Top

Raspundere civila delictuala. Art.22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:567/30.04.2010

Autor:Judecatoria Adjud

Raspundere civila delictuala. Art.22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Adjud la data de 27.01.2010 reclamanta S.C.ATS SA, prin Sucursala X a chemat în judecată pe pârâtul L.S., solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 1016,41 lei cu titlu de despăguburi si a dobânzii legale aferente sumei menţionate, calculată până la data platii efective a debitului, precum si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 26.05.2007 pe DN2 Km 226+900 m la intersectia cu drumul spre cartierul Burcioaia, paratul a circulat cu vehiculul hipo pe un drum unde este interzisa circulatia atelajelor hipo fara sa acorde prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu autoturismul marca Daewoo cu nr. de inmatriculare BR08325 condus de numitul D.P. In urma accidentului, Politia Adjud a intocmit procesul-verbal seria AY nr. 0132036/26.05.2007, conform caruia vinovatia in producerea accidentului si a daunelor auto apartine conducatorului vehiculului hipo, paratul L.S. Autoturismul avariat, proprietatea VB L., era asigurat pentru avarii si furt cu polita de asigurare CASCO la societatea reclamanta. In urma avizarii facute de asiguratul sau, reclamanta a deschis dosarul de daune nr. 07/140/00774/0278/AAF, in vederea platii despagubirilor pentru acoperirea prejudiciilor suferite de autoturism in urma evenimentului din data de 26.05.2007. In urma efectuarii reparatiillor, in conformitate cu prevederile contractului de asigurare, reclamanta a achitat despagubiri in valoare de 1016,41 lei conform OP nr. 2239/19.06.2007, fiind in drept, conform art.22 din Legea nr.136/1995 sa recupereze suma achitata cu titlu de despagubiri de la cel vinovat de producerea daunei. A mai aratat ca a incercat solutionarea pe cale amiabila a litigiului si a convocat paratul la conciliere directa. Paratul nu s-a prezentat la conciliere si nu a efectuat pana in prezent plata despagubirilor. Culpa exclusiva a paratului a fost retinuta prin procesul-verbal seria AY nr. 0132036/26.05.2007 intocmit de Politia Adjud care se bucura de prezumtia de adevar in ceea ce priveste situatia de fapt si pe care paratul nu l-a contestat.

In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri si orice alt mijloc de proba util solutionarii cauzei si a depus la dosar urmatoarele inscrisuri, in copie xerox: convocare la conciliere directa si confirmare de primire, ordin de plata nr. 2239/19.06.2007, cerere de despagubire nr. 8492/11.06.2007, deviz nr. 302060084/06.06.2007, factura nr. 0001871/09.06.2007, proces-verbal seria AY nr. 0132036/26.05.2007, imputernicire nr.244/10.06.2007, polita de asigurare CASCO nr. 400014465/29.04.2007, avizare daune auto nr.7666/28.05.2007, proces-verbal de constatare din data de 28.05.2007.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995, art. 998 Cod Civil, art. 998-999 Cod civil si O.G. nr.9/2000.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 92,31 lei si timbru judiciar de 3 lei.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a-şi formula apărarea şi nu a depus întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 26.05.2007 a avut loc un accident rutier produs din culpa pârâtului L. S., în care autoturismul cu nr. de înmatriculare BR08325, aparţinând SC VB L. SA, condus de numitul D. P., a fost avariat, împrejurarea reieşind din menţiunile procesului-verbal seria AY nr. 0132036/26.05.2007 intocmit de Politia Mun. Adjud(f.15).

Autoturismul avariat era asigurat pentru avarii şi furt la societatea reclamantă cu polita de asigurare CASCO nr. 400014465/29.04.2007 (fila 17), în temeiul careia reclamanta a achitat despăgubiri pentru avariile suferite în urma accidentului, stabilite conform actelor de constatare (fila 13) la valoarea de 1016,41 lei si pentru care s-a emis factura fiscala nr. 0001871/09.06.2007(f.13).

Prin ordinul de plata nr. 2239/19.06.2007, reclamanta a achitat despagubirile in suma de 1016,41 lei (fila 11).

Ca urmare a achitării despăgubirilor menţionate, în temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, in limitele indemnizatiei platite, reclamanta se subrogă în drepturile asiguratului pentru recuperarea sumei achitate de la persoana responsabilă de producerea accidentului – pârâtul L.S..

Se constată că textul citat reglementează un caz special de aplicare a regulilor răspunderii civile delictuale, în cauză fiind însă îndeplinite toate cerinţele ce se cer a fi dovedite pentru incidenţa dispoziţiilor art. 998-999 Cod Civil.

Astfel, reclamanta a dovedit existenţa prejudiciului suferit prin producerea accidentului, respectiv avarierea autoturismului asiguratului său, precum şi faptul ca a achitat pe baza politei de asigurare CASCO suma de 1016,41 lei cu titlu de despagubiri (f.11). Fapta ilicită a pârâtului şi vinovăţia acestuia reies din menţiunile procesului-verbal seria AY nr. 0132036/26.05.2007 încheiat de organele de poliţie, legătura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu fiind de asemenea evidentă.

In vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, reclamanta a convocat pârâtul la conciliere directă, fiind indeplinita astfel procedura obligatorie prevazuta de art.7201 Cod proc.civilă (f.10).

Fata de cele retinute, constatând obligatia ce revine paratului de a repara prejudiciul produs din culpa sa si avand in vedere dispozitiile art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 998 – 999 Cod Civil, instanţa a admis cererea si a obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 1016,41 lei titlu de despăgubiri.

Avand in vedere natura juridica comerciala a acţiunii în regres exercitate de asigurator (societate de asigurare) impotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident, stabilita prin Decizia ICCJ nr.XXIII/2007 pronuntata in recurs in interesul legii, instanta a obligat paratul si la plata dobanzii legale prevazuta de O.G. nr.9/2000 in materie comerciala, aferenta debitului de 1016,41 lei si care curge de la data cand reclamanta a achitat suma de 1016,41 lei in baza politei de asigurare CASCO (19.06.2007) si pana la data platii efective a debitului.

În temeiul art.274 C.proc.civilă, retinând culpa procesuală a paratului care a cazut in pretentii, instanta l-a obligat pe acesta si la plata sumei de 95,31 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru si timbru judiciar).

Etichete: