şi se va aplica pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare,

condamnatul-petent urmând a executa pedeapsa unică rezultantă de 5 ani închisoare.

În temeiul art.36, alin.3 C.pen. se va scadea din durata pedepsei unice rezultante de 5 ani închisoare perioada executată din data de 14.07.2009 la zi.

În temeiul articolului 71 din Codul penal se va interzice condamnatului- petent VC drepturile prevăzute de articolul 64,alin.1,lit. a teza a doua si lit. b din Codul penal, pe durata executării pedepsei.

În temeiul articolului 420 şi articolului 449 din Codul de procedură penală se vor anula următoarele mandate de executare a pedepselor: nr. 1858/2010, nr. 1930/2010, nr. 1918/2010, nr. 1175/2010, nr. 1299/2011, emise de Judecătoria Focşani, precum şi nr. 398/2010, emis de Judecătoria Tecuci şi se va dispune emiterea unui nou mandat pentru executarea pedepsei stabilite prin această hotărâre.

Etichete: