Top

Individualizare pedeapsa

0Dosar nr. 29356/212/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR. 1229

Şedinţa publica de la 11.11.2010

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror UUU din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii AA, trimis in juecata pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art. 211 al. 1, 2 lit. c, al. 21 lit. a, b, C.penal, cu aplic. art. 75 lit. c C.penal, art.189 al. 1, 2 C.penal, cu aplic. art. 75 lit. c C.penal; art. 1361 din Legea 295/2002, art. 85 al. 2 din OUG 195/2002; inculpata BB, trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor prev. si ped. de art. 211 al. 1, 2 lit. c, al. 21 lit. a, b C.penal, cu aplic. art. 99 si urm. C.penal; art.189 al. 1, 2 C.penal, cu aplic. art. 99 si urm. C.penal; art. 136 din legea 295/2004, cu aplic. art. 99 si urm. C.penal; CC trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. si ped. de art. 211 al. 1, 2 lit. c, al. 21 lit. a, b, C.penal, cu aplic. art. 75 lit. c C.penal, art.189 al. 1, 2 C.penal, cu aplic. art. 75 lit. c C.penal; art. 27 al. 1 din Legea nr. 365/2002; art. 85 din OUG 195/2002, art. 86 al. 1 din OUG 195/2002, prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta nr. 12414/P/2009.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 09.11.2010, consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarare cand instanta, pentru a se depune concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 10.11.2010 si la 11.11.2010, cand a dat urmatoarea solutie:

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr.12414/P/2009 din data de 05.10.2009, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr.19694/212/2010 din 17.05.2010 au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv inculpaţii AA, CC şi DD sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni, în fapt, după cum urmează:

Inculpatul AA- la data de 01.09.2009, împreună cu CC şi minora DD l-au lipsit de libertate,în mod ilegal pe partea vătămată EE,sub ameninţarea unui cuţit şi a unui pistol,l-au sechestrat în portbagajul autoturismului părţii vătămate EE,marca BMW,înmatriculat sub numărul CT-08-PGH şi prin exercitare de violente fizice, l-au deposedat de autoturism, un telefon mobil,marca NOKIA 3110,cartea de identitate, suma de 200 lei,un card BRD,care a fost utilizat de CC, fără consimţământul titularului EE, fiind retrasă, în mod fraudulos suma de 1801ei, prejudiciul total creat fiind de 34.000 lei;

Acelaşi inculpat, la data de 01.09.2009 a deţinut o armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, respectiv revolverul marca GAMO,model R-77,calibru 4,5 mm,cu seria 04-5C-018371-96 iar la data de 18.09.2009,a fost depistat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare,deţinând o armă neletală din categoria celor supuse autorizării,fără drept,respectiv revolverul marca GAMO,model R-77, calibru 4,5 mm,cu seria 04-5C-018371-96;

Acelaşi inculpat, în perioada 01.09.2009 – 02.09.2009 a condus autoturismul sustras părţii vătămate EE având aplicate numerele false HOM 0389/26/08/08 pe drumurile publice din judeţele Ialomiţa, Bucureşti, Dâmbovita,Braşov,Galaţi,Tulcea; întrunesc elementele , toate aceste fapte întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de: tâlhărie,prev. de art.211 alin.1,alin.2 lit.c, alin. 21 lit.a,b, Cp. cu aplic.art.75 lit.c cp., lipsire de libertate în mod ilegal,prev de art.189 alin.l şi 2 cp., cu aplic.art.75 lit.c cp., deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept,prev. de art.1361 din legea nr.295/2004;conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare,prev. de art.85 alin.2 din OUG 195/2002, toate cu aplic.art.33 lit.a CP.

Inculpatul CC-la data de 01.09.2009,împreună cu AA şi minora BB l-au lipsit de libertate,în mod ilegal pe partea vătămată EE,sub ameninţarea unui cuţit şi a unui pistol, l-au sechestrat în portbagajul autoturismului părţii vătămate EE,marca BMW,înmatriculat sub numărul CT-08-PGH şi prin exercitare de violenţe fizice,1-au deposedat de autoturismul,mai sus menţionat,un telefon mobil,marca NOKIA 3110,cartea de identitate,suma de 200 lei,un card BRD care a fost utilizat de CC, fără consimţământul titularului EE, fiind retrasă,în mod fraudulos suma de 1801ei, prejudiciul total creat fiind de 34.000 lei;

Acelaşi inculpat, la datele de 01.09.2009 şi 02.09.2009 a condus autoturismul sustras părţii vătămate EE, având aplicate numerele false HOM 0389/26/08/08 pe drumurile publice din judeţele Constanţa, Tulcea, Ialomiţa,Braşov ,Galaţi, fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule;

Acelaşi inculpat, în perioada 01.09.2009 – 02.09.2009 a condus autoturismul sustras părţii vătămate EE având aplicate numerele false HOM 03 89/26/08/08pe drumurile publice din judeţele Constanta, Tulcea, Ialomiţa,Braşov ,Galaţi; fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: tâlhărie, prev. de art.211 alin.1,alin.2 lit.c, alin. 2 ind.1 lit. a, b, Cp. cu aplic.art.75 lit.c cp. lipsire de libertate în mod ilegal,prev de art.189 alin.l şi 2 cp., cu aplic.art.75 lit.c cp., utilizarea unui instrument de plată electronic fără consimţământul titularului,prev. de art.27 alin.l din Lg. nr.365/2002; conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art.86 alin.l din OUG 195/2002; conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare,prev. de art.85 alin.2 din OUG 195/2002 toate cu aplic.art.33 lit.a CP.

Inculpata minoră BB- la data de 01.09.2009, împreună cu CC şi AA l-au lipsit de libertate,în mod ilegal pe partea vătămată EE,sub ameninţarea unui cuţit şi a unui pistol,l-au sechestrat în portbagajul autoturismului părţii vătămate EE, marca BMW,înmatriculat sub numărul CT-08-PGH şi prin exercitare de violenţe fizice,l-au deposedat de autoturismul,mai sus menţionat,un telefon mobil,marca NOKIA 3110,cartea de identitate, suma de 200 lei, un card BRD, care a fost utilizat de CC, fără consimţământul titularului EE, fiind retrasă, în mod fraudulos suma de 1801ei, prejudiciul total creat fiind de 34.000 lei;

Aceeaşi inculpată, la data de 01.09.2009 şi în perioada 02.09.2009 -13.09.2009 a deţinut o armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, respectiv revolverul marca GAMO, model R-77, calibru4,5mm, cu seria 04-5C-018371-96- fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: tâlhărie,prevăzute de art.211alin.1,alin.2 lit.c, alin. 21 lit.a,b, C.p. cu aplic.art.99 şi urm.cp., lipsire de libertate în mod ilegal, prev de art. 18 9 alin.l şi 2 cp. cu aplic art. 99 şi urm.c.p., deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept, prev. de art. 1361 din legea nr.295/2004 cu aplic.art.99 şi urm; toate cu aplic.art.33 lit.a CP.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: Plângerea şi declaraţiile părţii vătămate EE, documente telefon sustras, copie carte de Identitate parte vătămată, certificat de atestare fiscală şi copie caret de identitate auto,proces verbal din 02.09.2009,Proces-verbal de constatare a leziunilor părţii vătămate din 02.09.2009,Proces-verbal de constatare a leziunilor părţii vătămate din 02.09.2009,Proces-verbal conducere în teren parte vătămată din 02.09.2009,Planşe foto conducere în teren pe partea vătămată,Adrese către S.C. VODAFONE ROMÂNIA, S.C COSMOTE ROMÂNIA S.A., S.C. ORANGE S.A. Proces-verbal din 15.09.2009 Autorizaţia nr. 152 Proces-verbal din 03.09.2009 Bilet de tren,Proces-verbal din 04.09.2009,Dovadă predare bunuri din 01.10.2009,Proces-verbal refuz confruntare parte vătămată, Raport de constatare medico-legală nr.502/A1/03.09.2009,Proces-verbal din 14.09.2009,Proces-verbal din 15.09.2009,Proces-verbalde verificare din de verificare din date de 15.09.2009, Proces verbal de verificare societăţi de telefonie din 15.09.2009, Proces verbal de verificare listing parte vătămată din 15.09.2009, Listă apeluri parte vătămată, Adresă înaintare portrete robot, Proces-verbal din 17.09.2009, Contract vânzare-cumpărare auto parte vătămată Proces-verbal conducere în teren inculpat BB din 18.09.2009, Proces-verbal conducere în teren inculpat CC din 18.09.2009,Planşă foto conducere în teren parte vătămată Proces-verbal conducere în teren parte vătămată din 17.09.2009,Proces-verbal cercetare la faţa locului auto sustras din 18.09.2009,Planşe foto urme papilare ridicate din autoturism,Planşe foto bunuri găsite în autoturism,Planşe foto cercetare la faţa locului autoturism sustras din 18.09.2009, Proces-verbal de verificare a cheii autoturismului din 24.09.2009,Planşe foto leziuni parte vătămată încheiere nr.260 şi autorizaţiile percheziţie informatică nr. 239, 240 şi 238 , Proces-verbal de percheziţie informatică din 20.09.2009,Proces-verbal de percheziţie informatică din 23.09.2009 Proces-verbal de percheziţie informatică din 24 . 09.2009,CD percheziţie informatică, Proces-verbal percheziţie informatică din 28.09.2009, Proces-verbal de recunoaştere inculpatei BB Planşă foto recunoaştere din MMA, Proces-verbal de recunoaştere din grup a numitului ND cu planşe foto, Proces-verbal de recunoaştere din grup a numitului DC cu planşe foto Proces-verbal de recunoaştere din grup a inculpatului CC cu planşe foto, Proces-verbal de recunoaştere din grup a inculpatului CC, Proces-verbal de recunoaştere din grup a inculpatului AA cu planşe foto, Adresă către Judecătoria Constanţa pentru emiterea autorizaţiilor de percheziţie domiciliară la locuinţele numiţilor : AA, ND, DC, Adresă către Judecătoria Constanţa pentru emiterea autorizaţiei de percheziţie domiciliară la locuinţa numitei BB,Autorizaţie percheziţie domiciliară nr. 237 Proces-verbal percheziţie domiciliară BB,Dovadă predare bunuri BB Proces-verbal de constatare a îmbinărilor lamei cuţit cu mâner cuţit cu planşe foto Autorizaţie de percheziţie domiciliară nr. 234 Proces-verbal percheziţie domiciliară AA cu planşe foto,Dovezi de predare la camera de corpuri delicte a bunurilor ridicate de la percheziţie Dovadă predare bunuri către inculpat CSS,încheiere şedinţă nr. 234 de autorizare a percheziţiilor domiciliare,Procese-verbale de verificare şi adrese de solicitare a înregistrărilor cameră video ATM-BRD,Proces-verbal de conducere în teren inculpaţi BB şi CC cu planşe foto, Proces-verbal de conducere în teren inculpaţi MMA şi PC cu planşe foto,Planşe foto bunuri identificate la locuinţa inculpatului AA,Proces-verbal vizionare camere video staţia peco Petrom Topolog cu CD, înregistrare camere supraveghere, Planşe foto camere supraveghere peco Petrom Topolog, Adresă Serviciu A.E.S.T. din 29.09.2009 Proces-verbal de recoltare probe biologice MMA,Proces-verbal de recoltare probe biologice CC,Proces-verbal de recoltare probe biologice CĂEŢUNĂ STELIAN SORIN,Proces-verbal de recoltare probe biologice EE,Raport de expertiză biologică nr. 343 03 6 din 30.09.2009,Raport de expertiză balistică nr. 52741 din 24.09.2009,Ordonanţă de dispunere a expertizelor biologice din 23.09.2009,Adresă către Serviciul A.E.S.T. din 29.09.2007 Ordonanţă de dispunere a expertizei balistice din 23.09.2009,Ordonanţă de dispunere a expertizei biologice din 23.09.2009, Proces-verbal încheiat la data de 28.09.2009 Proces-verbal încheiat la data de 30.09.2009 şi actele depuse de CC,Adresa nr. 44080 din 30.09.2009 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Constanţa, Proces-verbal de verificare a telefoanelor aparţinând inculpatului AA Proces-verbal verificare de verificare a telefonului aparţinând inculpatului CC,Proces-verbal de verificare a telefoanelor aparţinând inculpatei BB, Proces-verbal de verificare a bunurilor ridicate la percheziţia domiciliară CSS, Proces-verbal din data de 28.09.2009 de verificare a agendei telefonice din telefoanele aparţinând inculpatei BB, Hărţi relaţionale listing telefonic,Autorizaţie nr. 156 de punere la dispoziţiei a datelor deţinute în temeiul Legii 298/2008 Adresă S.C. COSMOTE S.A. cu CD listing convorbiri, Autorizaţie nr. 152 de punere la dispoziţie a datelor deţinute în temeiul Legii 298/2008 Adresă S.C. VODAFONE S.A. cu CD listing convorbiri,Adresă S.C. VODAFONE S.A. cu CD listing convorbiri, Ordonanţă de autorizare a investigatorului sub acoperire din 16.09.2009,Procese-verbale încheiate de investigatorii sub acoperire,Autorizaţia nr.153 de interceptare şi înregistrare audio, Autorizaţia nr. nr.157 de interceptare şi înregistrare audio , Autorizaţia nr. 158 de interceptare şi înregistrare audio , Autorizaţia nr. 159 de interceptare şi înregistrare audio , Autorizaţia nr. 160 de interceptare şi înregistrare audio, CD înregistrări audio telefon, în baza autorizaţiilor nr.157,158,159,160, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 16,46,08, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 21.07,45, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 15.09.2009, ora 19,38,32, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 15.09.2009, ora 20,12,39, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 15.09.2009, ora 21,07,45, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 15.09.2009, ora 21,17,47, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 11:26:34, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 12:50:22, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 20:06:18 Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 20:08:41, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 21:25:33, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 21:27:19, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 16.09.2009, ora 22:24:14, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 10:38:41, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 10:42:13, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 50:54:23, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 11:08:24, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 13:15:18, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 15:50:04, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 16:46:08, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 16:58:44 Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 16:59:38, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 17:29:27, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 17:41:08, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 18:15:45, Proces-verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de postul telefonic 0765236317 în data de 17.09.2009, ora 20:50:12, Proces-verbal prezentare fotografii pentru recunoaştere din 25.09.2009,Adresă către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea din 01.10.2009,Referatul de evaluare nr. 88/RE/2009 a Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru inculpat BB, Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală din 01.10.2009, declaraţii martori: PMC , LB, DT, CS, DC, ND, GD, DN, GA, SS, PIM, JM, CV, CC, declaraţiile inculpaţilor AA, CC, BB.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpaţii AA şi BB, iar PC s-a prevalat de dreptul la tăcere oferit de lege, martorii din lucrări: LB, DT, DC, ND, GD, DN, GA, SS, PIM, JM, CV, CC, la care se adaugă martorii solicitaţi şi încuviinţaţi în circumstanţiere pentru inculpatul AA, respectiv:CIN, PI, RM, martorul încuviinţat părţii vătămate EE, numitul PN.

Inculpatul AA a solicitat şi i s-a încuviinţat proba cu acte, constând în: certificat de căsătorie, mai multe recomandări, certificat de handicap pentru un membrul al familiei, fişa postului, adeverinţă, caret de muncă, acte studii.

Şi inculpata minoră BB a solicitat şi i s-a încuviinţat proba cu acte, constând în sent. civ. nr.661/1993 a Judecătoriei Constanţa, adeverinţă, adresă de la Consiliul Local Babadag.

Cu privire la martora din rechizitoriu CS, deşi s-au emis în mai multe rânduri mandate de aducere, adrese la evidenţa populaţiei, rezultând acelaşi domiciliu, a fost legal citată, aceasta nu s-a prezentat, nu a fost identificată spre a fi adusă, urmare verificărilor efectuate rezultând că este plecată din ţară de mai mult de un an, astfel că s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art.327 alin.3 C.pr.pen., constatându-se imposibilitate audierii sale, urmând a fi avută în vedere declaraţia dată de aceasta în faza urmăririi penale.

În faza urmăririi penale, partea vătămată EE a declarat că formulează pretenţii civile în cuantum de 34.000 lei, recuperat parţial, iar, prin cerere scrisă(f.94-96 voli.I) a precizat cu ocazia cercetării judecătoreşti, că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei-daune materiale şi 50.000 lei daune morale.

În afară de martorii în audiaţi, partea civilă nu a mai depus acte în dovedirea pretenţiilor sale materiale, deşi a avut apărător ales şi i s-a pus în vedere această oportunitate de a-şi dovedi pretenţiile formulate.

Din analiza fişei cu antecedentele penale ale inculpaţilor, rezultă că aceştia nu au antecedente penale.

Inculpaţii AA, PC au fost judecaţi în stare de arest preventiv, prin hotărârea pronunţată menţinându-se măsura arestării preventive faţă de cei doi.

Inculpata minoră BB a fost reţinută şi arestată preventiv de la 18.09.2009 la 08.10.2009, fiind judecată parţial în stare de arest preventiv.

Faţă de inculpata BB măsura arestării preventive a fost înlocuită cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea Babadag, jud.Tulcea, prin dec. pen. nr.1013/08.10.2009 a Tribunalului Constanţa.

Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpaţi AA, CC şi BB sunt prieteni.

Inculpata minoră BB era prietena apropiată a inculpatului CSB.

Deoarece inculpatul CSB îşi dorea foarte mult un autoturism marca BMW şi mulţi bani, a pus la punct un plan pentru a intra în posesia unui autoturism, plan pe care 1-a expus şi celorlalţi doi coinculpaţi.

Astfel, la data de 30.08.2009, inculpatul CSB, s-a întâlnit cu inculpata minoră MMA, în oraşul Constanţa, iar împreună au mers în târgul de maşini situat pe varianta Aurel Vlaicu , unde au ajuns în jurul orei 10,00.

In acest loc inculpatul AA şi-a ales victima, în persoana părţii vătămate EE, care se afla în târg, oferind spre vânzare autoturismul marca BMW seria 3, de culoare verde, înmatriculat sub numărul CT-08-PGH.

După ce a discutat cu partea vătămată, inculpatul CSB şi-a notat numărul de telefon al acestuia, care era afişat pe geamul autoturismului oferit spre vânzare şi i-a cerut şi inculpatei BB să-şi noteze numărul de telefon.

Astfel,în cursul aceiaşi zile de 30.08.2009, în jurul orei 12,30, pentru a verifica dacă victima aleasă este o persoană mai fricoasă sau mai curajoasă, inculpatul AA a luat hotărârea să o „testeze” pe aceasta pentru a-şi seama cum trebuie să acţioneze asupra acesteia.

„Testarea” părţii vătămate făcea parte din planul elaborat de către inculpatul AA, care, a apelat-o telefonic pe partea vătămată şi i-a cerut acesteia să se întâlnească pentru a conduce maşina.

După un drum de probă, inculpatul AA i-a spus părţii vătămate că o va suna la data de 31.08.2009.

Inculpatul AA i-a expus planul inculpatului CC , care a fost de acord cu acest plan şi cu rolul pe care trebuia să-1 îndeplinească – acela de a conduce autoturismul ce urma a fi sustras, să se prefacă că va testa maşina – urmând ca de restul operaţiunii să se ocupe inculpatul AA.

Punerea în aplicare a planului a avut loc la data de 01.09.2009 când cei trei inculpaţi s-au întâlnit cu partea vătămată EE în zona restaurantului Portofino, situat lângă Canpusul Universitar Constanţa.

Inculpaţii AA şi CC i-au solicitat părţii vătămate să ridice capota pentru a vedea motorul, iar apoi cei trei inculpaţi s-au urcat în autoturismul acesteia, maşina fiind condusă de către parte vătămată până în apropiere de localitatea Nazarcea.

Ajunşi în acest loc, pentru a testa maşina inculpatul CC s-a urcat la volanul autoturismului în timp ce partea vătămată EE a stat pe locul din dreapta faţă.

Inculpata BB se afla pe bancheta din spate stânga, iar inculpatul AA pe bancheta din spate dreapta.

După ce au mers o porţiune de drum stricat, partea vătămată a solicitat inculpatului CC să întoarcă şi să meargă spre Constanţa, moment în care inculpatul CSS i-a pus la gât părţii vătămate un cuţit, prinzând-o cu ambele braţe.

Inculpatul AA a ţipat şi a ameninţat-o pe partea vătămată, în timp ce inculpata MMA ţinea un pistol îndreptat spre coastele din partea stângă a părţii vătămate .

În tot acest timp inculpatul AA i-a spus inculpatei BB să o împuşte pe partea vătămată dacă aceasta se mişcă.

Maşina era condusă de către inculpatul CC, care nu a spus nimic.

Partea vătămată era ameninţată cu cuţitul, care era ţinut la gâtul acesteia de inculpatul AA, iar inculpata BB avea aţintit asupra sa pistolul.

Inculpatul AA i-a solicitat părţii vătămate să-şi ducă mâinile la spatele scaunului pe care stătea, iar inculpatul AA a imobilizat-o pe aceasta cu o pereche de cătuşe.

Partea vătămată a continuat să fie ameninţată cu pistolul de către inculpata minoră BB, în timp ce inculpatul AA i-a spus inculpatului CC să oprească într-o livadă, pe un drum de ţară.

Acolo, partea vătămată a fost sechestrată în portbagaj, având cătuşe la mâini.

Cei trei inculpaţi şi-au continuat deplasarea cu autoturismul sustras părţii vătămate, traseul fiind ales de către inculpatul AA, care conducea întreaga operaţiune, aspect ce rezultă în mod evident nu doar din întreaga derulare a evenimentelor, dar şi din declaraţia foarte clară a inculpatei BB(f.201, vol.I) luată cu ocazia cercetării judecătoreşti.

Astfel, după localitatea Nazarcea, s-a mers pe drumul spre comuna Mihail Kogălniceanu, localitatea Topolog, judeţul Tulcea, satele Slava Rusă, Slava Cercheză, Caugacia, până în satul Camena, unde inculpatul AA 1-a sunat pe fratele său CV şi i-a cerut acestuia să vină cu maşina marca Dacia înmatriculată sub numărul CT-Ol-LGW, pe drumul din afara satului Camena, să urmărească BMW-ul de culoare verde. Inculpatul CSS s-a urcat la volanul autoturismului marca Dacia şi a plecat împreună cu fratele său să cumpere motorină pentru autoturismul BMW sustras.

Este de remarcat că anterior opririi în satul Camena cei trei inculpaţi au mai oprit o dată maşina, au deschis portbagajul, inculpaţii AA şi CC ţinând fiecare în mână câte o bâtă. Inculpatul CSS a ameninţat-o pe partea vătămată şi i-a cerut acesteia codul PIN al cardului găsit în portmoneul acesteia. Când partea vătămată le-a comunicat acestora codul PIN inculpatul AA i-a cerut inculpatei BB să noteze codul pin pe telefonul acesteia, lucru pe care inculpata l-a făcut.

In perioada în care inculpatul AA a lipsit, coinculpaţii CC şi BB au auzit ţipetele părţii vătămate din portbagaj şi s-au hotărât să îl scoată la aer pentru a se dezmorţi.

După aproximativ o oră, inculpatul AA s-a întors având 2 recipiente cu motorină şi benzină, 4 cutii cu folie neagră pentru maşină şi plăcuţele cu numere false de înmatriculare HOM.

Cu privire la acest interval de timp de o oră, în care victima a rămas doar cu cei doi inculpaţi -P si M, trebuie făcute anumite observaţii.

Întâi, că cei doi inculpaţi nu doar că aveau cheile de la cătuşele cu care era imobilizat victima(acestea fiind la inculpatul P) dar aveau şi cheile de la autoturism, cu care veniseră, C era plecat, inculpata BB avea şi telefon mobil cu care putea anunţa poliţia, chiar cei doi inculpaţi puteau să plece cu autoturismul şi partea vătămată, să îl elibereze, să împiedice continuarea activităţii infracţionale, pe care o conştientizau în mod cert.

Apoi, tema ce au reclamat-o referitor la inculpatul C -măcar în acest interval îndestulător de o oră – nu mai apare sustenabilă, din moment ce acesta din urmă era plecat, iar cei doi puteau acţiona pentru eliberarea părţii vătămate. Chiar inculpata Manole declară că ea şi P se temeau să dea drumul părţii vătămate, deoarece acesta ar fi mers la poliţie.

Atitudinea pozitivă a celor doi inculpaţi faţă de victimă, căreia i-au permis să iasă din portbagajul propriei maşini, P i-a dat o ţigară, i-a slăbit cătuşele-fără a-l descătuşa, atitudine ce s-a repetat, va fi avută în vedere de instanţă la individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate celor doi inculpaţi, în sensul reducerii acestora.

Cei trei inculpaţi şi-au continuat drumul, partea vătămată fiind în continuare în portbagaj, traseul fiind ales de către inculpatul AA spre cariera de la Zebil , judeţul Tulcea , unde acesta intenţiona să o omoare pe partea vătămată aruncând-o în apa de la cariera, să ardă documentele părţii vătămate şi telefonul , iar autoturismul sustras să-1 ducă la Babadag.

Când au ajuns la cariera de la Zebil, partea vătămată a fost legată la ochi, fiind în continuare încătuşată şi a fost dusă pe marginea unui mal abrupt, lângă apă, dar la insistenţele inculpaţilor BB şi CC, inculpatul AA a renunţat la planul de a o ucide pe aceasta.

Partea vătămată a fost introdusă din nou în portbagaj, fiind încătuşată cu mâinile în faţă şi legată la ochi.

Instanţa remarcă asiduitatea cu care cei trei inculpaţi-conduşi de C au continuat activitatea infracţională, pe parcursul a 12-14 ore, cu o tenacitate ce dovedeşte nu doar lipsa de consideraţie la adresa unui om, dar şi meticulozitatea cu care activitatea infracţională era dusă mai departe, aspecte ce trădează un pericol social deosebit al întregii activităţi infracţionale, o periculozitate a inculpaţilor incredibilă, raportat la referinţele lor anterioare favorabile: persoane foarte tinere, inculpata minoră, olimpică la şcoală, inculpaţi educaţi -C cu studii superioare, fără antecedente penale, provenind din familii respectate în comunitate.

În continuare, cei trei inculpaţi au ajuns la staţia Petrom din localitatea Topolog unde inculpatul CC a alimentat maşina cu combustibil, inculpata BB a intrat în magazinul staţiei Peco şi a plătit-alt moment clar în care aceasta putea anunţa poliţia sau pe vânzător despre cele ce se petreceau, dar nu a făcut-o, în timp ce inculpatul AA stătea întins pe bancheta din spate a maşinii pentru a nu fi surprins de imaginile camerelor de supraveghere, montate în benzinărie, astfel încât, cu atât mai mult nu ar fi putut-o observa pe inculpata Manole dacă anunţa poliţia sau pe vânzător.

De la benzinărie, inculpaţii şi-au continuat deplasarea până în oraşul Ţăndărei, unde inculpatul CC a efectuat o retragere frauduloasă a sumei de 180 lei de pe cârdul aparţinând părţii vătămate PL.

In continuare, cei trei inculpaţi s-au deplasat cu autoturismul sustras, cu partea vătămată „cazat” în portbagaj, încătuşat, au ajuns în municipiul Bucureşti, iar după ce au ieşit din oraş,în apropierea localităţii Titu , judeţul Dâmboviţa, au eliberat-o pe partea vătămată, fără bani, fără telefon, în plină noapte.

Partea vătămată EE nu a ştiut în ce loc din ţară se află şi cu ajutorul unui conducător auto , care a oprit la semnele sale, a reuşit să ajungă în gara oraşului Titu, a luat un tren spre oraşul Bucureşti, ajuns în Bucureşti 1-a sunat pe cumnatul său , care i-a adus bani şi mâncare.

Din Bucureşti, partea vătămată a plecat cu microbuzul, a ajuns în Constanţa, fiind aşteptat de fratele său şi împreună cu acesta şi soţia sa au alertat organele de poliţie la numărul de urgenţă 112.

In acest timp, cei trei coinculpaţi şi-au continuat deplasarea cu autoturismul marca BMW sustras părţii vătămate, au ajuns în oraşul Braşov , unde au fost opriţi de un echipaj de poliţie , deoarece inculpatul AA, care se afla la volanul autoturismului, tăiase linia continuă, care despărţea sensurile de mers.

Unul dintre poliţişti, identificat ulterior, a constatat că inculpatul nu prezintă actele autoturismului şi nici permisul de conducere, a verificat interiorul autoturismului sustras fără a observa cele două bâte care se aflau pe podeaua autoturismului,la bancheta din spate.

De asemenea, acesta nu a observat nici armele folosite la comiterea faptei, respectiv cuţitul, cătuşele şi pistolul care se aflau deasupra banchetei din spate a maşinii.

Poliţistul a observat că autoturismul avea aplicate plăcuţele cu numerele false de înmatriculare şi o folie neagră pe luneta din spate şi, cu toate acestea, nu i-a condus pe cei trei inculpaţi la secţia de poliţie pentru a verifica datele de stare civilă ale inculpaţilor, seria de şasiu şi plăcuţele de înmatriculare ale autoturismului marca BMW.

Inculpatul AA, a discutat cu poliţistul iar ulterior lucrătorul de poliţie s-a urcat la volanul autoturismului sustras pe care 1-a condus până la ieşirea din municipiul Braşov, fiind escortat de către colegul său, celălalt poliţist care se afla în autoturismul aparţinând poliţiei. Inculpatul AA i-a dat poliţistului suma de 200 lei.

Din Braşov inculpaţii şi-au continuat deplasarea până în oraşul Tulcea, unde inculpaţii AA şi CC au sustras o prelată de pe un autoturism, iar când au ajuns în oraşul Babadag au parcat autoturismul marca BMW sustras de la partea vătămată şi l-au acoperit cu prelata.

Inculpatul AA i-a solicitat inculpatei BB să ia cuţitul, cătuşele , pistolul, cheia de la cătuşe şi plăcuţele de înmatriculare false inscripţionate Hon şi să le ducă la locuinţa sa-lucru pe care inculpata l-a făcut.

Ulterior inculpaţii AA şi CC s-au deplasat din localitatea Babadag până în satul Camena pe jos.

Din analiza tuturor probelor administrate pe parcursul urmăririi penale, şi readministrate pe parcursul cercetării judecătoreşti, ocazie cu care toate acuzaţiile s-au dovedit, instanţa reţine următoarele aspecte de fapt:

La data de 02.09.2009, partea vătămată EE a formulat plângere penală,reclamând că la data de 01.09.2009 a fost lipsit de libertate, sub ameninţarea unui cuţit,a unei arme, a fost încătuşat, sechestrat în portbagajul autoturismului personal, marca BMW,înmatriculat sub numărul CT-08-PGH,fiind deposedat prin exercitare de violenţe, de către autoturismul menţionat mai sus,suma de 200 lei , actele de identitate, un card BRD, un telefon mobil marca Nokia.

Persoana vătămată a arătat că autorii acestei fapte sunt 3 tineri cu vârste cuprinse între 18-21 ani.

Fiind audiată,la data de 02.09.2009, pe parcursul urmăririi penale, partea vătămată EE a arătat că în urmă cu 2 săptămâni s-a hotărât să vândă autoturismul marca BMW 318D, de culoare verde, înmatriculat sub numărul CT-08-PGH, fapt pentru care a fost la fiecare sfârşit de săptămână în Oborul de maşini.

Astfel, la data de 30.08.2009 partea vătămată s-a dus în Târgul de maşini situat pe varianta Aurel Vlaicu, iar în jurul orei 10,00 ,au venit un bărbat şi o femeie,care s-au uitat la maşină, au spus că le place şi mai târziu vor veni din nou să facă o probă cu maşina.

Cei doi tineri i-au spus părţii vătămate că sunt interesaţi de maşina acestuia, maşina este ,,pentru ea”, deoarece aceasta susţinuse „nişte examene pe la Iaşi”. Apoi. aceştia şi-au notat numărul de telefon mobil care era afişat pe geamul maşinii.

În jurul orei 12,30 partea vătămată a plecat din Oborul de maşini, iar când a ajuns în zona Carrefour, a fost sunată pe telefonul său mobil de aceste 2 persoane.

Tânărul, identificat ulterior ca fiind inculpatul CSS, i-a spus părţii vătămate : „sunt băiatul care am vorbit mai devreme” şi i-a cerut acestuia să se întâlnească, vis-a-vis de staţia Petrom din zona Obor.

Partea vătămată a precizat semnalmentele celor 2 tineri, care l-au abordat la data de 30.08.2009, arătând că: femeia avea în jur de 19-20 ani, înălţime maxim 1,65 m nici slabă, nici grasă, cu faţa rotundă, cu părul mai scurt sau tuns, culoarea şaten, iar bărbatul avea vârsta 23-24 ani, înălţime 1,70 m, constituţie atletică, şi purta o şapcă pe cap.

Cei doi tineri au fost identificaţi ulterior în persoanele inculpaţilor AA şi BB.

Partea vătămată a ajuns la locul întâlnirii şi i-a sunat pe cei doi tineri pe numărul pe care aceştia i-1 dăduseră când l-au sunat să-i propună întâlnirea.

În momentul audierii, pe parcursul urmăririi penale, partea vătămată a arătat că nu mai ţine minte numărul de telefon de pe care a fost apelată, precizând că „ reţin că era un număr de Cosmote şi că era o combinaţie de 65, cred că începea cu 065″.

După ce s-a întâlnit cu cei doi, inculpatul AA s-a urcat la volanul autoturismului marca BMW 318, aparţinând părţii vătămate pe care 1-a condus pentru a-1 testa.

În timp ce era la volan, inculpatul AA i-a spus părţii vătămate „că vrea să încerce maşina la un drum mai greu, cu pietre de ţară” , imediat după Carrefour.

În acest timp, inculpata BB stătea pe bancheta din spate , fără a spune vreun cuvânt.

După ce a condus o perioadă autoturismul, înainte de a coborî, inculpatul AA i-a spus părţii vătămate că vrea să îi facă un test pe calculator autoturismului, stabilind să o sune a doua zi, la data de 31.08.2009.

Chiar din acele momente, inculpata BB avea posibilitatea de a-l anunţa pe victimă să refuze o viitoare întâlnire, fiind clare elemente de suspiciune a ceea ce urma să se petreacă, dar nu a făcut acest lucru, deşi avea numărul de telefon al părţii vătămate ce era afişat pe maşină, pe care şi-l notase pe telefonul mobil.

A doua zi, la data de 31.08.2009, partea vătămată a fost sunată, în jurul orei 11°° , de către inculpatul CSS, de pe acelaşi număr de telefon.

Inculpatul AA i-a spus părţii vătămate că are un prieten, care deţine aparatura necesară să testeze maşina, referindu-se la diagnoza maşinii.

De asemenea, inculpatul AA i-a spus părţii vătămate că nu se pot întâlni aşa cum stabiliseră la data de 31.08.2009 deoarece „prietenul lui este plecat prin ţară”, urmând să o sune a doua zi, la data de 01.09.2009.

La data de 01.09.2009, inculpatul CSB, de pe acelaşi număr, a apelat-o telefonic pe partea vătămată, în jurul orei 10,00-11,00 şi i-a spus acesteia că prietenul său, care urma să testeze pe calculator maşina se întorsese în oraş.

Partea vătămată i-a comunicat inculpatului, că, peste o oră, îl va suna pentru a stabili locul de întâlnire.

Ulterior, partea vătămată 1-a sunat din nou pe inculpatul AA şi i-a spus acestuia să se întâlnească între staţia Peco Petrom situată în zona Dobrogea şi restaurantul situat în imediata vecinătate a Campusului Universitar, identificat, în urma cercetărilor, ca fiind restaurantul Portofino.

Ajuns la locul de întâlnire, partea vătămată a văzut „venind de pe aleea din spatele restaurantului Portofino”, pe inculpaţii AA şi BB, care erau însoţiţi de un alt bărbat, identificat ulterior ca fiind inculpatul CC.

În declaraţia din faza urmăririi penale, partea vătămată precizează, între alte aspecte:„Când veneau spre mine am văzut că cei doi sunt însoţiţi de un bărbat iar femeia avea la gat o eşarfă de culoare închisă şi reţin că avea ceva pe cap de culoare închisă. A treia persoană prietenul despre care mi se spusese că semăna foarte bine cu primul bărbat la înălţime şi constituţie atletică şi avea tenul mai deschis de cât primii care avea tenul măsliniu.

Cei doi bărbaţi purtau şepci de culoare neagră mai pe ochi şi chiar se uitau mai în jos. Mai târziu am realizat că aceştia erau îmbrăcaţi în blugi culoare albastră, tricouri sau bluze de culoare închisă.

A treia persoană cred că avea în jur de 24-25 de ani, ulterior am realizat că era tuns foarte scurt.

Când l-am văzut pe primul bărbat care mă sunase, fără şapcă pe cap m-am gândit ca seamănă foarte bine cu actorul din emisiunea Taxi Driver de la postul Naţional TV şi mi s-a părut că seamănă chiar şi la voce. Nu îmi aduc aminte cum se numeşte actorul.

Dacă îi văd eu cred îi pot recunoaşte pe cei trei. „

Inculpaţii AA şi CC i-au solicitat părţii vătămate să ridice capota de la maşina să vadă motorul iar partea vătămată a observat ca aceştia se uitau de formă şi nu erau în realitate interesaţi de motor.

Inculpatul CSS i-a cerut părţii vătămate să facă o probă cu autoturismul „ să mergem mai cu viteză”.

Partea vătămată le-a spus acestora că nu se poate face o probă de viteză pe bulevardul unde se aflau, fiind mai bine să se meargă la Nazarcea.

Inculpatul AA a insistat să se meargă spre comuna Mihail Kogălniceanu, dar partea vătămată a refuzat să-i lase să meargă în acea zonă , cu autoturismul său, cu viteză mare, deoarece este traficul aglomerat.

În final, s-a stabilit să se meargă spre Nazarcea, iar partea vătămată s-a urcat la volan, pe locul din faţă dreapta s-a urcat inculpatul CC, pe bancheta din spate, pe locul din stânga s-a aşezat inculpata BB, iar pe locul din dreapta s-a aşezat inculpatul AA.

Partea vătămată a condus autoturismul său pe drumul naţional, a virat stânga spre drumul către Nazarcea, apoi a oprit la marginea drumului, unde se afla un hotel.

Inculpatul CC a trecut la volan iar partea vătămată s-a urcat pe locul din dreapta faţă, în timp ce inculpaţii BB şi AA au rămas pe locurile de pe bancheta din spate, astfel cum se aşezaseră iniţial.

Inculpatul CC a condus autoturismul circa 6-7 km, conducând cu o viteză de 140 km/h.

Pe drum partea vătămată a discutat cu inculpaţii AA şi CC numai aspecte legate de maşină şi a observat că cei trei inculpaţi nu au vorbit între ei şi nu le-a sunat nici telefonul.

La un moment dat porţiunea de şosea asfaltată s-a terminat, urmând un „drum stricat”, fapt pentru care partea vătămată i-a solicitat inculpatului CC să întoarcă şi să oprească autoturismul.

Inculpatul CC a întors maşina dintr-o singură manevră , a mers înapoi câteva sute de metri, iar la un moment dat inculpatul AA, care stătea pe locul din dreapta spate, chiar în spatele părţii vătămate, i-a pus un cuţit la gât acestuia, cu braţul drept, iar cu braţul stâng 1-a cuprins de gât, ca să se asigure că 1-a prins bine.

Partea vătămată a precizat că „acel cuţit era mare având o lungime de 30 cm, lamă şi mâner” .

Inculpatul CSB a ameninţat partea vătămată, ţipând tare în timp ce ţinea cuţitul la gâtul acesteia, spunându-i că o omoară, înjurând-o de mamă într-un mod vulgar.

Concomitent, inculpatul CSB i-a spus inculpatei BB, care stătea alături de acesta ,, măi dacă se mişcă îl împuşti…tragi”, iar partea vătămată a auzit când aceasta a răspuns ,, da , da „.

Având cuţitul la gât şi fiind imobilizat de braţele ,,primului agresor” – inculpatul CSB- partea vătămată a reuşit să încline cumva capul spre stânga şi a văzut pistolul îndreptat spre coastele din partea stângă observând că ,,agresoarea”- inculpata BB-ţinea pistolul în mână.

La urmărire penală, acesta a mai declarat:„Mi s-a părut că pistolul avea dimensiuni mari şi nu seamănă cu nici un model de pistol pe care l-am văzut în armată”.

Cred că avea culoare neagră, pistolul în sine mi se părea masiv.”

În timp ce era ameninţată cu cuţitul şi cu pistolul, partea vătămată a auzit când ,, agresorul care stătea în spatele meu” inculpatul CSB – i-a cerut să-şi dea mâinile în spatele scaunului.

Inculpatul AA i-a pus părţii vătămate, la mâini, o pereche de cătuşe.

În acest interval de timp, în care inculpatul AA i-a pus părţii vătămate cuţitul la gât şi a încătuşat-o, iar inculpata BB a ameninţat-o cu pistolul, inculpatul CC a condus autoturismul părţii vătămate cu o viteză mică , fără să spună vreun cuvânt, fără a opri şi fără a-i împiedica verbal sau fizic pe ceilalţi doi inculpaţi să acţioneze asupra părţii vătămate.

Partea vătămată a precizat că după ce inculpatul AA 1-a încătuşat, nu i-a mai ţinut cuţitul la gât, fiind ameninţat în continuare doar cu pistolul de către inculpata BB.

Inculpatul CC a continuat să conducă autoturismul, la un moment dat a virat la dreapta pe un drum de ţară, a coborât o vale abruptă şi a oprit într-o livadă.

Inculpatul CSB ,, agresorul care îmi pusese cătuşele” i-a spus părţii vătămate, cu o voce ridicată, să se dea jos din maşină, iar aceasta i-a spus că nu poate, deoarece are cătuşe la mâini.

Inculpatul CSB a scos tetiera de la scaun şi i-a spus părţii vătămate să se ridice, aceasta s-a ridicat având braţele încătuşate la spate, reuşind să coboare din maşină.

Partea vătămată a precizat că avea cătuşele „puse strâns” .

După ce a coborât din maşină, având cătuşele la mâini, „agresorul din spate”- inculpatul CSB – a ameninţat partea vătămată cu pistolul.

Din maşină au coborât şi inculpaţii CC şi BB.

„Primul agresor”- inculpatul AA i-a spus „bărbatului de la volan”- inculpatul CC – să deschidă portbagajul maşinii ca să o pună pe partea vătămată în portbagaj.

Pentru a-1 descrie mai bine pe inculpatul AA, care la data de 02.09.2009 nu fusese identificat,partea vătămată a arătat în declaraţia dată în faza urmăririi penale,că acesta semăna cu actorul din emisiunea Taxi Driver.

Pentru aceste motive,în cursul audierii părţii vătămate-în faza urmăririi penale- la data de 02.09.2009, în declaraţie, s-a consemnat în legătură cu primul agresor – taxi driver – pentru a-1 putea deosebi de al doilea agresor,care de asemenea, nu fusese identificat la data audierii părţii vătămate.

Inculpatul CSB i-a cerut părţii vătămate să urce în portbagaj iar aceasta s-a opus.

Inculpatul CSB a împins-o pe partea vătămată , care a intrat în portbagaj, fiind obligată, de către inculpat.

Partea vătămată a stat în portbagaj având mâinile la spate , încătuşate, genunchii traşi în faţă, culcat pe partea stângă.

În declaraţia din faza urmăririi penale, reconfirmată în cadrul cercetării judecătoreşti, partea vătămată a mai precizat:„ Agresorul care seamănă cu taxi Driver şi care era „capul” mi-a spus să urc în portbagaj, eu am răspuns: ,, nu pot să urc acolo că este etanş”. Deşi eu nu am vrut să intru, agresorul m-a împins şi am intrat în portbagaj obligat de acesta care m-a şi ajutat să intru, după aceea am simţit cum maşina merge. Eu eram în portbagaj cu mâinile la spate cu genunchii traşi în faţă şi culcat pe partea stângă.”

În continuare, cei trei inculpaţi s-au deplasat cu autoturismul aparţinând părţii vătămate, pe un „drum de ţară„ , apoi pe un „drum bun”,iar maşina s-a oprit puţin, partea vătămată auzind portierele care se închideau şi se deschideau.

După o perioadă apreciată de partea vătămată ca fiind 30 minute sau o oră, timp în care inculpaţii s-au deplasat cu autoturismul acesteia, când au ajuns pe un drum de ţară, autoturismul a fost oprit.

Partea vătămată a declarat(în faza urmăririi penale) că inculpaţii CSB şi CC au deschis portbagajul, ţinând fiecare în mână câte o bâtă de baseball, „şi am văzut cum cei doi agresori ţinând fiecare în mână câte o bâtă de baseball.”

Partea vătămată a precizat că în cotiera maşinii avea portmoneul în care se aflau suma de 200 lei, cartea de identitate, talonul maşinii un card BRD activ, 2 cârduri BCR expirate şi câteva bonuri fiscale, o poză a soţiei sale.

Inculpaţii i-au cerut părţii vătămate codurile PIN ale cardurilor, iar acesta de frică le-a dat codul corect.

Inculpatul CSS i-a spus inculpatei BB să noteze codul PIN, aceasta l-a notat, apoi a întrebat-o pe partea vătămată câţi bani are pe card, cerându-i totodată telefonul mobil. Partea vătămată, de frică, i-a spus inculpatului CSB că telefonul mobil se află în buzunarul stâng ,iar inculpatul i 1-a luat, după care a închis portbagajul.

„Cred că agresorii au umblat şi au găsit portmoneul pentru că atunci când au deschis portbagajul având bâte în mâna mi-au cerut să le dau codul PIN al cârdurilor; era şi femeia cu ei pentru că agresorul care semăna cu Taxi Driver îi spunea acesteia notează. . . notează codul PIN”. Le-am spus acestora codul corect. Eu am dat codul pentru că mi-a fost frică. înainte de a închide portbagajul m-au întrebat câţi bani am pe card şi le-am spus ca am cam 5 milioane lei.

Îmi aduc aminte că tot atunci când mi-au cerut codul PIN, tot agresorul care semăna cu Taxi Driver m-a întrebat unde e telefonul mobil şi i-am spus ca îl am în buzunar şi am zis că este în buzunarul stâng si acesta mi 1-a luat, după care a închis portbagajul. ”

Inculpaţii şi-au continuat deplasarea cu autoturismul părţii vătămate , aceasta declarând că după modul agresiv cu care maşina era condusă şi-a dat seama că la volan este inculpatul CSB.

„Maşina s-a pus din nou în mişcare şi erau momente când circula agresiv, viteză mare. Frână bruscă şi scârţâit de roţi la plecat, cred ca cel care conducea în acest mod era agresorul care semăna cu Taxi Driver.”

Partea vătămată a arătat că a rămas în continuare în portbagaj în timp ce maşina îşi continua deplasarea , timp de o oră sau două, fără a putea preciza, apoi s-a intrat pe un drum de ţară iar autoturismul s-a oprit.

Deoarece în portbagaj era foarte cald, partea vătămată nu a mai rezistat , a început să facă zgomot şi să se izbească de partea superioară a portbagajului.

„Am mai mers un pic pe drum bun, aşa simţeam din portbagaj, cred că am mai mers o ora două dar nu pot să îmi dau seama, cu exactitate după care am mers pe un drum greu de ţară, la un moment dat maşina s-a oprit. S-a făcut linişte, eu am început să transpir instantaneu deoarece când maşina stătea pe loc era o căldură infernală în portbagaj.

Nu am mai rezistat si am început să fac zgomot şi mă izbeam de partea superioară a portbagajului.”

După mai multe încercări ale părţii vătămate, inculpaţii CC şi BB au deschis un pic portbagajul, iar partea vătămată i-a întrebat pe aceştia dacă îşi poate scoate un pic picioarele afară,cei doi fiind de acord.

„După mai multe insistenţe au venit cel de al doilea agresor însoţit de femeie au crăpat un pic portbagajul şi i-am întrebat dacă pot să scot un pic picioarele afară. Ei au fost de acord şi m-au lăsat să scot picioarele afară.

Agresorul care semăna cu Taxi Driver plecase undeva, iar cei doi în acest timp aşteptau telefonul acestuia.”

Din cercetările efectuate ulterior, s-a stabilit că maşina se afla în pădurea Camena, de lângă satul Camena, în maşină fiind numai inculpaţii CC şi BB, inculpatul AA fiind plecat să cumpere combustibil pentru autoturism, aşa cum se va detalia pe parcurs.

Inculpata BB a purtat discuţii cu partea vătămată, iar aceasta a dedus că inculpata se uitase în telefonul său deoarece i-a spus că are doi copii.

Inculpaţii CC şi BB i-au cerut părţii vătămate să nu se uite la ei şi să privească înainte.

Partea vătămată i-a rugat pe inculpaţii CC şi BB să-1 lase să coboare din portbagaj , iar inculpatul CC i-a spus că îl lasă, dar dacă se întoarce celălalt şi îl prinde , îl va pune alături de el în portbagaj.

„Fata m-a întrebat dacă am copii, eu i-am răspuns că am doi copii iar aceasta mi-a spus că ştie iar eu am dedus că s-a uitat în telefonul mobil.

In acest timp cel de al doilea agresor şi femeia mi-au spus să nu mă uit la ei şi să privesc înainte, ocazie cu care am remarcat că aceasta purta pe un braţ mai multe brăţări colorate.

Eu i-am rugat să mă lase să cobor din portbagaj iar al doilea agresor mi-a spus că mă lasă dar dacă primul agresor, care semăna cu Taxi Driver îl prinde vine şi el alături de mine în portbagaj”.

Inculpatul CC a întrebat-o pe partea vătămată dacă fumează şi i-a aprins o ţigară acesteia din pachetul de ţigări pe care îl avea partea vătămată în buzunarul pantalonilor. Inculpatul CC i-a cerut părţii vătămate să intre apoi în portbagaj , deoarece urma să vină inculpatul CSB.

„Acesta m-a întrebat dacă fumez şi mi-a aprins o ţigară Marlboro din pachetul meu de ţigări pe care îl aveam în buzunarul pantalonilor. Cel de al doilea agresor a spus,,hai intră că trebuie să aştept să sune”, intr-adevăr i-a sunat telefonul şi am auzit când al doilea agresor a spus „bine hai cobor eu jos”.

A închis portbagajul maşinii eu fiind în interior şi maşina s-a pus în mişcare.”

Episodul povestit de partea vătămată reprezintă acea perioadă de aproximativ o oră în care inculpaţii P şi M au rămas cu partea vătămată, iar inculpatul C a plecat.

Partea vătămată a declarat că autoturismul s-a pus în mişcare şi a simţit cum a coborât o vale, apoi autoturismul s-a oprit, şi a realizat că a urcat în maşină inculpatul CSB.

„Am simţit cum maşina a coborât o vale a oprit, mi-am dat seama ca a urcat cineva, probabil primul agresor şi apoi maşina a pornit din nou. Am dedus că cel care conducea era primul agresor deoarece mergea agresiv aşa cum am mai arătat.”

Partea vătămată a arătat că a simţit din portbagaj că maşina circula pe un drum bun, autoturismul fiind oprit ulterior pentru a fi alimentat cu combustibil.

„Am intrat pe un drum bun şi la un moment dar maşina a oprit să alimenteze.”

Astfel,cum s-a stabilit ulterior din cercetările efectuate pe parcursul urmăririi penale, situaţie reconfirmată din toate probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti, inculpaţii au oprit în staţia S.C. PETROM S.A. – Zona Tulcea, staţia Topolog , DN 2A, Şos. Tulcea-Bucureşti,km.45, pentru a alimenta cu combustibil autoturismul sustras.

Inculpaţii şi-au continuat deplasarea cu autoturismul sustras părţii vătămate , apoi autoturismul a fost oprit.

Cei trei inculpaţi au deschis portbagajul iar partea vătămată a văzut că inculpatul CSB ţinea în mână pistolul şi i-a spus acesteia să nu facă zgomot şi să iasă uşor din portbagaj.

Inculpatul AA i-a spus inculpatei BB să îl lege la ochi pe partea victimă , iar aceasta a căutat în trusa medicală, a luat o faşă şi l-a legat la ochi pe partea vătămată.

„Am mers pe un drum bun o perioadă apoi iar s-a intrat pe un drum de ţară, iar apoi maşina s-a oprit pe drum de ţară.

Cei trei agresori au venit în spatele maşinii au deschis portbagajul iar agresorul care semăna cu Taxi Driver(C Stelian) avea pistolul în mână sa nu fac nici un zgomot şi să ies uşor.

Eram cred că pe marginea unui canal, cred ca era Canalul Dunăre Marea Neagră, pe porţiunea unde marginile nu sunt abrupte ci sunt bucăţi de pietre. Cred ca era în jur de ora 17 spre 18.

Agresorul care semăna cu Taxi Driver i-a spus femeii să mă lege la ochi, iar acesta a căutat în trusa medicala şi a scos de acolo o faşă cu care m-a legat la ochi. „

Partea vătămată a precizat că înainte de a fi legat la ochi, a apucat să vadă nişte pietre şi i s-a părut că se află pe marginea unui canal.

Inculpaţii i-au cerut părţii vătămate să păşească pe nişte pietre , să stea cu spatele la ei şi cu faţa către apă, l-au lăsat acolo, şi au discutat între ei la o distanţă de 2-3 metri de partea vătămată.

Partea vătămată a declarat că a fost dusă legată la ochi şi cu mâinile încătuşate la spate pe marginea canalului,fără a putea preciza care dintre inculpaţi 1-a apucat de câte un braţ.

„Am fost apucat de câte un braţ dar nu ştiu exact de cine m-a dus pe marginea canalului chiar pe apă.

Nu ştiu sigur dacă e vorba de Canalul Dunăre Marea Neagră sau de un alt canal şi înainte să fiu legat la ochi când m-au dat jos din portbagaj am apucat sa văd ceea ce povestesc.

Aceştia mi-au spus să păşesc pe nişte pietre, mi-au spus să stau cu spatele la ei şi cu faţa la apă, m-au lăsat acolo iar ei au început să şuşotească la o distanţă de 2-3 metri de mine.”

După un interval de 2-3 minute partea vătămată a declarat că a fost luată de braţe, adusă înapoi lângă maşină, inculpatul CSB i-a spus acesteia:,, hai că ai scăpat” iar inculpata BB „ai văzut, trebuie să ai încredere în mine” sau ceva asemănător.

Partea vătămată a declarat că a fost convinsă că va fi omorâtă de către inculpaţi şi nu va mai scăpa cu viaţă.

Aceasta i-a rugat pe inculpaţi să-i pună cătuşele pe mâinile aduse în faţă şi nu la spate.

Partea vătămată a declarat că deşi era legat cu un bandaj la ochi, 1-a putut observa pe inculpatul CARŢUNA STELIAN SORIN, care ţinea pistolul ţintit spre capul său, şi le-a dat cheile de la cătuşe celorlalţi doi inculpaţi, care i-au scos cătuşele şi i le-au pus pe mâinile aduse în faţă.

„După 2-3 minute m-au luat de braţ, m-au adus lângă maşină iar primul agresor mi-a zis ,,hai că ai scăpat” iar femeia mi-a zis şi ea „ai văzut trebuie să ai încredere în mine” sau ceva asemănător.

Primul agresor îmi spusese că dacă nu fac gălăgie o să fie bine. Tot timpul m-am temut pentru viaţa mea dar aici când m-au dat jos pe marginea canalului am crezut că mă vor omorî.

M-au dus la maşina. Eu i-am rugat să îmi pună cătuşele cu mâinile în faţă pentru că până atunci le aveam tot la spate, fiind legat în continuare la ochi.

Eu încercam să mă uit prin bandajul cu care eram legat la ochi şi uneori mai puteam zări ceva aşa că l-am văzut pe primul agresor cum îmi ţinea pistolul la cap şi le-a dat cheile celorlalţi doi ca să îmi scoată cătuşele şi să mi le pună pe mâinile aduse în faţă.”

Inculpatul AA a întrebat-o pe partea vătămată „dacă îţi dăm drumul ce faci?”, iar aceasta a răspuns că merge acasă şi nu se duce la poliţie.

Partea vătămată 1-a întrebat pe inculpat dacă îşi primeşte maşina înapoi, iar acesta i-a răspuns că s-ar putea să o primească înapoi, precizându-i ca acum îl duce acasă.

Partea vătămată a fost închisă, din nou, în portbagaj cu cătuşele la mâini şi legată la ochi.

Inculpaţii şi-au continuat deplasarea cu autoturismul sustras, maşina fiind condusă pe un drum de ţară de către inculpatul AA, partea vătămată declarând că a 1-a recunoscut „datorită stilului agresiv de a conduce” .

Maşina s-a oprit din nou, iar partea vătămată, din portbagaj, a realizat că inculpaţii au dat foc la ceva, simţind miros de hârtie arsă sau de lumânare sau de ceară arsă. Aceasta a realizat că inculpaţii au ars actele sale care sunt plastifiate.

Partea vătămată „a simţit” cum inculpaţii schimbă numerele de înmatriculare ale autoturismului, au pus folie pe luneta din spate şi a auzit-o la un moment dat pe inculpata BB spunând : „staţi să mă schimb si eu”, apoi, a auzit 3 portiere închizându-se iar maşina s-a pus în mişcare.

Şi acest aspect relatat de partea vătămată în declaraţia din faza urmăririi penale, reconfirmat în cadrul cercetării judecătoreşti, se coroborează cu mijloacele de probă administrate în cauză, având în vedere că ,cu ocazia efectuării conducerii în teren, pentru reconstituirea traseului autoturismului în momentul în care victima se afla în portbagaj , organele de poliţie au descoperit şi ridicat resturile actelor arse precum şi plăcuţele de înmatriculare inscripţionate CT-08-PGH, care erau, de asemenea, arse şi aruncate în tufişuri.

Ulterior, partea vătămată a stat mai multe ore(cam 12-14 ore) închisă în portbagaj, în timp ce autoturismul a continuat să meargă, la un moment dat a realizat că autoturismul mergea pe autostradă, apoi a simţit o porţiune de drum bun dar cu gropi şi s-a gândit că se află pe şoseaua de centură a Bucureştiului.

Autoturismul a fost oprit şi alimentat din nou cu combustibil şi apoi inculpaţii şi-au continuat deplasarea.

În momentul când maşina a pătruns pe un drum de ţară, a fost oprită,iar cei trei inculpaţi au scos partea vătămată din portbagaj, i-au scos cătuşele de pe mâini şi i-au legat mai strâns bandajul la ochi.

Conform declaraţiei părţii vătămate,din faza urmăririi penale, inculpatul CSB i-a spus să nu-şi dea jos bandajul de la ochi timp de 2-3 minute, iar inculpatul CC i-a aprins o ţigară şi i-a pus un tricou în jurul gâtului ca un fular.

Inculpaţii au plecat cu autoturismul sustras victimei, iar partea vătămată-fără telefon mobil, fără bani, lăsat singur în câmp în plină noapte, şi-a dat jos bandajul de la ochi, a mers până la şosea, a făcut mai multe semne până când a oprit un autoturism.

Conducătorul auto i-a spus părţii vătămate că se află la 2-3 km de oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa, 1-a dus până în gara de la Titu, i-a dat suma de 5 lei, cu care partea vătămată şi-a cumpărat un bilet de tren până la Bucureşti.

Partea vătămată a precizat că era ora 00,50 când a ajuns în gara din localitatea Titu, şi a stat acolo până la ora 04,55, când a sosit primul tren către Bucureşti.

Când a ajuns în gară, partea vătămată a mers pe jos până la Bucureşti Nord, a cerut unui taximetrist telefonul rugându-1 să-1 lase să-şi sune familia.

Partea vătămată 1-a sunat pe cumnatul său,care,i-a adus bani şi cu care a stat de vorbă, iar la ora 08,30 a plecat din Bucureşti cu autocarul spre Constanţa.

În jurul orei 12,00 a ajuns în gara din Constanţa, unde era aşteptat de fratele său, în timp ce soţia sa a blocat cardul BRD şi cartela telefonică şi a sunat la numărul unic de urgenţă 112, partea vătămată deplasându-se la organele de poliţie.

Partea vătămată a arătat în declaraţia din faza urmăririi penale, aspecte reconfirmate în declaraţia din cadrul cercetării judecătoreşti, că inculpatul CARTONA STELIAN SORIN a fost cel care avea iniţiativa şi care dădea comenzile, pe care inculpaţii CC şi BB le aduceau la îndeplinire.

„Vreau să precizez că încă din primul moment şi până la final pe tot parcursul derulării evenimentelor cel care avea iniţiativa şi dădea comenzile era primul bărbat despre care am spus că seamănă cu actorul din Taxi Driver. Ceilalţi doi erau executanţi.”

Este de precizat că amănuntele relatate de partea vătămată în declaraţia dată în faţa procurorului se coroborează întru totul cu declaraţiile coinculpaţilor BB şi CC, date în faza urmăririi penale, dar şi cu declaraţia inculpatei BB din cadrul cercetării judecătoreşti.

Astfel, partea vătămată a avut posibilitatea să perceapă în mod direct stilul de condus al fiecăruia dintre inculpaţii CSB şi CC, deoarece la data de 30.08.2009 inculpatul CSB a condus autoturismul părţii vătămate pentru o testare, iar la data de 01.09.2009 autoturismul a fost condus de inculpatul CC de la restaurantul Portofino până în livada de pe drumul dinspre Nazarcea.

Prin urmare, precizările făcute de partea vătămată în legătură cu stilul agresiv de conducere al inculpatului C STELIAN SORIN şi stilul de condus al inculpatului CC, sunt reale şi se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, astfel că vor fi reţinute.

De asemenea, susţinerile părţii vătămate referitoare la momentul când autoturismul a oprit în pădurea Camena, inculpatul AA fiind plecat, se coroborează atât cu declaraţiile inculpaţilor CC şi MMA, din ambele faze procesuale, cât şi cu listingul telefonic transmis de COSMOTE, pe numărul de telefon al inculpatului AA 0765/236317. Astfel, se constată că numărul de telefon 0765.236.317 aparţinând inculpatului AA apelează numărul de telefon 0766.262.180, aparţinând numitului C VASILE -frate: – la data de 01.09.2009 ora 15,23 convorbirea fiind purtată în zona pădurii Babadag, iar numărul de telefon 0760.188.703 aparţinând inculpatei BB apelează numărul 0765.236.317 aparţinând inculpatului AA, la ora 16,10, din zona pădurii Babadag, numărul de telefon 0760.188.703 aparţinând inculpatei BB trimite un SMS la numărul 0765.236.317 aparţinând inculpatului AA, la ora 16,30, din zona siloz Baia.

Din listingul convorbirilor transmis de COSMOTE rezultă şi localizarea,respectiv zonele în care se aflau inculpaţii când au utilizat telefoanele „ zona Pădurea Babadag ” indicând de fapt aria de unde au fost emise semnalele telefonice. Localizarea acestor convorbiri indicând zona pădurea Babadag -Camena.

Partea vătămată a fost examinată din punct de vedere medico-legal , iar din concluziile raportului de constatare medico-legală nr. 502/Al/agresiune/03.09.2009 rezultă că prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin zgâriere cu corp dur cu vârf ascuţit (leziunile de la nivelul regiunii cervicale anterioare),lovire cu sau de corpuri dure, unul cu margine tăioasă (leziunile de la nivelul membrului inferior stâng, respectiv plăgile tăiate de la nivelul degetelor),mecanism de frecare-comprimare (contenţie), cele de la nivelul articulaţiilor pumnilor şi mâna dreaptă.

Pot data de circa 2 zile. Necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Leziunile nu au pus în primejdie viaţa victimei.

Au fost efectuate fotografii judiciare, pe parcursul urmăririi penale, fiind fixate leziunile suferite de partea vătămată.

Tot pe parcursul urmăririi penale, în cauză a fost efectuată o conducere în teren cu partea vătămată şi au fost efectuate fotografii judiciare, aceasta indicând organelor de poliţie, toate momentele arătate în declaraţie, de la momentul întâlnirii cu cei trei inculpaţi şi până la momentul în care a fost introdusă în portbagaj .

Cu această ocazie, a fost identificat şi audiat martorul LEON BORIS, pe parcursul urmăririi penale, care a declarat că a văzut la data de 01.09.2009, în jurul orelor 12°°-13°° un autoturism marca BMW, care a virat la stânga pe drumul neasfaltat ce duce spre ferma nr. 8 Nazarcea şi s-a îndreptat spre livada de caişi. Acesta a mai arătat că a observat doar doi bărbaţi pe locurile din faţă în autoturism, precizând că cel de la volan purta cu siguranţă o pereche de ochelari de soare de culoare neagră.

Şi prin declaraţia din cadrul cercetării judecătoreşti martorul Leon Boris(f.47, vol.II) a declarat că menţine declaraţiile date în faza urmăririi penale, relatând între altele, că a trecut pe lângă o maşină în care erau doi bărbaţi şi se deplasa pe un drum cu pietriş.

Tot cu ocazia urmăririi penale, la data de 03.09.2009 Judecătoria Constanţa a emis autorizaţia nr.152 prin care s-a autorizat punerea la dispoziţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a datelor reţinute în temeiul Legii nr.298/2008.

În urma analizării listingului telefonic al numărului de apel 0728/055103, aparţinând părţii vătămate EE a fost identificat numărul de telefon folosit de către inculpatul CSB, ca fiind 0765/236317.

Astfel, au fost identificate următoarele date din care rezultă că partea vătămată a fost contactată de către inculpatul AA la datele de 30.08.2009, 31.08.2009, 01.09.2009:

– la data de 30.08.2009 , ora 12:28:06 numărul de telefon aparţinând părţii vătămate EE 0728/055103 este apelat de la postul telefonic cu numărul 0765/236317 ;

– la data de 30.08.2009 , ora 12:31:43 numărul de telefon aparţinând părţii vătămate EE 0728/055103 apelează numărul de telefon nr. 0765/236317

– la data de 30.08.2009 , ora 14:05:20 numărul de telefon aparţinând părţii vătămate EE 0728/055103 este apelat de la postul telefonic cu numărul 0765/236317

– la data de 30.08.2009 , ora 15:37:51 numărul de telefon aparţinând părţii vătămate EE 0728/055103 este apelat de la postul telefonic cu numărul 0765/236317

– la data de 31.08.2009 , ora 11:03:53, numărul de telefon aparţinând părţii vătămate PURICE LUCIAN-0728/055103 este apelat de la postul telefonic cu numărul 0765/236317

– la data de 01.09.2009, ora 11:54:40, numărul de telefon aparţinând părţii vătămate EE 0728/055103 este apelat de la postul telefonic cu numărul 0765/236317 ;

– la data de 01.09.2009 , ora 12:46:15, numărul de telefon aparţinând părţii vătămate EE 0728/055103 este apelat de la postul telefonic cu numărul 0765/236317 ;

– la data de 01.09.2009 , ora 13:04:27, numărul de telefon aparţinând părţii vătămate PL 0728/055103 apelează numărul de telefon nr. 0765/236317;

– la data de 01.09.2009 , ora 14:06:36, numărul de telefon aparţinând părţii vătămate PL 0728/055103 apelează numărul de telefon nr. 0762/541745.

S-a mai constatat, de asemenea, că la data de 01.09.2009,ora 14:06:36, inculpatul AA a apelat postul telefonic cu numărul 0762/541745 de pe telefonul mobil aparţinând părţii vătămate cu numărul de apel 0728/055103.

De asemenea,s-a solicitat BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. să pună la dispoziţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa extrasul de cont din data de 01.09.2009 al părţii vătămate EE,cod IBAN RO45BRDE140SVI2573031400, să precizeze numărul ATM-ului, locaţia şi ora la care au fost efectuate retragerea sumei de 18 0 lei, precum şi a altor sume.

Cu această ocazie, s-a stabilit că retragerea sumei de 180 lei de pe cârdul aparţinând părţii vătămate a fost făcută la ATM nr.1715 aparţinând BRD Ţăndărei, la data de 01.09.2009, ora 21,21.

Deşi au fost emise adrese şi s-a luat legătura şi telefonic,imaginile conţinând înregistrările camerei de supraveghere de la ATM nr. 1715, la data de 01.09.2009, ora 21,21, nu au putut fi puse la dispoziţia Parchetului de pelângă Judecătoria Constanţa, datorită unor probleme tehnice,astfel cum rezultă din procesele-verbale încheiate de procuror şi din adresele trimise de către BRD -Sucursala Slobozia.

In urma cercetărilor efectuate,s-a stabilit că autoturismul sustras părţii vătămate EE este parcat în oraşul Babadag, învelit cu o husă.

Organele de poliţie au efectuat investigaţii şi activităţi specifice , întocmind un cerc de suspecţi.

La data de 18.09.2009, tot pe parcursul urmăririi penale, au fost efectuate mai multe percheziţii domiciliare, ocazie cu care la locuinţa inculpatului CSB au fost descoperite pistolul, cuţitul şi cătuşele folosite la sechestrarea şi deposedarea prin violenţă a părţii vătămate EE.

Aceste arme se aflau înfăşurate în nişte obiecte de vestimentaţie puse într-o pungă, ascunse în spatele imul şifonier. Au fost descoperite şi ridicate totodată, cheia de la cătuşe,cheia autoturismului sustras părţii vătămate, precum şi actele autoturismului părţii vătămate.

Actele autoturismului se aflau într-un portmoneu ascuns într-o sobă pe jumătate dărâmată, cheia de la cătuşe se afla prinsă într-un mănunchi de chei pe o măsuţă de călcat, iar cheia autoturismului părţii vătămate a fost descoperită în buzunarul pantalonilor de blugi aparţinând inculpatului CSB .

Au mai fost descoperite şi ridicate, cu ocazia urmăririi penale, la locuinţa inculpatului CSB un aparat cu electroşocuri, uniforme de camuflaj inscripţionate SRI, legitimaţii SRI, precum şi mandate de percheziţie, toate fiind confecţionate de către inculpatul CSB .

Au fost descoperite şi ridicate un girofar , stroboscoape, staţie portavoce, care se aflau montate pe autoturismul marca Dacia de culoare albă, înmatriculat sub numărul CT-Ol-LGW, aparţinând inculpatului CSS.

Aceste dotări se află în mod obişnuit pe maşinile organelor de poliţie.

De asemenea, au fost descoperite şi ridicate-tot în cadrul urmăririi penale- plăcuţele cu numere false de înmatriculare inscripţionate HOM 0389/26/08/08, precum şi o lamă de cuţit.

De la locuinţa inculpatei BB, au fost descoperite şi ridicate 2 spray-uri paralizante şi un box, despre care inculpata BB a arătat că i-au fost date de către inculpatul CSB.

Lama de cuţit ridicată din locuinţa inculpatului AA şi mânerul de cuţit tip box ridicat de la locuinţa inculpatei BB, au fost îmbinate, acestea potrivindu-se prin îmbucşare în zona prăselelor, astfel cum rezultă din procesul-verbal întocmit de organele de poliţie.

Totodată, în locuinţa inculpatei BB au fost descoperite într-un buzunar exterior al unei poşete aparţinând inculpatei patru capace ornament pentru jante auto având inscripţionată sigla BMW, confecţionate din plastic şi un buton confecţionat din material plastic, de culoare neagră folosit la deschiderea capacului de la buşonul de alimentare cu combustibil al autoturismului,marca BMW.

Aceste bunuri au fost ridicate şi predate ulterior părţii vătămate, pe parcursul urmăririi penale.

Au fost ridicate,cu ocazia percheziţiilor domiciliare, din cadrul urmăririi penale- sisteme de stocate a datelor informatice,de la locuinţele inculpaţilor AA şi BB iar punctul de lucru Camena, aparţinând S.C. CCMPRES UTIL S.R.L., a pus la dispoziţie un sistem informatic de stocare a datelor informatice, respectiv calculatorul din biroul unde-şi desfăşura activitatea inculpatul AA.

Inculpaţii CSB şi BB au fost recunoscuţi de către partea vătămată EE, cu ocazia efectuării recunoaşterii din grup, în prezenţa martorilor asistenţi.

Este de menţionat că partea vătămată nu 1-a putut recunoaşte din grup pe inculpatul CC.

Autoturismul marca BMW 318 de culoare verde, înmatriculat sub numărul CI-08-PGH a fost ridicat de către organele de poliţie din localitatea Babadag.

Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului, a fost examinat autoturismul marca BMW, ocazie cu care pe scaunul din dreapta faţă a autoturismului în zona unde se îmbină şezutul cu spătarul, a fost constatată o pată de culoare brun-roşcată cu aspect de sânge.

Au fost identificate în interiorul portbagajului 3 cutii de carton cu folii negre pentru geamuri, un suport pentru plăcuţe numere de înmatriculare confecţionat din metal.

În locul special amenajat pentru roata de rezervă, într-o pungă de plastic verde cu negru au fost descoperite 2 bâte de basse-ball, confecţionate din lemn.

Au fost efectuate fotografii judiciare şi au fost ridicate un număr de 12 urme papilare, iar din adresa nr.52849 din 29.09.2009 Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a comunicat că în urma efectuării comparaţiilor şi examinărilor dactiloscopice s-au constatat următoarele: 6 urme papilare nu conţin suficiente elemente pentru identificarea dactiloscopică a persoanei care le-a creat, 3 urme papilare conţin suficiente elemente pentru identificarea dactiloscopică a persoanei care le-a creat ; 3 urme papilare au fost create de degetele de la mâinile numitei BB.

De asemenea, de pe tetiera stânga faţă a autoturismului au fost ridicate 2 fire de păr.

Din raportul de expertiză bio-criminalistică nr. 343036 din data de 30.09.2009, întocmit de către Institutul de Criminalistică – din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, rezultă că firele de păr ridicate de pe tetiera stânga faţă a autoturismului marca BMW, aparţinând părţii vătămate , prezintă elemente morfologice de asemănare ( lungime, grosime, nuanţa culorii, aspectul bulbului şi al canalului medular cu firele de păr – model de comparaţie recoltate din regiunea păroasă a capului inculpatului CC.

Din raportul de expertiză criminalistică nr.52741/24.09.2009 efectuate de către Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, rezultă că pistolul descoperit cu ocazia percheziţiei domiciliare în locuinţa inculpatului CSB , este un revolver marca Gammno, model R-77, calibru 4,5 mm, cu seria 04-5C-018371-96, care este în stare de funcţionare.

Arma în litigiu este o armă cu aer comprimat ( Spania) , fabricată în anul 1996.

Din adresa nr.83873/29.09.2009 a Serviciului Arme Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, rezultă că pistolul marca Gammo, model R-77, calibru 4,5 mm, cu seria 04-5C-018371-96, conform Legii nr. 295/2004, modificată, face parte din categoria armelor neletale, supuse autorizării, iar deţinerea acestuia fără autorizaţie constituie infracţiune, conform art.1361 din Legea nr. 295/2004.

De asemenea, s-a comunicat că inculpaţii CSS şi CC nu sunt posesori de permis de armă.

Pentru verificarea susţinerilor inculpaţilor CSS, CC şi BB, în cauză au fost audiaţi mai mulţi martori.

Pe parcursul urmăririi penale, a fost audiat martorul GA – patronul firmei unde lucrează tatăl inculpatului CC, întrucât despre acest martor, inculpatul CC a susţinut că este deţinătorul unui autoturism BMW X5, fiind cel pe care inculpatul AA urma să-1 deposedeze prin acelaşi mod de operare de autoturismul menţionat; ”AA mi-a spus că în cursul aceleiaşi zile de 30.08.2009 a fost la Oborul de maşini din Constanţa cu BB, prietena sa. Mi-a spus că a văzut mai multe maşini iar una dintre acesta maşini s-a hotărât să o ia. Arăt că în cursul lunii august cu o săptămână – 2 înainte de data de 30.08.2009, AA îmi spusese că se gândeşte să fure o maşină şi mi-a spus despre un BMW marca X5, pe al cărui proprietar îl cunoştea ,acesta fiind patronul unităţii unde lucrează tatăl meu. Acest patron se numeşte Toli iar AA îl cunoştea. Mie îmi spunea AA că vrea să-1 oprească pe Toli şi să-i fure maşina iar eu tot i-am spus „DA, DA” pentru că nu am crezut că o să facă aşa ceva. AA îmi spusese că vrea să folosească, pentru a-1 opri pe Toli şi să ia X5, sirenele, girofarul şi stroboscoapele montate pe Dacia albă care-i aparţinea lui AA”.

În referire la declaraţia dată de acesta în cadrul cercetării judecătoreşti (f.290, vol.I), instanţa o apreciază nesinceră, astfel că o va înlătura, deoarece, pe de o parte, martorul a arătat că menţine declaraţia din faza urmăririi penale, iar ulterior a infirmat aspectele declarate anterior, fără a explica contradicţiile, dar aspectele relatate în faza urmăririi penale se coroborează cu ansamblul probelor administrate pe parcursul ambelor faze procesuale, relatările făcute de inculpat martorului încadrându-se în acea etapă, cunoscută ca fiind aceea în care inculpatul poate relata altor persoane intenţiile sale infracţionale, înainte de a le pune în aplicare.

De asemenea şi inculpata BB a declarat în faza urmăririi penale, în legătură cu proprietarul autoturismului BMW X5, următoarele:

„La întrebarea procurorului: „Ţi-a spus AA înainte de comiterea faptei din data de 02.09.2009 sau după comiterea acesteia despre un BMW X5 şi despre proprietarul acestuia?”Răspuns: „Da. AA mi-a spus după comiterea faptei despre proprietarul unui BMW marca X5. Mi-a spus că e bogat, că are mulţi bani. Eu l-am întrebat de unde este, dar el mi-a spus că e din Camena dar e mutat în Constanţa.”

Acest martor a declarat că deţine un autoturism marca BMW X5, a locuit în satul Camena, iar în prezent locuieşte în localitatea Constanţa, precizând că în mod obişnuit are asupra sa sume de bani, deoarece achiziţionează produse direct de la producătorii din satele arondate comunei Baia.

Astfel, se confirmă susţinerile inculpaţilor CC şi BB, din faza urmăririi penale, în legătură cu persoana proprietarului autoturismului marca BMW X5, aleasă ca următoarea victimă de către inculpatul CSB.

De asemenea,aceste probe se coroborează şi cu convorbirea telefonică interceptată între inculpaţii CSS, de la postul telefonic 0765236317 şi BB, la postul telefonic 0760188703, din data de 17.09.2009, ora 16:46:08, redată prin proces-verbal, ataşat la dosar, din care rezultă înţelegerea existentă între cei doi inculpaţi referitor la activitatea infracţională, după cum urmează:„ AN: îmi dă vecinu’ meu, o mie de euro. DOAMNĂ:A! Ce faci CU ei?AN: MIHAI, ăla care ziceai tu că-i bulangiu, înţelegi?DOAMNĂ: Ă!AN: Ă. . .ăla mă ajută mai mult ca COSTI. în … mea. DOAMNĂ: Ă! AN: Da.DOAMNĂ: Tu ce faci?AN:să mă duc acasă.DOAMNĂ: î! Da. AN: Da’ trebuie să-i dau înapoi! înţelegi?DOAMNĂ: îhî. Da.AN: Da. Deci, cum facem?DOAMNĂ: Adică?AN: Adică, zic… Noi trebuie să facem la …. (n.l. în continuare discuţia nu prezintă interes infracţional) DOAMNĂ:Zi! AN: Băi, dacă e trebuie să facem următoarea mişcare, înţelegi?DOAMNA: Da.AN: Ăla CU X5-U’ . Nu mai ţine vrăjala. Deci eu m-am săturat. Ţi-am zis. îl luăm aşa, dacă nu, un spray,dacă nu da? îl oprim. Ne legitimăm frumos. Am făcut am văzut, cum se fac legitimaţiile. DOAMNĂ: Aha.AN: Trebuie stema aia de la SRI, o scot la imprimantă, o decupez, o pun într-o parte… înţelegi? DOAMNĂ:îhî. AN: Deci? Cum facem? DOAMNĂ: Cum. zici tu.AN: Deci dacă e îl oprim pe ăla în … mea, în drum. Ne legitimăm zici ..îi pui pistolul la tâmplă, da?DOAMNĂ: Da.AN: Dacă e, cu spray ceva, vedem, da? Dacă nu..aşa…spray-ul. Ţac. înţelegi?DOAMNĂ: Da.AN: Dai două în gură cade jos, l-am ridicat, l-am pus în BMW nostru, sau a lui . DOAMNĂ: Da’i gras? Slab? AN: E slăbuţ, aşa. DOAMNĂ: Slăbuţ? AN:îhî.DOAMNĂ: Mai slab decât tine? Ă..Mai gras decât tine? AN: A! Mai gras.DOAMNĂ: Aha.AN: Da’ nici cât tine, nu e. DOAMNĂ:îhî.îhî.AN: Bine. Hai că am ajuns acasă. Tu unde eşti? DOAMNĂ: în balcon. AN: Ai mai sunat pe cineva? Ceva? DOAMNĂ: Nu. Pe nimeni.”

A fost audiat, pe parcursul urmăririi penale şi martorul SM, doctor în comuna Baia, domiciliat în sat CAMENA, despre care inculpatul AA a declarat că „Doresc să menţionez că, înainte să intre pe drumul respectiv şi să oprească pentru a schimba numerele, eu am deschis uşa ca să cobor din mers, având centura de siguranţă pusă, pe care între timp o deschisesem, iar CC a oprit maşina. Eu am coborât din maşină şi am spus că plec. Am fost văzuţi de o persoană din satul Camena. Această persoană care ne-a văzut este doctor în comuna Baia şi se numeşte SM. Numitul SM trecea pe acolo cu maşina şi m-a văzut pe mine coborând din acea maşină. Acesta venea de la două Cantoane şi se îndrepta spre satul Camena în care locuieşte, fiind consătean cu mine. Acesta are un autoturism LOGAN de culoare roşie cu nr. TL-SOR. Eu ştiu că am fost văzut de dr. SM,deoarece acesta 1-a întrebat pe fratele meu V, dacă am un autoturism BMW, dar nu ştiu să spun când s-a întâmplat acest lucru. Eu acum o săptămână am aflat acest lucru de la fratele meu care locuieşte în Constanţa” .

Cu ocazia audierii acestuia în faza urmăririi penale, martorul SM a declarat că nu 1-a văzut pe inculpatul AA la data de 01.09.2009, precizând că a purtat o discuţie cu tatăl inculpatului şi i-a spus acestuia că nu doreşte să fie chemat în calitate de martor.

Audiat în cadrul cercetării judecătoreşti(f.12, vol.II) martorul SM nu infirmă declaraţia din faza urmăririi penale, precizând că ştia aspectul că inculpaţii C şi P sunt prieteni.

A fost audiată martora JM,sora numitului JV, care a fost identificat,în urma verificărilor efectuate de către organele de poliţie din cadrul Secţiei 2 în legătură cu ultimul proprietar al autoturismului marca Dacia de culoare albă înmatriculată sub numărul CT-Ol-LGW.

Aceasta a declarat, în faza urmăririi penale, că fratele său a vândut autoturismul fără să aibă nici o dotare în plus şi în nici un caz atunci când a înstrăinat autoturismul marca Dacia,acesta nu avea montat girofar, stroboscoape şi staţie porta voce. Audiată în cadrul cercetării judecătoreşti(f.214, vol.II) a reafirmat declaraţia din faza urmăririi penale, precizând, între alte aspecte că, maşina vândută de fratele său inculpatului C nu avea instalate girofar sau staţie de portavoce şi nici o altă dotare suplimentară.

Martorul PI, tatăl vitreg al inculpatei BB, a fost audiat şi pe parcursul urmăririi penale, pentru verificarea susţinerilor inculpatei BB,care a declarat că atunci când o vizita în Babadag inculpatul AA conducea autoturismul marca Dacia,de culoare albă înmatriculat,sub numărul CT-Ol-LGW „ Despre girofar eu ştiam că îl are deoarece AA venea cu dacia sa de culoare albă cu nr. CT-Ol-LGW. Când CSS venea cu Dacia la mine apăsa pe nişte butoane în interior şi se aprindeau nişte lumini albastre jos. Pe bord avea montat girofar albastru şi iar apăsa pe un buton şi se auzea un sunet de sirenă de poliţie şi avea o portavoce aşa când are poliţia când îţi spune să treci pe dreapta iar C STELIAN SORIN folosea portavocea şi îmi spunea:,,te iubesc miţi” şi se auzea în tot cartierul.”

De asemenea, martorul a fost audiat şi pentru verificarea susţinerilor inculpatului AA, care a declarat că autoturismul marca Dacia de culoare albă înmatriculată sub numărul CT-Ol-LGW nu era în stare de funcţionare.

Martorul PI MARCEL a arătat că a descoperit într-un şifonier plăcuţele cu numere false de înmatriculare HOM 0389/26/08/08, fapt pentru care i-a pus în vedere inculpatei BB să le înapoieze inculpatului CSS, iar aceasta i le-a dat inculpatului la data de 13.09.2009.

Totodată, martorul PIM a declarat că de câte ori venea în Babadag pentru a se întâlni cu fiica sa D, inculpatul CSS se deplasa cu un autoturism de culoare albă, marca Dacia. Martorul declară că 1-a văzut o singură dată, personal, pe inculpatul AA, în faţa blocului unde locuieşte , lângă o Dacie albă.

Şi în declaraţia dată în cadrul cercetării judecătoreşti(f.10, vol.II), tatăl inculpatei reconfirmă cele declarate anterior, făcând anumite remarci legate de relaţia intimă dintre fiica sa şi inculpatul C, pe care nu o agrea, lăsând a se înţelege influenţa pe care inculpatul C o avea asupra fiicei sale.

Martorul CC, tatăl inculpatului CC, a declarat că pistolul descoperit cu ocazia percheziţiei domiciliare în locuinţa inculpatului AA a fost găsit de el în urmă cu câţiva ani,într-un tir.

În legătură cu plăcuţele cu numere false de înmatriculare HOM 0389/26/08/08 , martorul a declarat că au aparţinut unui autoturism marca Ford pe care 1-a achiziţionat în urmă cu 1 an , fiind de acord să pună la dispoziţie copii de pe contractul de cumpărare a autoturismului.

Martorul CC a trimis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa,prin fax actele menţionate în declaraţie, iar în urma examinării acestora s-a constatat că aparţin unui autoturism, marca FORD, fără a fi menţionat numele numitului CC şi nici numărul plăcuţelor de înmatriculare HOM 038996/08/08.

In cauză a fost citat în calitate de martor numitul C VASILE, fratele inculpatului C STELIAN SORIN, pentru a fi audiat în legătură cu faptul că s-a deplasat cu autoturismul marca Dacia de culoare albă înmatriculată sub numărul CT-Ol-LGW, la data de 01.09.2 009, în pădurea Camena pentru a-1 lua pe inculpatul C STELIAN SORIN, în timp ce acesta conducea autoturismul sustras părţii vătămate, i-a adus fratelui său plăcuţele de înmatriculare inscripţionate Home038936/08/08. L-a transportat pe inculpatul AA cu autoturismul marca Dacia de culoare albă înmatriculată sub numărul CT-Ol-LGW, iar acesta a cumpărat motorină şi benzină, astfel cum rezultă din declaraţia inculpatei BB dată în faza urmăririi penale:

„ În acest scop, CARŢUNA STELIAN-SORIN l-a sunat pe fratele său C VASILE căruia i se spune „SILE” şi i-a spus acestuia să vină cu maşina Dacia cu nr. de înmatriculare CT-Ol-LGW pe drumul din afara satului Camena şi să urmărească BMW-ul verde, în faţa mormanului de gunoi, iar cam la o distanţă de 50 m faţă de noi s-a oprit Dacia. Arăt că,atunci când C STELIAN-SORIN l-a sunat pe fratele său SILE, a ţipat la el şi i-a spus doar să urmărească cu Dacia, BMW-ul verde şi să meargă la Două Cantoane.

Arăt că fratele lui CSS, SILE a coborât din maşină şi a vrut să se apropie de BMW, iar CSS a strigat către acesta să nu se apropie, s-a îndreptat spre fratele său, s-a urcat în maşina Dacia cu nr. de înmatriculare CT-Ol-LGW , STELI la volan şi au plecat. În acest timp, eu îl sunam pe CSS ca să vină mai repede, dar acesta ne-a spus că i s-a stricat maşina la Două Cantoane şi îl aştepta pe vărul său, să vină să îl tracteze. C STELIAN-SORIN S-a întors după o oră. Ne-am întâlnit cu C STELIAN-SORIN care a venit cu cornuri şi 2 sticle de suc şi 2 sticle de 3 1 şi, respectiv 2,5 1 de motorină pe care le-a golit în rezervor. C STELIAN-SORIN a adus de asemenea, şi 4 cutii cu folie neagră pentru maşină.

Şi inculpatul CC a declarat pe parcursul urmăririi penale, între altele, următoarele aspecte: „în pădure la Camena am oprit pentru că maşina nu mai avea combustibil şi s-a dus AA să ia combustibil. AA l-a sunat pe fratele său C Vasile şi i-a cerut să vină cu maşina Dacia să se întâlnească cu el. Când fratele lui AA a venit şi s-a întâlnit cu acesta, AA i-a zis că autoturismul marca BMW este al unui prieten eu fiind de faţă la această discuţie.

Revenind la momentul când am oprit în pădure la Camena şi s-a întâlnit cu fratele său,AA a plecat cu acesta , s-a dus la un peco pentru a cumpăra motorină şi mâncare. Eu nu ştiu ce discuţii au mai purtat fraţii C între ei după ce au plecat la peco.”

Numitul C VASILE s-a prevalat de dispoziţiile art. 80 Cp.p. şi nu a dorit să dea nici o declaraţie nici în cadrul urmăririi penale şi nici cu ocazia cercetării judecătoreşti.

A fost audiat în faza urmăririi penale şi martorul DC, care a declarat că, în urmă cu 4-5 luni de zile, l-a văzut pe inculpatul AA venind în oraşul Babadag, la volanul unui autoturism marca Dacia de culoare albă şi având asupra lui un girofar de culoare albastră pe care l-a probat la maşina cu care venise.

Martorul a declarat că inculpatul AA a probat girofarul,l-a introdus în interiorul autoturismului, apoi a plecat.

După aproximativ o săptămână s-a întâlnit din nou cu CSB care a Spus că o să-şi ia un BMW seria 3, spunându-i martorului că „are o conbinaţie”.

Totodată, martorul a declarat că autoturismul Dacia 1310 de culoare albă,este proprietatea inculpatului C STELIAN SORIN, întrucât i-a văzut conducând şi pe acesta şi pe fratele său C Vasile.

Şi cu ocazia reaudierii acestui martor în cursul cercetării judecătoreşti(f.191, vol.II) reconfirmă declaraţiile anterioare, arătând şi aspectul că a văzut ulterior un filmuleţ pe internet în care apărea Cărţunbă având cătuşe şi bâtă de baseboll.

A fost audiat în faza urmăririi penale şi martorul ND, care a arătat că îl cunoaşte pe numitul CSS, deoarece sunt consăteni.

Martorul a arătat că la data de 12.09.2009 s-a întâlnit cu inculpatul AA, la discoteca din comuna Mihai Viteazu, ocazie cu care acesta a spus că şi-a cumpărat şi el un autoturism marca BMW 318D.

Deoarece martorul nu l-a crezut, inculpatul CSB i-a arătat cheia de la autoturismul pe care i-a spus că l-a cumpărat, iar martorul a putut vedea că este o cheie de contact a unui autoturism marca BMW.

Cu ocazia reaudierii martorului ND în instanţă(f.215, vol.II) acesta a reconfirmat informaţiile expuse, dar a încercat să acrediteze ideea neadevărată că acele chei erau ale lui, însă a specificat că era bine băut şi normal era ca acele chei să fi fost de la autoturismul său, care era aceeaşi marcă.

Pe parcursul urmăririi penale, au fost efectuate mai multe conduceri în teren, cu inculpaţii CC şi BB care au indicat organelor de poliţie traseul parcurs cu autoturismul sustras părţii vătămate EE.

Aceştia au indicat locul în care inculpatul AA a introdus-o în portbagaj pe partea vătămată, apoi au condus organele de poliţie la intrarea în comuna Camena, unde şoseaua asfaltată ce duce spre comuna Camena, se îmbină cu un drum de pământ ce face accesul către pădurea Camena.

Cei doi inculpaţi au indicat locul în care s-au întâlnit cu numitul C VASILE, fratele inculpatului C STELIAN SORIN, care a venit în acel loc cu un autoturism marca Dacia, înmatriculat sub numărul CT-Ol-LGW, şi a plecat împreună cu AA pentru a cumpăra conbustibil.

Apoi, inculpaţii au indicat locul din interiorul pădurii Camena unde au oprit autoturismul şi au scos-o din portbagaj pe partea vătămată. Tot în acest loc, a revenit şi inculpatul AA, singur, având asupra lui, 2 plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu inscripţia HOVI şi mai multe sticle cu conbustibil cu care au alimentat maşina.

Inculpaţii BB şi CC au condus organele de poliţie până în dreptul carierei Zebil, până la bazinul de ape reziduale şi pluviale din incinta carierei.

Cei doi coinculpaţi au indicat locul situat la o distanţă de 1 metru de apa bazinului ca fiind locul în care partea vătămată EE a fost dus legată la ochi şi la mâini cu cătuşele la spate de către inculpatul CSB, cu intenţia de a-1 arunca în apele bazinului de ape reziduale şi pluviale.

In acest loc, inculpatul CSB a aruncat telefonul mobil al părţii vătămate în apa bazinului.

Tot, inculpaţii BB şi CC au condus organele de poliţie pe drumul dintre comunele Ciucurova şi Slava Cercheză, judeţul Tulcea, şi au indicat acestora locul în care autoturismul sustras a fost oprit şi i-au fost schimbate numerele de înmatriculare cu cele inscripţionate HOM.

De asemenea, aceştia au indicat locul în care au încercat să incendieze plăcuţele cu numerele CT-08-PGH, fără a reuşi.

De la faţa locului, organele de poliţie au identificat resturi din material plastic ce purtau urme de incendiere şi cele 2 plăcuţe de înmatriculare, îndoite, aruncate printre tufişuri.

În continuarea activităţii,inculpaţii BB şi CC au condus organele de poliţie în localitatea Topolog, la staţia Peco Petrom, unde maşina a fost alimentată cu combustibil de inculpatul CC, contravaloarea a fost plătită de inculpata BB, în timp ce inculpatul CSB a stat ascuns în maşină, pe bancheta din spate pentru a nu fi observat şi surprins de camerele de supraveghere din benzinărie.

Apoi, cei doi inculpaţi, au condus organele de poliţie în oraşul Ţăndărei, judeţul lalaomiţa, pe şoseaua Bucureşti, bl. H2, unde la parterul blocului au indicat un bancomat BRD, ca fiind locul de unde inculpatul CC a efectuat retragerea neautorizată a sumei de 180 lei de pe cârdul aparţinând părţii vătămate.

Inculpatul CC a arătat că, până în oraşul Ţăndărei autoturismul a fost condus de el, iar din oraşul Ţăndărei până în apropierea municipiului Braşov, autoturismul a fost condus de către inculpatul CSB.

In continuare,inculpaţii au condus organele de poliţie pe raza judeţului Dâmboviţa, pe DN7, pe sensul de mers Slobozia Moară-Lunguleţu, indicând la o distanţă de aproximativ 185 metri, un drum agricol, iar pe partea stângă un teren cultivat cu varză, ca fiind locul în care a fost abandonat partea vătămată EE legat la ochi.

De pe raza judeţului Dâmboviţa, inculpatul CC a condus organele de poliţie pe drumul E87, pe sensul de mers spre comuna Revărsarea, judeţul Tulcea, apoi, în imediata apropiere a comunei,pe un drum asfaltat situat pe partea dreaptă, indicând la aproximativ 210 metri locul în care au staţionat un timp pentru a incendia o parte din documentele părţii vătămate. Inculpatul CC a indicat,la o distanţă de aproximativ 10 metri de drum, o pajişte pe care se afla o cutie metalică ce prezenta urme de incendiere.

Inculpaţii PC şi MMA au condus organele de poliţie în municipiul Tulcea, pe strada Smârdan, în dreptul imobilului cu numărul 6, arătând faptul că din acest loc au sustras prelata cu care a fost acoperit autoturismul părţii vătămate.

In continuare, inculpaţii BB şi CC au condus organele de poliţie în oraşul Babagag,pe strada Republicii nr.64,indicând locul în care inculpatul CSB a parcat autoturismul sustras şi l-a acoperit cu prelata.

Se observă că inculpatul C nu a ajutat organele de poliţie la clarificarea situaţiei de fapt, în vederea aflării adevărului, aspect ce va fi avut în vedere la dozarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor.

Inculpatul CSB a purtat mai multe convorbiri telefonice pentru a înmatricula pe numele său autoturismul sustras,astfel cum rezultă din procese-verbale verbale de redare a convorbirilor şi din cd-urile,conţinând convorbirile interceptate.

Inculpatul CSB nu a recunoscut săvârşirea faptelor ce i se reţin în sarcină, nici în faza urmăririi penale şi nici cu ocazia cercetării judecătoreşti, susţinând în mod constant că a fost obligat de către inculpatul CC să participe la comiterea acestor fapte, ca şi influenţat de inculpata BB.

Deşi a negat comiterea faptelor,inculpatul CSB, prin declaraţiile date se plasează la momentul şi locul săvârşirii acestora.

Apărările inculpatului AA nu se coroborează cu nici un mijloc de probă administrat în cauză, în timp ce declaraţia părţii vătămate EE, ca şi pasaje esenţiale, extinse din declaraţia inculpatei MMA –dată la urmărire penală cât şi în cadrul cercetării judecătoreşti se coroborează cu toate probele administrate inclusiv cu declaraţiile coinculpaţilor CC şi BB din faza urmăririi penale.

Vor fi expuse şi analizate şi declaraţiile esenţiale ale părţii vătămate EE şi ale inculpatei MMA date pe parcursul cercetării judecătoreşti, prin care se dovedeşte, alături de toate probele administrate în cauză, cu claritate situaţia de fapt aşa cum a fost expusă şi reţinută din care rezultă vinovăţia celor trei inculpaţi pentru toate infracţiuni le faţă de care s-a dispus trimiterea lor în judecată..

Astfel, inculpata BB(f.201 vol.I) declară între alte aspecte:

In data de 30.08.2009- dimineata, am fost sunata de C Stelian care mi-a adus la cunostinta ca isi cumpara o masina si sa merg cu el la Constanta pentru a-i tine companie. M-am intalnit cu inculpatul C la intrarea in Constanta din zona Carefure la salupa, si am mers spre parcul de masini, la obor. Inculpatul a cercetat marfa, la un moment dat a vazut un BMW, l-a intrebat pe partea vatamata Purice date despre masina, numarul de telefon al părţii vatamate pe care mi-a cerut sa-l bag in memoria telefonului dupa care a spus ca va mai cauta si alte oferte, iar dupa 15-20 min, l-a sunat pe partea vatamata Purice de pe telefonul lui, si i-a spus ca vrea sa faca rodajul masinii pentru a vedea cum merge.

Inculpatul i-a cerut partii vatamate sa vina la iesirea din targul de masini, unde este un peco, acesta a fost de acord, a venit, partea vatamata era singur, la volan era partea vatamata, C in dreapta, iar eu pe bancheta din spate dreapta. In vederea rodajului, partea vatamata i-a spus ca va conduce un pic spre Carefur pentru ca este o zona buna pentru asa ceva. C i-a solicitat sa conduca masina si pe un drum cu pietre sau pietris pentru a vedea cum se comporta motorul. Dupa Carefure, este un drum lateral neasfaltat, dar inainte s-a urcat la volan C, dupa ce ii ceruse voie partii vatamate, a condus, s-a intors spre drumul principal, a mers pana la vaporul de la intrarea in Constanta, intre timp inculpatul C cu partea vatamata s-au inteles sa se întalneasvca a doua zi pentru a verifica masina pe calculator la reprezentanta Bavaria. Am auzit ca inculpatul C i-a spus părţii vatamate ca va veni a doua zi cu un prieten. Arat ca in acea perioada am fost iubita lui C Stelian, cunoscandu-ma cu acesta din aprilie – mai 2009. Pe data de 31.08.2009 a sunat-o pe partea vatamata, nu stiu ce i-a spus pentru ca eu eram la spital, iar C era la Camena si i-a spus ca va veni a doua zi, la 1.09.2009.

Pe 1.09.2009 pe la ora 9.00 m-a sunat inculpatul C si mi-a spus sa ajung la Constanta, i-am spus ca nu am bani de drum, mi-a oferit solutia sa iau bani de la o persoana din zona 2 Cantoane, astfel ca in jurul orelor 10.30 ne-am intalnit tot la vapor. Eu am ajuns prima, iar la 20 min au venit coinculpatii cu o masina – o ocazie. Cand am ajuns la vapor, C l-a sunat pe partea vatamata si impreuna s-au inteles sa se intalneasca la Campusul Universitatii Ovidius, intr-o parcare-se observă că inculpata ştia amănuntele infracţionale, fiind direct implicată.

In jurul orei 13.00, partea vatamata asosit la locul indicat. C si cu P au deschis atat portbagajul cat si capota masinii, au privit in interior, eu am stat pe margine si am privit. Ne-am urcat in masina eu, partea vatamata si ceilalti doi inculpati, la solicitarea lui C de a retesta masina.

Pana la iesirea din Constanta, masina a fost condusa de Purice, iar in drum spre Nazarcea s-a urcat PC la volan, partea vatamata in dreapta – fata, iar C in spate dreapta, iar eu in spate stanga. Dupa ce am trecut de un drum care trecea peste o cale ferata, calatoria durand cam un sfert de ora, partea vatamata a spus ca este de ajuns, argumentand ca drumul devine prea rau iar rotile nu sunt pentru a merge pe drum denivelat si cu viteza mare. P a intors, eu ma uitam pe geam, insa la un mom. dat am auzit galagie, cand C i-a pus un cutit la gatul partii vatamate, acesta s-a aparat taindu-se grav la deget. C mi-a cerut sa tin pistolul catre coastele partii vatamate, eu m-am conformat pentru ca era foarte nervos, pistolul era dintr-o punga netransparenta si nu mi-a spus ce este in punga.

Această „conformare” a inculpatei, doar motivată de nervozitatea inculpatului C, nu apare ca fiind una obligatorie, ar fi putut refuza fie atunci, fie ulterior, fie ar fi putut încerca să-l calmeze eficient pe C, dar nu a făcut-o.

Tot in punga avea si un cutit. Am vazut sange pe scaunul p. vatamate. A sarit sange pe mine, C era nervos si agitat a tipat si la mine si la CC.

Partea vatamata era foarte speriat, spunea „ ce am facut, dati-mi drumul”. C a tipat foarte tare la inculpatul P spunandu-i sa intoarca, dupa care P a intors masina si i-a cerut lui C sa nu mai tipe.

Se observă că deşi, aşa cum arată inculpata, P a avut o reacţie, atitudinea s-a referit doar la a nu mai ţipa C, nu la a-l împiedica să acţioneze, eventual printr-o inacţiune.

In tot acest timp, inculpatul C tinea pistolul la gatul partii vatamate, si am vazut la degetul partii vatamate o rana, ii curgea sange.

Acesta se tot ruga de C sa-l lase in pace, ca nu a facut nimic, insa cu mana dreapta C ii tinea in continuare cutitul la gat. Eu continuam sa tin pistolul spre coastele partii vatamate, si datorita starii de nervi, C a tipat la partea vatamata si mie mi-a spus ca daca nu tace si se misca in continuare, sa-l impusc.

Este un alt moment în care inculpata s-a conformat-fără reacţie-la ordinele date de C.

Dupa ce PC a intors masina, a luat-o inapoi spre Nazarcea, masina a luat-o pe un drum neasfaltat, am ajuns intr-o livada, C i-a spus sa opreasca masina, P a oprit masina. C i-a spus partii vatamate, dupa ce a scos o pereche de catuse din acea punga, sa pune mainile la spate, iar C i-a pus acele catuse.

Partea vatamata tipa ca este foarte strans si ca il doare foarte tare. Dupa ce i-a pus catusele, cei doi inculpati au iesit din masina, eu am ramas in masina cu partea vatamata, eu am aruncat pistolul, dupa cateva secunde, au deschis ambele usi dreapta si C i-a zis partii vatamate sa iasa.

Initial partea vatamata a fost prins cu catusele pe dupa scaun, iar dupa ce au lasat scaunul pe spate, partea vatamata a putut sa scoata mainile, tipand ca il doare foarte tare. C a luat pistolul din masina l-a luat pe partea vatamata si l-a pus in portbagaj. L-au inchis in portbagaj, dupa care a urcat la volan C, P in dreapta, iar eu in spate.

C conducea foarte nervos-stilul de condus recunoscut de victima EE- nu vorbea cu noi. Nu am vorbit cu C, insa cu P am vorbit. Portofelul partii vatamate era cazut intre cele doua scaune din fata, C se uita pe furis la el, a luat o bacnota de 200 lei din portofel, apoi ne-a spus ca are mai multe carduri din portofel si in acel moment, dupa ce am pornit pe drumul spre M. Kogalniceanu, C a oprit pe o straduta de tara, ne-a spus sa ne dam toti trei din masina, avea pistolul in mana, a deschis portbagajul unde se afla partea vatamata, l-a intrebat pe acesta ce sunt cu cardurile, i-a raspuns ca ii apartin, ca are la BRD o suma de 500 lei si cu pistolul spre partea vatamata i-a cerut acestuia codul pin, m-a pus sa-l notez in telefonul mobil. C avea pistolul intr-o mana si in cealalta mana o bata de baseboll crem cu manerul mai inchis.

Dupa ce i-a spus codul, Purice a spus ca-l dor foarte tare mainile, C i-a spus „taci” si i-a inchis portbagajul. Acesta avea inca pistolul in mana, ne-a cerut sa ne urcam inapoi in masina. Nici P, nici eu nu am vorbit cu C, deoarece era foarte nervos, conducea si cu 200 Km/h. Tin minte ca ma temeam, astfel incat nu am vorbit cu C, iar in relatia noastra apropiata, acesta ma domina si pentru ca il iubeam am acceptat atitudinea lui.

Argumetaţia inculpatei-că îl iubea pe C şi a acceptat atitudinea lui, nu poate avea eficienţă, pentru că o atitudine infracţională nu poate fi acceptată, indiferent de motiv.

Dupa ce am plecat spre loc. Camena, spre drumul spre Kogalniceanu, C ne-a spus, fara sa-l intrebam nimic, ca trebuie sa-i facem ceva rau lui Purice.

Desi si eu si P i-am spus lui C sa se gandeasca ce face, ne-a spus sa nu ne bagam ca stie el bine ce face. Am mers spre Camena, cand am intrat in sat, C a zis ca-l suna pe fratele lui C Vasile, pentru a veni cu masina lui Dacia, sa-l duca la 2 Cantoane pentru a lua benzina si motorina.

A venit fratele lui C cu Dacia, la volanul BMW era C, s-a dat jos, a facut schimb cu CC, acesta din urma s-a urcat la volan, C i-a spus lui P „ urca pe deal sus si ma astepti acolo”.

In masina mai eram doar eu si cu P, care s-a conformat cererii lui C. O altă conformare ce putea să nu aibă loc.

Acesta nu mai era in masina, am urcat pe un drum de tara spre cabana de la Camena. La un moment dat…am auzit tipetele partii vatamate, care tipa ca ii este foarte cald, astfel ca dupa ce am ajuns in padure, am deschis portbagajul, ne-a rugat sa-l lasam sa iasa, l-am ajutat sa stea in sezut in portbagaj pentru a-si reveni. L-am lasat sa se plimbe langa masina, insa nu i-am dat voie sa plece, P l-a intrebat daca doreste ceva si i-a cerut o tigara, acesta i-a dat. Acesta continua sa fie incatusat.

Inculpata mai declară:”Desi m-am gandit cu P sa-i dam drumul, ne-am gandit ca inculpatul C era pe drum, avea cutitul la el. Aveam telefonul mobil la mine, datorita faptului ca ne era frica de consecinte, nu ne-am gandit sa-i dam drumul.

Acesta poate fi apreciat un moment în care atitudinea de colaborare nu se mai poate ascunde în spatele fricii invocate de cei doi, ci eventual pentru consecinţele faptelor comise, pe care le înţelegeau deplin.

Pana sa vina inculpatul C, am vazut ca P avea de fapt cheile de la catuse la el, iar la rugamintile partii vatamate, P a spus ca ii desface un pic catusele, lucru pe care l-a si facut, in sensul ca i le-a largit, si dupa un sfert de ora, i-a zis partii vatamate sa intre in portbagaj, l-am ajutat pe partea vatamata sa intre in portbagaj, a ramas incatusat tot timpul, insa inainte de a inchide portbagajul,

M-a sunat C si mi-a spus sa coboram cu masina exact in locul de unde ne lasase pe noi sa plecam cu partea vatamata, P a condus, eu fiind in spate, partea vatamata inchisa si incatusata in portbagaj, care insa nu mai tipa. Cand am ajuns, C a urcat in masina in dreapta fata, la volan era P, in mana C avea o punga cu trei sticle, unde de benzina si doua de motorina, aceasta din urma pentru masina.

C a hotarat sa ne deplasam spre cariera de la Zebil, unde ne-a spus ca vrea fie sa-l paraseasca sau sa-l omoare pe partea vatamata, mie mi-a spus sa nu ma mai bag, pentru ca i-am spus ca nu face bine. Am ajuns la cariera de la Zebil si am facut un Ps, toti trei am coborat din masina, C l-a dat pe partea vatamata jos din portbagaj care era tot incatusat, l-a dus 3 pasi inainte si i-a spus sa nu se uite nici in dreapta nici in stanga, l-a pus sa tina ochii inchisi, avea pistolul in mana, insa C a cautat in portbagaj ceva sa-l lege la ochi si la gura, unde a gasit mai multe pachete cu tifon, avand pistolul indreptat spre partea vatamata m-a pus sa-l leg pe acesta atat la ochi cat si la gura. Inculpata s-a conformat şi de această dată, ca de fiecare dată.

Legat fiind la ochi partea vatamata, C l-a impins fortandu-l sa mearga spre o prapastie, la 5-6 cm era prapastia, am venit si eu si P si i-am zis partii vatamate sa nu miste nici un pas, l-am luat pe C si i-am zis sa inceteze, sa nu faca asa ceva. C a zis sa-l lasam in pace, a plecat, iar eu l-am luat pe partea vatamata usor si l-am condus fiind obisnuita cu mama care este nevazatoare-aspecte confirmate de partea vătămată EE.

C a venit foarte rapid si i-a pus catusele in fata foarte strans, moment in care CC i le-a largit si i-a spus „ ce vrei, chiar sa-l omori”. Inainte sa plecam C a luat telefonul partii vatamate l-a inchis si l-a aruncat in apa. Am plecat spre Bucuresti iar la volan era C, eu eram in spate, P C-tin in fata.

C se tot „framanta” ce sa-i faca partii vatamate, o varianta era sa-l imbete cu spirt si sa-l lase in camp, alta varianta era sa-l bata, insa si eu si P i-am zis ca cel mai bine ar fi sa-l lasam in pace. A fost de acord, dar continua sa comenteze. Am făcut un alt Ps fortat la Topolog, deoarece ramasesem fara combustibil. Cand am ajuns la benzinarie P s-a dat jos sa alimenteze, C mi-a dat 100 lei sa platesc motorina, la acel moment el s-a aruncat pe bancheta din spate pentru a nu fi inregistrat de camerele video, in sensul ca s-a intins pe bancheta din spate. Am alimentat cu motorina (inculpata a fost singură în benzinărie, a luat contact cu vânzătorul, îl putea anunţa, dar nu a făcut-o) si am plecat spre Tandarei, unde am oprit pentru ca, C a spus ca vrea sa scoata acei bani de pe card, insa l-a trimis pe inculpatul P sa scoata banii.

Nu-mi amintesc exact suma, ori 176 ori 276 lei. C a condus autoturismul, am ajuns in Bucuresti, dupa ce am intrebat mai multa lume, am iesit din oras, partea vatamata era in continuare incatusat si legat la ochi, nu i-a dat nimeni sa bea sau sa manance, am luat-o spre Pitesti, probabil la Titu, am ajuns pe un camp cu varza sau porumb, fara sa anunte C a oprit masina, a zis ca este cel mai bun loc pentru a lasa pe partea vatamata,

P l-a scos din portbagaj, eu m-am dus la portofel sa-i dau buletinul, atunci a venit C, m-a bagat in masina, a pus buletinul inapoi in portofel. Desi C nu a fost de acord, P i-a pus pe spate partii vatamate un tricou pentru a de schimba, l-a descatusat, catusele luandu-le C, P a vrut sa-i scoata bandajul, insa C nu a fost de acord si l-a lasat cu bandajul la ochi.

L-am lasat in camp pe partea vatamata, fara acte, fara portofel, fara bani, fara telefon. Partea vatamata a sta aproximativ 13-14 ore in portbagaj. Acestea aveau loc in jurul orelor 1.00 – 2.00 noaptea.

Inainte de Topolog am mai facut o oprire intre Slava Cercheza si Slava Rusa pentru ca inculpatul C sa puna folii negre la geamurile masinii, pentru a nu se vedea in masina, folii pe care le cumparase ori de la Baia ori de la 2 Cantoane si a reusit sa puna pe geamul din spate aproape de jumatate. Tot cu aceasta ocazie au fost scoase de ambii inculpati placutele de inmatriculare. Au fost arse, impreuna cu o barca pneumatica galbena gasita in portbagaj, cu ajutorul benzinei pe care o cumparase. Barca a ars, insa placutele nu s-au distrus in totalitate, astfel ca P si C au ascuns fiecare cate o placuta in boscheti, astfel incat autoturismul a ramas fara placute si au pus alte placute de inmatriculare. In Bucuresti, autotujrismul a rulat cu alte placute. Dupa localitatea Titu, am plecat la Brasov, oras in care ne-a oprit politia, C a incercat sa vorbeasca in italiana, politistul i-a spus ca se vede ca e roman, din cate am auzit C a dat date false, insa eu si P am dat datele reale. Politistii au verificat adresele, au constatat ca a lui C este falsa, nu ne-au cerut actele, ne-au lasat sa plecam pe jos, apoi ne-au chemat la masina si ne-au spus ca ne lasa sa plecam cu masina daca le dam mita. Cei doi politisti au primit doua milioane de lei vechi. Eu am urcat in spate cu CC, C in fata dreapta si au spus ca vor sa ne escorteze pana la iesirea din Brasov. Dupa ce am iesit din Brasov, politistul din masina noastra ne-a sfatuit sa scoatem placutele si sa le punem pe partea geamurilor pentru ca sunt expirate si sa mergem numai pe banda I.

Am ajuns la Smardan pe unde am trecut cu Bacul la Tulcea. Pana la Tulcea, C era suparat pe mine, m-a inchis in masina.

CC a urcat impreuna cu C pe un deal unde au ars actele partii vatamate; dupa cateva secunde s-a intors P caruia i-am cerut sa-mi deschida, dar nu avea chei, apoi s-a intors si C care mi-a spus ca au ars absolut tot. Am ajuns in Tulcea, iar din oras au furat o prelata de la o masina parcata in spatele unui sedium BCR, au luat prelata au pus-o in portbagaj, am pornit spre Babadag. Masina a fost parcata langa niste blocuri din fata bisericii. Am ajuns pe data de 2.09.2009, au pus prelata pe masina, si C mi-a zis sa-i tin lucrurile – pistolul, catusele, cutitul si placutele, la mine acasa, iar batele de baseboll le-a pus sub roata din portbagaj, in sensul ca le-a ascuns. Am luat acele lucruri, le-am dus acasa(şi de această dată inculpata BB a urmat întocmai indicaţiile lui C, fără a avea vreo reacţie de împotrivire), nu am mai vorbit pana pe 3.09 seara, i-am zis sa vina sa ia odata lucrurile ca daca le descoperea tata va iesi rau, acesta a spus ca va veni; la un moment dat in data de 13.09.2009 sau 15.09.2009 placutele de inmatriculare au fost vazute de tata si i-am zis ca sunt ale lui C si a spus ca daca nu vine, le va duce la politie.

La data de 15.09.2009 a venit C si si-a luat toate lucrurile din sacosa. Pe data de 17.09.2009 a venit C la masina sa lipeasca prelata pe masina. Am incercat sa-l sun la ora 3.00 noaptea pe C, avea telefonul inchis, iar la ora 6.00 dimineata a batut la usa politia.

Nu stiu ce s-a intamplat cu partea vatamata (pe inculpată nu pare a fi interesat-o de partea vătămată după momentul abandonării acestuia în plină nopate în câmp fără bani, acte, telefon mobil). La mine acasa au fost gasite insemnele marcii BMW, care se pun la roti, care fusesera in acea punga, iar C imi spusese sa i le dau alta data; un box, doua sprayuri paralizante pe care mi le daduse pentru protectie. Eram de fata cand inculpatul C i-a spus partii vatamate ca vrea sa cumpere masina pentru mine care sunt la scoala, dar stiam ca acest lucru era o minciuna, pentru ca mie imi spusese ca avea bani de la tatal lui. Sinceritatea inculpatei va fi apreciată la momentul aplicării pedepselor, în sensul orientării acestora spre minimul special, dar dovedeşte clar conivenţa acesteia, conlucrarea – ştia că inculpatul C minţea, era conştientă că vor urma acte nelegale, dar a continuat „jocul” acestuia.

Cand l-am intrebat de ce mintise, mi-a spus ca oricum imi va da masina, dupa ce voi lua carnetul. Din apropourile facute de C am aflat ca cerinta de a testa masina era pentru a testa temperamentul partii vatamate. C nu mi-a spus ce planuri are cu partea vatamata.

Este posibil ca acesta să nu-i fi expus planurile cu partea vătămată, dar Manole Adriana îl cunoştea îndeaproape, ştia ce fel de om este, ce poate să facă, era nemulţumită de acesta şi a declarat că o domina, astfel că aspectele de încălcare a legii ce aveau să urmeze se încadrau în zona evidenţei.

Pe 30 august C i-a spus lui P ca a doua zi sa mearga cu el la Constanta pentru a-i arata masina pe care o alesese din targ, si pentru a-i face testarea la Bavaria Motors.

Cand au venit cei doi de la Lumina aveau asupra lor o sacosa in care am vazut niste bluze. Nu mi-au dat nici un bun din acea plasa in poseta mea. Acele bate de baseboll erau in acea punga de plastic in care se aflau si celelalte obiecte. Manerele batelor le-am vazut iesite din punga.

Fie şi în acest moment, deşi târziu, dar încă eficace, inculpata, văzând nişte arme-acele bâte, sesizând nişte pregătiri, putea să plece, să refuze a continua activitatea infracţională, dar a mers mai departe cu acte de autorat.

Inculpata mai declară şi că: Inculpatul C avea pe masina lui Dacia montate girofar, statie de amplificare, portavoce si mi-a spus ca vrea sa foloseasca aceste instalatii pentru a crea impresie si pentru savarsirea de infractiuni, in sensul de a opri lumea pe strada si intentiona sa ia bani de la acea persoana numita Toli. Masina Dacia era functionala. Chiar inainte sa vina politia, a venit cu acea masina Dacia si functiona. C ii tot batea apropouri lui P si partii vatamate sa se urce el la volan pentru a testa masina, pentru ca are auzul mai bun si sa testeze mai bine motorul. Inainte sa deschida portbagajul, tinea in aceeasi mana tinea si bata care avea capatul subtire si pistolul, iar cu cealalata mana a deschis portbagajul.

Maxim o ora a durat pana sa vina inculpatul C in padurea de la Camena. Cat timp am stat acolo fara C, aveam posibilitatea sa eliberam partea vatamata. Nu stiu de ce cheile de la catuse erau la CC, probabil i-au fost date de inculpatul C, dar nu am vazut daca i-a dat cheile inculpatul C. Si pana la peco si dupa ce am plecat de la peco, autoturismul a fost condus de CC. Nu stiu cat a condus fiecare, pentru ca de plans am adormit, iar la un moment dat m-au trezit sa vad Palatul Parlamentului.

Inculpata recunoaşte: In benzinarie puteam anunta de savarsirea faptei, dar imi era teama, astfel ca am executat doar ordinele. De la inculpatul C am inteles ca pistolul parca ar fi al lui P, dar nu stiu cum a ajuns pistolul la C. Desi la un moment dat inculpatul C ne-a spus sa facem ce vrem, cand partea vatamata era pe marginea prapastiei, nu am putut face astfel, pentru ca el s-a razgandit. Si inculpatul P si inculpatul C au condus masina.

Aceeaşi inculpată mai arată că, atât eu cat si P am actionat la ordinele lui C pentru ca acesta era in stare de orice…Nici eu nici CC nu l-am amenintat pe C.

Trebuie remarcat că teama ce o simţea inculpata faţă de C, deşi posibilă, deductibilă, nu şi probată, nu era una de neînvins, fiind atâtea ocazii în care inculpata, împreună cu inculpatul CC puteau „risca” să preia conducerea şi să anihileze întreaga activitate infracţională, ce nu a durat puţin, ci 12-14 ore, timp suficient în acest sens.

Pentru aceleaşi considerente nici apărarea inculpatului CC din faza urmăririi penale, bazată pe argumente similare, că se temea de C, nu poate fi primită sub aspectul constrângerii fizice sau morale.

Instanţa va avea însă în vedere atitudinea sinceră a inculpatului CC în dozarea pedepselor ce le va aplica acestuia.

În susţinerea situaţiei de fapt, aşa cum a fost reţinută, este, alături de toate celelalte probe şi declaraţia părţii vătămate EE din ambele faze procesuale, care dovedeşte deplin vinovăţia tuturor inculpaţilor.

Astfel, în declaraţia sa(f.285, vol.I) partea vătămată EE, arată, între multe alte aspecte următoarele:

În timp ce se aflau în maşina părţii vătămate, acesta pe locul dreapta faţă, C în dreapta spate, P conducea şi Manole în stânga spate, partea vătămată precizează:”în timp ce P conducea maşina, C, care era în spatele meu, ma-a apucat de gât, a început să ţipe isteric, mi-a pus un cuţit la gât, în timp ce Manole avea un pistol îndfreptat spre mine şi C îi spunea”dacă se mişă, tragi”…nu îmi amintesc ca inculpatul C să-o fi spus lui Manole să înderpte arma spre mine.Tot C m-a obligat să dau mâinile la spate, pe după spătarul scaunului, timp în care C şi cu Manole, mai mult Manole mi-au pus cătuşele, deoarece C avea o mână ocupată cu cuţitul…Manole nu vorbea, însă avea grijă să-mi ţină pistolul spre cap. C a scos tetiera scaunului şi, încătruşat fiind, m-au dat jois din maşină şi m-au obligat să intru în portbagajul maşinii.

Partea vătămată mai arată că, după ce au ridica portbagajul, C şi P l-au ameninţat cu câte o bâtă şi i-au solicitat codurile pin ale cardurilor bancare pe care i le luaseră di portofelul aflat în maşină.

În continuare, în declaraţia sa, partea vătămată relatează cu toate amănuntele, cum a rămas singur în acea oră cu inculpaţii P şi Manole, pe care i-a perceput mai prietenoşi, dar nu l-au descătuşat, doar l-au scos din portbagaj, „la aerisit ”, relatează momentul în care a fost apucat(fiind tot legat la ochi şi încătuşat)de mâini de către C şi P şi condus spre o destinaţie-acea râpă, cum a intervenit Manole şi P, astfel că nu a fost aruncat în acea apă, că realizat că inculpaţii vor să îl omoare. Tot din portbagaj, partea vătămată mai relatează că, la un moment dat a simţit că mirosea tare a plastic, probabil inculpaţii au dat foc la ceva(acele plăcuţe de înmatriculare), au încercat să pună folie pe luneta din spate a maşinii, a simţit când au fost schimbate numerele de înmatriculare.

Victima mai povesteşte cum, în final, pe Autostrada Soarelui a fost abandonat de inculpaţi, în plină noapte, în câmp fără acte, fără bani, fără telefon, doar în pantaloni scurţi, toată activitatea infracţională apreciind că a durat 12-14 ore.

Din aceeaşi declaraţie a victimei rezultă-fără dubiu-că inculpatul C a condus întreaga activitate, mai arată victima: sincer, pe Manole şi pe P i-am perceput pozitiv, faţă de C.

Cu privire la declaraţia inculpatului AA(f.235, vol.I) aceasta este total nesinceră. Inculpatul recunoaşte că s-a întâlnit cu ceilalţi doi inculpaţi, cu partea vătămată, că acesta din urmă a fost băgat în portbagaj, dar arată că faptele ar fi fost comise de ceilalţi doi inculpaţi, iar contribuţia sa ar fi fost urmare presiunii celorlalţi doi inculpaţi. Nu oferă nici o explicaţie plauzibilă la declaraţia inculpatei Manole Adriana, pe care o explică deoarece aceasta avea „ură personală” pe el.

Această variantă oferită de AA nu este reală, astfel că va fi înlăturată, fiind evident contrazisă nu doar de declaraţiile elocvente ale celorlalţi doi inculpaţi şi ale părţii vătămate, dar şi de absolut toate celelalte probe administrate în cauză, expuse pe larg anterior, urmând ca pedepsele ce vor fi aplicate acestuia să fie să fie mai mari faţă de ceilalţi inculpaţi, raportat la „sârguinţa, seriozitatea” cu care a acţionat acesta, la metodele, mijloacele folosite, la durata mare a întregii activităţi infracţionale:12-14 ore, „aptitudini” ce dovedesc un pericol social deosebit de mare, o lipsă totală de respect a normelor penale, de nesocotire a regulilor simple de omenie.

Probele administrate demonstrează în mod cert că inculpatul AA a planificat întreaga activitate infracţională desfăşurată ulterior cu concursul direct, indispensabil al inculpaţilor CC şi BB.

In agenda telefonică a cartelei SIM Cosmote cu numărul de apelare 0765/236317, aflată în telefonul marca Nokia modul 1108, cu seria IMEI 354196030395113, despre care inculpatul C STELIAN a declarat că-i aparţine, figurează următoarele nume şi numere de telefon:-BMW seria 5 – 0727/908490 ;-OPEL NICE – 0741/9021840 ;-PEJO 307 CC. – 0758/502347;-seria 5-0722/322451;-seria 3 model – 0766/439431;- BMW Tulcea – 0742393553

Aceste date, alături de celelalte probe administrate, probează că inculpatul AA a premeditat şi a planificat întreaga activitate infracţională,alegând partea vătămată dintre cei care ofereau spre vânzare maşini în oborul de pe varianta Aurel Vlaicu.

Din verificările efectuate, în faza urmăririi penale, de către organele de poliţie,care au apelat telefonic numerele de telefon corespunzătoare unei serii de autoturism s-a stabilit că :- numărul de telefon 0727/908490 notat în agenda telefonică a inculpatului cu numele BMW seria 5 aparţine numitului LIPAN CRISTIAN care a oferit spre vânzare acest autoturism pe site-ul WWW. MOBILE. RO.- numărul de telefon 0722/322451 notat în agenda telefonică a inculpatului cu numele seria 5 aparţine numitului MATICA DUMITRU, care a oferit spre vânzare acest autoturism,în urmă cu 3-4 săptămâni în Târgul de maşini,numărul fiind afişate pe maşină împreună cu datele tehnice-numărul de telefon 0741/9021840 notat în agenda telefonică a inculpatului cu numele OPEL NICE aparţine numitului CONSTANTIN VLADIMIR care în luna august 2009 a oferit spre vânzare autoturismul,în Oborul de maşini de pe b-dul Aurel Vlaicu din Constanţa, maşina având un afiş cu numărul de telefon de contact şi datele tehnice, numărul de telefon 0742/393553 notat în agenda telefonică a inculpatului cu numele BMW Tulcea,aparţine numitului BĂLAŞA DORIN care a oferit spre vânzare un autoturism BMW seria 1, în urmă cu un an, numărul de telefon 0766/439431 notat în agenda telefonică a inculpatului cu numele seria 3 model aparţine numitului MARDARE CIPRIAN care are un parc auto pe varianta Aurel Vlaicu unde oferă spre vânzare autoturisme marca BMW.

Au fost întocmite, în faza urmăririi penale, un număr de 8 hărţi relaţionale, în urma analizării listingurilor telefonice puse la dispoziţie de VODAFONE şi COSMOTE.

In harta relaţională nr.l sunt evidenţiate,printre alte convorbiri telefonice şi 4 convorbiri telefonice purtate între inculpatul CSB şi partea vătămată EE la data de 30.08.2009, 14 convorbiri telefonice purtate cu inculpatul CC , 116 convorbiri telefonice purtată cu inculpata BB precum şi o convorbire telefonică purtată de către inculpat cu numitul MARDARE CIPRIAN, notat în agenda telefonică cu numerele seria 3 model.

În harta relaţională nr. 2 sunt evidenţiate,printre alte convorbiri telefonice 1 convorbire telefonică purtate între inculpatul CSB şi partea vătămată EE la data de 31.08.2009,12 convorbiri telefonice purtate cu inculpatul CC precum şi 107 convorbiri telefonice purtată cu inculpata BB.

În harta relaţională nr. 3 sunt evidenţiate,printre alte convorbiri telefonice şi 3 convorbiri telefonice purtate între inculpatul CARŢUNA. STELIAN SORIN şi partea vătămată EE la data de 01.09.2009 6 convorbiri telefonice purtate cu inculpatul CC, 74 convorbiri telefonice purtată cu inculpata BB precum şi 4 convorbiri telefonice purtate cu numitul CARŢUNA VASILE.

Numărul mare de convorbiri telefonice purtate de către inculpatul CSB cu inculpata MMA dar şi cu inculpatul CC , astfel cum rezultă din listingurile telefonice analizate în hărţile relaţionale demonstrează nesinceritatea declaraţiilor acestuia, „Precizez că eu am numărul de telefon 0765236317 , nu cunosc numărul de telefon pe care-1 are ADRIANA şi nu ştiu nici ce număr de telefon are COSTI.”

Atitudinea adoptată încă de la începutul procesului penale de către inculpatul CARŢUIĂ STELIAN SORIN şi menţinută pe parcursul cercetării judecătoreşti, de negare a faptelor în contra tuturor probelor clare de vinovăţie, a demonstrat că acesta nu a conştientizat consecinţele faptelor sale, caracterul ilicit al acestora, ignorând suferinţele şi traumele produse părţii vătămate PURICE LUCIAN.

Cu totul altă situaţie se constată la inculpaţii CC şi BB, care au recunoscut comiterea faptelor ce li se reţin în sarcină, exprimând prin atitudinea adoptată, în cursul cercetărilor,regretul pentru suferinţele produse părţii vătămate.

Chiar dacă au avut o atitudine sinceră şi au exprimat păreri de rău, inculpaţii CC şi MMA au avut o contribuţie esenţială , prin actele de autorat executate şi prin faptul că deşi au avut posibilitatea reală-de mai multe ori(alimentarea la benzinărie, când C era culcat ascuns pe bancheta din spate, acea oră în care C a plecat şi au rămas singuri cu victima, ca şi alte momente, poate nu atât de evidente, dar existente), nu l-au eliberat pe partea vătămată PURICE LUCIAN.

„Înţelegerea” sau „umanismul” dacă se poate numi astfel, de care au dat dovadă cei doi inculpaţi deşi sunt aspecte ce vor fi avute în vedere la reducerea pedepselor ce vor fi aplicate celor doi, nu au fost materializate, decât în gesturi mărunte, importante poate pentru psihicul victimei, deşi cei doi puteau acţiona în mod clar pentru eliberarea lui PURICE LUCIAN.

Cei doi inculpaţi au avut posibilitatea reală să acţioneze astfel, de mai multe ori, dar nu au făcut-o.

Activităţile desfăşurate de inculpaţii CC şi BB, constituie acte de coautorat la infracţiunile de lipsire de libertate în mod ilegal şi tâlhărie, chiar dacă numai inculpatul CSB este cel care a planificat în detaliu operaţiunea de sechestrare şi tâlhărire a părţii vătămate.

Vor fi înlăturate apărările inculpaţilor CSB, CC şi BB în sensul că fiecare în parte invocă dispoziţiile art.46 C.pen., respectiv constrângerea fizică şi morală, ca o cauză ce înlătură caracterul penal al faptelor, pentru următoarele considerente.

Trebuie remarcat că, din analiza tuturor probelor, cu excepţia declaraţiei nesincere a inculpatului C Stelian Sorin, rezultă – fără dubiu-că acesta a planificat întreaga activitate infracţională, în detaliu, un scenariu periculos, ce a fost însă dusă la îndeplinire doar cu contribuţia esenţială, executarea, ajutorul direct, material dat de ceilalţi doi inculpaţi.

Chiar dacă nu toată planificarea sau toate detaliile ori armele sau uneltele folosite au fost ale inculpatului C, idei putând veni şi de la ceilalţi doi inculpaţi, cel ce a condus întreaga activitate infracţională a fost incontestabil inculpatul C. Chiar dacă nu au putut fi întocmite toate dovezile scriptice, cum ar fi procesul verbal de depistare a inculpatului C când a condus pe drumurile publice un autoturism cu număr fals de înmatriculare, lipsa acestora este complinită de ansamblul celorlalte probe administrate în cauză, de declaraţiile elocvente ale celorlalţi doi inculpaţi CC şi BB, ce nu lasă loc nici unui dubiu asupra vinovăţiei celor trei inculpaţi cu privire la toate infracţiunile faţă de care s-a dispus trimiterea lor în judecată.

Nici apărările inculpaţilor CC şi BB, în sensul că ar fi fost constrânşi-în înţelesul art.46 C.pen., respectiv constrângerea fizică şi morală, ca o cauză ce înlătură caracterul penal al faptelor de inculpatul AA, nu pot fi primite şi vor fi înlăturate, tocmai pentru că, chiar dacă instanţa constată din probele administrate în cauză că inculpatul C a fost cel ce i-a condus în activitatea infracţională pe cei doi, nu-i putea obliga să participe prin acte directe de coautorat la întreaga activitatea infracţională. Au fost nenumărate momente(expuse anterior, ce rezultă clar din întreaga situaţie de fapt expusă şi dovedită) în care inculpaţii P şi Manole puteau să de desisteze, să nu mai continue activitatea infracţională, să elibereze victima.

Pentru a fi aplicabile dispoziţiile art.46 C.pen. este necesar ca fapta să fie comisă sub puterea unei constrângeri fizice sau morale căreia făptuitorul să nu-i fi putut rezista.

Această neputinţă trebuie să fie una totală, copleşitoare şi care să nu poată fi înlăturată în nici un mod. Sunt exemple cunoscute în doctrină, în care se aplică dispoziţiile art.46 C.pen., cum ar fi cazul în care funcţionarul însărcinat cu întocmirea unui înscris atestă fapte nereale în acel act fiind ameninţat de agent cu un pistol.

În situaţia de faţă însă, întâi, era vorba de un raport de doi la unu, cei doi inculpaţi se puteau coaliza împotriva lui C, apoi au avut nenumărate momente în care controlul activităţii nu mai era exercitat direct sau indirect de către C – alimentarea la benzinărie, când C era culcat ascuns pe bancheta din spate, acea oră în care C a plecat şi au rămas singuri cu victima, ca şi alte momente, poate nu atât de evidente, dar existente, ca atare nu se poate vorbi de existenţa constrângerii fizice sau morale la adresa celor doi inculpaţi.

Mai mult aceştia aveau indicii de ceea ce pregătea, dorea să facă inculpatul C, putea fie să refuze, fie să accepte, dar să anunţe organele de poliţie anterior, atitudine ce ar fi dus la necomiterea infracţiunii.

Invocata prietenie a inculpaţilor P şi Manole cu victima a fost una de suprafaţă, poate cu o pală faţă umană, această consideraţie doar în contrapondere cu atitudinea inculpatului C Stelian, dar au continuat să ducă mai departe activitatea infracţională întinsă pe parcursul a 12-14 ore.

Fiecare dintre cei trei inculpaţi au invocat constrângerea din partea celuilalt, dar toţi împreună, acceptând, conlucrând, chiar dacă conduşi de inculpatul C au dus la final întreaga activitate infracţională, cu întreaga vinovăţie cerută de lege.

Circumstanţele personale favorabile ale inculpaţilor, ca şi starea de minorat a inculpatei BB vor fi avute în vedere la dozarea pedepselor ce vor fi aplicate acestora.

Având în vedere modul periculos în care au acţionat, durata extinsă a activităţii infracţionale 12-14 ore, vor fi respinse solicitările formulate de apărătorii inculpaţilor C şi Manole privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, respectiv suspendarea condiţionată, în acest caz circumstanţele personale, deşi favorabile, sunt copleşite de circumstanţele reale ale cauzei, neimpunându-se decât pedepse în regim de executare.

Situaţia de fapt expusă, aşa cum a fost prezentată şi reţinută este confirmată prin toate mijloace de probă administrate în cauză, expuse anterior din coroborarea tuturor probelor arătate fiind deplin dovedită vinovăţia inculpaţilor AA, CC şi BB sub aspectul săvârşirii tuturor infracţiunilor faţă de care s-a dispus trimiterea sa în judecată.

În drept, faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracţiuni: pentru C STELIAN SORIN: ale infracţiunilor prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. – tâlhărie, art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. – lipsire de libertate în mod ilegal, art.1361 din Legea nr.295/2002 – infracţiunea de deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept şi art.85 alin.2 din OUG.195/2002 – infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, toate cu aplicarea art.33, lit.a C.pen., pentru inculpatul CC: ale infracţiunilor prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. – tâlhărie , art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. – infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 – infracţiunea de utilizarea unui instrument de plată electronic fără consimţământul titularului, art.85 alin.2 din OUG.195/2002 – infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare şi art.86 alin.1 din OUG.195/2002 – infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere , toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. şi pentru inculpata BB: ale infracţiunilor prevăzute de: art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.99 şi 109 C.pen. – infracţiunea de tâlhărie , art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi 109 C.pen. – infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal şi art.1361 din Legea nr.295/2002, cu aplicarea art. 99 şi 109 C.pen. – infracţiunrea de deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen.

La stabilirea şi individualizarea pedepselor ce le va aplica inculpaţilor AA, CC şi BB, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de artr.72 C.pen., respectiv dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de partea specială, de dispoziţiile din legile speciale, de gradul de pericol social care rezultă din modalitatea concretă de comitere a faptelor de către inculpaţi – care au acţionat împreună, cu un concurs de infracţiuni de o periculozitate socială sporită, ce au lipsit de libertate, au încătuşat, au legat la ochi şi sechestrat în portbagaj un om mai bine de 12 ore, l-au tâlhărit, s-au folosit de arme, au sustras fraudulos bani din cardul victimei, pe care l-au abandonat în câmp, fără ajutor, în plină noapte – dar şi aspectul că inculpaţii Manole şi P au dat dovadă de sinceritate, au ajutat organele judiciare la strângerea probelor în vederea soluţionării cauzei, nu au antecedente penale, inculpata Manole era minoră, dar şi de aspectul că inculpatul C a negat constant săvârşirea faptelor reţinute şi dovedite faţă de acesta, ca şi de aspectul că a condus întreaga activitate infracţională, dar şi de faptul că nu are antecedente penale, însă-faţă de toţi inculpaţii de durata întregii activităţi infracţionale, extrem de mare 12-14 ore, de modul periculos, inacceptabil, brutal în care au săvârşit infracţiunile, pedepsele ce vor fi aplicate inculpaţilor Manole şi P, urmând a fi astfel mai scăzute decât cele ce se vor aplica inculpatului C, după cum urmează:

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie va condamna inculpatul AA la o pedeapsă de 14(patrusprezece) ani închisoare.

În baza art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 12(doisprezece) ani închisoare.

În baza art.1361 din Legea nr.295/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8(opt) luni închisoare.

În baza art.85 alin.2 din OUG.195/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. va contopi pedepsele aplicate inculpatului AA, în final acesta va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 14(patrusprezece) ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art.88 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului AA, perioada reţinerii şi arestării preventive de la 18.09.2009 la zi.

Va respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive, ca şi cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul AA , astfel că, în baza art.350 C.pen. menţine faţă de inculpatul CSS măsura arestării preventive, aceasta impunându-se raportat la modalitatea de executare a pedepsei în regim penitenciar.

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie va condamna inculpatul CC la o pedeapsă de 11(unsprezece) ani închisoare.

În baza art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 10(zece) ani închisoare.

În baza art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de utilizarea unui instrument de plată electronic fără consimţământul titularului va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 6(şase) ani închisoare.

În baza art.85 alin.2 din OUG.195/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art.86 alin.1 din OUG.195/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului CC, în final acesta va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 11(unsprezece) ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art.88 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului CC, perioada reţinerii şi arestării preventive de la 18.09.2009 la zi.

Va respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive, ca şi cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul CC, astfel că, în baza art.350 C.pen. va menţine faţă de inculpatul CC măsura arestării preventive, aceasta impunându-se raportat la modalitatea de executare a pedepsei în regim penitenciar.

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.99 şi 109 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie va condamna inculpata minora BB la o pedeapsă de 5(cinci) ani închisoare.

În baza art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi 109 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal va condamna aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 4(patru) ani închisoare.

În baza art.1361 din Legea nr.295/2002, cu aplicarea art. 99 şi 109 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept va condamna aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2(două) luni închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. va contopi pedepsele aplicate inculpatei minore BB, în final acesta va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 5(cinci) ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatei drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art.88 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatei BB, perioada reţinerii şi arestării preventive de la 18.09.2009 la 08.10.2009.

În baza art.357 alin.2 lit.f C.pr.pen. va menţine faţă de inculpata BB măsura obligării de a nu părăsi localitatea Babadag, jud.Tulcea, dispusă prin dec. pen. nr.1013/08.10.2009 a Tribunalului Constanţa, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Va respinge cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea Babadag, jud.Tulcea, faţă de inculpata BB, impunându-se, cel puţin temporar menţinerea unui control judiciar faţă de aceasta.

Asupra laturii civile a cauzei:

Partea vătămată EE a declarat că formulează pretenţii civile în cuantum de 34.000 lei, recuperat parţial, iar, prin cerere scrisă(f.94-96 voli.I) a precizat cu ocazia cercetării judecătoreşti, că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei-daune materiale şi 50.000 lei daune morale.

Va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civila EE.

In baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 si art.999 C.civ. obliga, in solidar, inculpaţii AA, CC, BB, acesta din urma in solidar cu partile responsabile civilmente Manole Sultana şi Manole Vasile, la plata integral a sumei de 50.000 lei către partea civila EE, reprezentând daune morale şi va respinge daunele materiale, deoarece, din analiza probelor administrate pe parcursul procesului penal, acesta nu a făcut dovada unui prejudiciu material cert sub aspectul existenţei şi al posibilităţilor de evaluare, sarcina probei revenind părţii civile, conform art.1169 Cod civil.

În baza art.191 alin.2 C.pr.pen. va obliga inculpaţii AA, CC, BB, acesta din urma in solidar cu partile responsabile civilmente Manole Sultana şi Manole Vasile, la plata sumei de câte 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie condamnă inculpatul AA,la o pedeapsă de 14(patrusprezece) ani închisoare.

În baza art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, condamnă inculpatul AA la o pedeapsă de 12(doisprezece) ani închisoare.

În baza art.1361 din Legea nr.295/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept condamnă inculpatul AA la o pedeapsă de 8(opt) luni închisoare.

În baza art.85 alin.2 din OUG.195/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare condamnă inculpatul AA la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului AA, în final acesta va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 14(patrusprezece) ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului AA, perioada reţinerii şi arestării preventive de la 18.09.2009 la zi.

Respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive, ca şi cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul AA .

În baza art.350 C.pen. menţine faţă de inculpatul AA măsura arestării preventive.

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie condamnă inculpatul CC, de 11(unsprezece) ani închisoare.

În baza art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, condamnă inculpatul CC la o pedeapsă de 10(zece) ani închisoare.

În baza art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de utilizarea unui instrument de plată electronic fără consimţământul titularului condamnă inculpatul CC la o pedeapsă de 6(şase) ani închisoare.

În baza art.85 alin.2 din OUG.195/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare condamnă inculpatul CC la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art.86 alin.1 din OUG.195/2002 pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere condamnă inculpatul CC la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului CC, în final acesta va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 11(unsprezece) ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului CC, perioada reţinerii şi arestării preventive de la 18.09.2009 la zi.

Respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive, ca şi cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul CC.

În baza art.350 C.pen. menţine faţă de inculpatul CC măsura arestării preventive.

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c C. pen., alin.21 lit.a, b C.pen., cu aplicarea art.99 şi 109 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie condamnă inculpata minora BB, la o pedeapsă de 5(cinci) ani închisoare.

În baza art.189 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi 109 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, condamnă inculpata minoră BB la o pedeapsă de 4(patru) ani închisoare.

În baza art.1361 din Legea nr.295/2002, cu aplicarea art. 99 şi 109 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept condamnă inculpata minoră MMA la o pedeapsă de 2(două) luni închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei minore BB, în final acesta va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 5(cinci) ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatei drepturile prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei BB, perioada reţinerii şi arestării preventive de la 18.09.2009 la 08.10.2009.

În baza art.357 alin.2 lit.f C.pr.pen. menţine faţă de inculpata BB măsura obligării de a nu părăsi localitatea Babadag, jud.Tulcea, dispusă prin dec. pen. nr.1013/08.10.2009 a Tribunalului Constanţa, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Respinge cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea Babadag, jud.Tulcea, faţă de inculpata BB.

Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civila EE.

In baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 si art.999 C.civ. obliga, in solidar, inculpaţii AA, CC, BB, acesta din urma in solidar cu partile responsabile civilmente MS şi MV, la plata sumei de 50.000 lei către partea civila EE, reprezentând daune morale şi respinge daunele materiale.

În baza art.191 alin.2 C.pr.pen. obligă inculpaţii AA, CC, BB, acesta din urma in solidar cu partile responsabile civilmente MS şi MV, la plata sumei de câte 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.11.2010.

Etichete: