Top

Contract de asigurare. Protocol existent între societăţile de asigurare ale celor doi asiguraţi.

Existenţa unui protocol între două societăţi de asigurare, pentru reglementarea situaţiilor de responsabilitate rezultate din accidente auto, exclude chemarea în judecată a asiguraţilor acestora, pentru prejudiciile cauzate.

Cel vinovat de producerea accidentului rutier este terţ faţă de raporturile contractuale stabilite între societăţile de asigurare şi, deci, nu are calitate procesuală pasivă în acţiunea fundamentată pe convenţie.

Reclamanta Metropol S.A. prin Sucursala Neamţ a chemat în judecată pe pârâţii OV şi S.C. Asirom S.A. prin Sucursala Mangalia, solicitând obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de 10.340.473 lei despăgubiri civile şi la cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.

S-a susţinut că între societatea reclamantă şi asiguratul său AO s-a încheiat contractul de asigurare nr. 53121/ 29.06.2000, în temeiul căruia asiguratului i-a fost achitată suma menţionată, cu titlu de despăgubiri civile. Prejudiciul produs a rezultat în urma unui accident auto, vinovat fiind pârâtul OV, asigurat prin efectul legii la Asirom S.A.

Reclamanta a menţionat, totodată, că între cele două societăţi de asigurare există un protocol, pentru situaţii de natura celei care a cauzat prejudiciul terţului asigurat.

Acţiunea a fost admisă, fiind reţinută obligaţia societăţii pârâte de a acoperi prejudiciul reclamantei. Cât priveşte pe pârâtul – persoană fizică, instanţa a reţinut că acesta este terţ faţă de raporturile juridice născute între asiguratori şi, deci, nu are calitate procesuală pasivă.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere că despăgubirea acordată asiguratului – prejudiciat prin accidentul auto, s-a întemeiat pe clauzele contractului de asigurare facultativă pentru autoturisme încheiat cu S.C. Metropol S.A. şi pe cele ale protocolului dintre societăţile de asigurare, dar şi pe documentaţia întocmită după producerea evenimentului cauzator de prejudiciu.

Conform procesului-verbal de constatare încheiat de Poliţia Municipiului Mangalia, vinovat de producerea accidentului a fost pârâtul OV, al cărui autoturism beneficia de asigurare obligatorie de răspundere civilă, încheiată la Asirom S.A.

Apărările pârâtei Asirom, în sensul că în tichetul de asigurare al pârâtului persoană fizică nu a fost menţionat numărul de înmatriculare al autovehiculului acestuia, nu pot fi reţinute, câtă vreme raportul juridic dintre pârâţi nu a fost contestat, iar poliţa de asigurare include suficiente elemente de natură a identifica autovehiculul în cauză.

(sentinţa civilă nr.1460 COM/ 05.06.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 488/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: