Top

CONTOPIRE PEDEPSE

SENTINŢA PENALĂ NR. 218

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., sub nr. …………, cererea formulată de petentul condamnat ………., CNP ………, fiul lui ………. şi ……….., născut la data de ……….. în ……….., domiciliat în ………, în prezent deţinut în Penitenciarul .………., prin care a solicitat instanţei contopirea pedepselor ce i-au fost aplicate prin sentinţele penale nr. ……… şi nr. …….. ambele pronunţate de Judecătoria ……….

S-a înaintat la dosarul cauzei, la solicitarea instanţei, fişa de cazier judiciar a petentului precum şi sentinţele penale mai sus arătate, în copie, însoţite de referatele întocmite de biroul executări penale.

Examinând conţinutul sentinţei penale nr. ………., definitivă la data de ………. şi al sentinţei penale nr. ………. definitivă la data de ………, ambele pronunţate de Judecătoria ……….., instanţa constată că faptele pentru care petentul a fost condamnat, sunt concurente, împrejurare faţă de care, în cauză, devin incidente disp. art. 36 alin.2 C.pen.

Aşadar, instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată petentului prin sentinţa penală nr. ………. a Judecătoriei ………., în pedepsele componente de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 21×3 ani închisoare.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. ……….. a Judecătoriei ………… în pedepsele componente de 2×4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 36 alin. 2 C.p. va contopi pedepsele aplicate inculpatului, astfel cum au fost descontopite, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 36 alin.3 C.p. va deduce din durata pedepsei aplicate petentului, perioada executată de la …………. la zi.

Va anula mandatele de executare emise pentru pedepsele aplicate petentului şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta hotărâre.

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de ………. lei, se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A………, pentru avocat ……..

Etichete: