Top

Acţiune civilă de recuperare a daunelor plătite de asigurator asiguratului în baza conttractului de asigurare. Termen de prescripţie. Momentul de la care acesta curge.

Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, asiguratorul subrogându-se în drepturile asiguratului devine titularul acţiunii în despăgubiri pe care asiguratul o avea la îndemână împotriva vinovatului de producerea accidentului, acţiune întemeiată pe răspundere civilă delictuală.

Această acţiune se prescrie în termen de 3 ani potrivit art.3 alin.1 din Decretul nr. 167/1958, termen care începe să curgă potrivit art.8 alin.1 din acelaşi act normativ.

Prin sentinţa civilă nr.898/F din 17 decembrie 2001 pronunţată de Judecătoria Feteşti în dosarul civil nr.1372/2002, a respins cererea formulată de reclamanta ASTRA Bucureşti , în calitate de asigurator împotriva autorului accidentului, pârâtul P.M. pentru sumele plătite asiguratului, ca fiind prescrisă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că de la data producerii accidentului de către pârâtul P.M. şi până la data promovării acţiunii au trecut mai mult de 3 ani.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs societatea de asigurări, susţinând că termenul de prescripţie pentru acţiunea introdusă nu s-a prescris, întrucât acesta nu curge de la data producerii accidentului , ci de la data plăţii drepturilor de asigurare, dată când s-a produs efectiv paguba în patrimoniul reclamantei.

Recursul a fost respins ca nefondat.

Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995 asiguratorul se subrogă în drepturile asiguratului, urmând a se îndrepta împotriva celui vinovat de producerea accidentului pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de despăgubiri asiguratului.

Subrogându-se în drepturile asiguratului, asiguratorul devine titularul acţiunii în despăgubiri pe care asiguratul o avea la îndemână împotriva pârâtului-intimat vinovat de producerea accidentului, acţiune întemeiată pe răspunderea civilă delictuală.

Această acţiune se poate exercita în termenul de 3 ani reglementat de art. 3 alin.1 din Decretul nr.167/1958, termen care începe să curgă potrivit art.8 alin.1 din acelaşi act normativ.

Cum atât paguba rezultată în urma accidentului, cât şi cel care răspunde de ea au fost cunoscute la data producerii accidentului, respectiv 6 august 1998, de la această dată curge dreptul la acţiune al recurentei.

Etichete: