Top

PENAL.Infractiunea de complicitate la furt calificat

Asupra prezentului apel penal:

Prin sentinţa penală nr. … din 15.03.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău a admis cererea de schimbare a încadrării juridice cu privire la inculpatul L N I.

În baza art. 334 c.p.p. a dispus schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul L L I din infractiunea de furt calificat prev. de art. 208 al.1 şi 4 c.p.- 209 al.1 lit.a ,e,g,i c.p. cu aplic. art. 99 şi urm. c.p. în infracţiunea de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 c.p. rap. la art. 208 al.1 şi 4 c.p.- 209 al.1 lit.a ,e,g,i c.p. cu aplic. art. 99 şi urm. c.p.

În baza art. 208 al.1 şi 4 c.p.- 209 al.1 lit.a ,e,g,i c.p. cu aplic. art. 99 şi urm. c.p. a condamnat inculpatul D F, ZIS „V”, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate C L , în noaptea de 15/16.07.2009.

În baza art. 26 c.p rap la art. 208 al.1 şi 4 c.p.- 209 al.1 lit.a ,e,g,i c.p. cu aplic. art. 99 şi urm. c.p. a condamnat inculpatul L N I, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare , pentru comiterea infracţiunii complicitate la furt calificat , în noaptea de 15/16.07.2009.

În baza art. 110/1 al.2 cu aplic. art. 83 c.p. s-a dispus revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului D F prin sentinţa penală nr. …/24.06.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău, definitivă prin decizia penală nr. 1…60/24.07.2007 pronunţată de Tribunalul Buzău, ce va fi executată în întregime , alături de pedeapsa pronunţată prin prezenta sentinţă, în total inculpatul va executa 3 ani închisoare.

În baza art. 71 al.2 c.p. i-au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 al.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b c.p. începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.

S-a constatat că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu cea pentru comiterea căreia inculpatul L N I a fost condamnat prin sentinţa penală nr. …/19.01.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău, definitivă prin neapelare la data de 4.02.2010.

În baza art. 85 c.p. s-a dispus anularea suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului L N I prin sentinţa penală nr. ../19.ian.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău definitivă prin neapelare.

În baza art. 36 rap. la art. 33 lit.a-34 lit.b c.p. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului L N I prin prezenta sentinţă cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 56/2010 pronunţată de Judecătoria Buzău urmând ca acesta să execute pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 110 rap. la art. 81 c.p. suspendă executarea pedepsei aplicate inculpatului L N I pe o perioadă de 3 ani ce reprezintă termen de încercare pentru inculpat, care urmează să se calculeze în conformitate cu dispozitiile art. 85 al.3 c.p. , începând cu data de 4.02.2010.

În baza art. 71 al.2 c.p. i-au fost interizise inculpatului drepturile prev. de art. 64 al.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b c.p. începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 71 al.5 c.p.p. s-a dispus suspendarea executarea pedepselor accesorii în perioada termenului de încercare .

În baza art. 359 c.p.p. cu aplicarea art. 83 c.p. i s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor comiterii de noi infracţiuni în perioada termenului de încercare.

S-a constatat acoperit prejudiciul produs părţii vătămate C L.

În baza art. 191 c.p.p. inculpaţii au fost obligaţi la câte 785 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare din care câte 500 lei onorarii apărător oficiu.

Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că în noaptea de 15/16.07.2009, după ce au consumat băuturi alcoolice, inculpaţii au hotărât să sustragă un autoturism cu care să se plimbe prin zona unde locuiesc. În jurul orei 2.00 de la locuinţa inculpatului D F, cei doi au luat o cheie de Dacie, au mers la autoturismul părţii vătămate C L ce se afla parcat lângă blocul …, str. S din Buzău, unde locuieşte aceasta, inculpatul D F s-a urcat la volan şi folosind respectiva cheie a reuşit să pornească autoturismul. Inculpatul L N I a urcat pe scaunul din dreapta faţă.

Inculpatul D F a condus autoturismul, deşi nu posedă permis de conducere, circa 30-50 m pe spaţiul verde iar în momentul în care a intenţionat să facă un viraj, a intrat cu roţile din faţă ale maşinii într-o groapă. Cei doi inculpaţi au încercat să scoată autoturismul pentru a-l duce înapoi, dar nu au reuşit.

Inculpaţii au recunoscut apartenenţa autoturismului, motiv pentru care au mers la partea vătămată şi i-au spus că bunul său a fost sustras de doi tineri, însă în cursul urmăririi penale aceştia au recunoscut fapta comisă în modalitatea reţinută de instanţă.

În drept, fapta inculpatului D F astfel cum a fost reţinută de instanţă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 şi 4 – 209 alin. 1 lit. a,e,g,i Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal. Inculpatul a comis infracţiunea în termenul de încercare al pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …/24.06.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău, definitivă prin decizia penală nr. ../24.07.2007 pronunţată de Tribunalul Buzău.

Fapta comisă de inculpatul L N I, astfel cum a fost reţinută de instanţă, prin modalitatea concretă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 şi 4 – 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i Cod penal, instanţa urmând să schimbe încadrarea juridică din fapta reţinută în actul de inculpare în noua încadrare juridică.

Inculpatul D F, prezent în instanţă a recunoscut comiterea infracţiunii.

Deşi legal citat inculpatul nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiat, din procesul verbal de îndeplinire a executării mandatului de aducere rezultă că acesta este plecat în Spania.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul D F, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin apărătorul ales a arătat că nu a intenţionat să fure autoturismul părţii vătămate, ci totul a fost un spirit de glumă, solicitând pronunţarea unei hotărâri de achitare motivată de faptul că lipsea unul din elementele constitutive ale infracţiunii. În subsidiar, a solicitat aplicarea unei pedepse de o altă manieră, având în vedere conduita anterioară şi având în vedere că această glumă îl poate duce direct în penitenciar, faţă de trecutul său infracţional.

Examinând sentinţa atacată prin prisma tuturor motivelor invocate, precum şi din oficiu sub toate aspecte de fapt şi de drept, Tribunalul urmează să respingă apelul de faţă pentru următoarele motive:

Conform art. 208 alin.1 şi 4 Cod penal, constituie infracţiunea de furt luarea unui bun mobil din posesia sau retenţia altuia, fără consimţământul acestuia, cu scopul de a şi-l însuşi pe nedrept.

Conform art. 208 alin.4 Cod penal, constituie furt luarea în condiţiile prev. de alin. 1 a unui vehicul cu scopul de a-l folosi pe nedrept.

Aşa cum rezultă din aceste texte de lege, pentru existenţa infracţiunii de furt al unui autovehicul este necesar ca scopul acţiunii să fie doar folosirea acestui autoturism şi nu îsuşirea lui.

În cauză, instanţa de fond a reţinut în mod corect că cei doi inculpaţi se fac vinovaţi de săvârşirea acestei infracţiuni, din probatoriile administrate în cauză, inclusiv din susţinerile inculpaţilor rezultând cu certitudine că cei doi au avut intenţia de a folosi fără drept autoturismul proprietatea părţii vătămate.

Sunt nerelevante în cauză susţinerile părţii vătămate conform cărora cei doi inculpaţi au săvârşit fapta din glumă.

Din probatoriul administrat rezultă că inculpaţii au urmărit să folosească fără drept autoturismul părţii vătămate în noaptea de 15/16.07.2009, dorind să se plimbe prin zonă cu orice autoturism pe care l-ar fi putut deschide cu o cheie potrivită.

Faptul că au condus autoturismul pe o distanţă relativ mică nu are relevanţă în aprecierea intenţiei celor doi inculpaţi deoarece din cauze obiective autoturismul a rămas suspendat într-o groapă din apropierea parcării de unde a fost sustras.

Nu are relevanţă nici situaţia că cei doi inculpaţi au mers şi au anunţat-o pe partea vătămată că cineva i-a sustras autoturismul, dimpotrivă, această acţiune a inculpaţilor pune în evidenţă situaţia că ei au urmărit să se folosească fără drept de autoturismul părţii vătămate.

În consecinţă, sentinţa pronunţată de instanţa de fond, prin care s-a reţinut vinovăţia inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în forma prevăzută de art. 208 alin.1 şi 4 Cod penal, cu referire la art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i Cod penal, este temeinică şi legală.

În baza art. 379 pct.1 lit.b Cod procedură penală se vor respinge apelurile celor doi inculpaţi ca nefondate.

În baza art. 191 Cod procedură penală, apelantul vor fi obligaţi la 300 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei onorariu avocat oficiu.

Etichete: