Top

Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului. Imposibilitatea prezentarii inculpatului.

Cod procedura penala, art. 3001

Dupa înregistrarea dosarului la instanta (indiferent de etapa procesuala – fond, apel, recurs), în cauzele în care inculpatul este trimis în judecata în stare de arest, instanta este datoare sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive înainte de expirarea duratei arestarii preventive, conform art. 3001 alin. (3) cu referire la art. 159 alin. (4) Cod procedura penala, în cazul în care din cauze obiective, deplasarea inculpatului nu este posibila, verificarea poate fi realizata în lipsa sa, dar numai în prezenta aparatorului.

Prin încheierea pronuntata în dosarul nr. 15004/212/2007, la termenul de judecata din 23 mai 2008, Tribunalul Constanta – sectia penala a mentinut, în baza art. 3002 cod procedura penala cu ref. la art. 160b alin. 3 cod procedura penala, masura arestarii preventive a inculpatului S.S.

Inculpatul S.S. a declarat recurs împotriva acestei hotarâri, considerând-o ca nelegala si netemeinica.

În motivarea recursului facuta prin aparator inculpatul a sustinut ca, temeiurile care au stat la baza luarii masurii arestarii preventive nu mai subzista, întrucât a fost depasit termenul rezonabil al masurii si întrucât nu sunt probe, lasarea lui in libertate nu ar prezenta pericol concret pentru ordinea publica.

Verificând hotarârea recurata, actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, curtea constata ca recursul este nefondat.

Inculpatul S.S. a fost condamnat de instanta de fond, Judecatoria Constanta, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infractiunii de “furt calificat”.

Acesta a fost cercetat si judecat în stare de arest preventiv, masura luata la data de 20.08.2007, in baza art. 1491 alin. 9 cod procedura penala rap. la art. 143 si art. 148 lit.f) Cod procedura penala.

Sesizat cu solutionarea cererii de apel, Tribunalul Constanta a verificat din oficiu masura arestarii preventive;verificarea s-a facut în lipsa inculpatului care se afla în Penitenciarul Colibasi.

Curtea a constatat ca, sub acest aspect, hotarârea este legala, având în vedere prevederile art. 3001 alin. 3 cod procedura penala care face trimitere la prevederile art. 159 alin. 4 cod pr. penala, potrivit cu care, în cazul în care inculpatul arestat nu poate fi adus în fata judecatorului din cauza de forta majora sau stare de necesitate, se poate verifica masura arestarii preventive în lipsa inculpatului, în prezenta aparatorului.

Pe fond, hotarârea recurata este întemeiata deoarece temeiurile avute în vedere la luarea masurii arestarii preventive subzista si justifica mentinerea inculpatului în stare de arest.

Pentru considerentele expuse, curtea a respins recursul inculpatului S.S. ca nefondat.

Cod procedura penala, art. 3001

Dupa înregistrarea dosarului la instanta (indiferent de etapa procesuala – fond, apel, recurs), în cauzele în care inculpatul este trimis în judecata în stare de arest, instanta este datoare sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive înainte de expirarea duratei arestarii preventive, conform art. 3001 alin. (3) cu referire la art. 159 alin. (4) Cod procedura penala, în cazul în care din cauze obiective, deplasarea inculpatului nu este posibila, verificarea poate fi realizata în lipsa sa, dar numai în prezenta aparatorului.

Prin încheierea pronuntata în dosarul nr. 15004/212/2007, la termenul de judecata din 23 mai 2008, Tribunalul Constanta – sectia penala a mentinut, în baza art. 3002 cod procedura penala cu ref. la art. 160b alin. 3 cod procedura penala, masura arestarii preventive a inculpatului S.S.

Inculpatul S.S. a declarat recurs împotriva acestei hotarâri, considerând-o ca nelegala si netemeinica.

În motivarea recursului facuta prin aparator inculpatul a sustinut ca, temeiurile care au stat la baza luarii masurii arestarii preventive nu mai subzista, întrucât a fost depasit termenul rezonabil al masurii si întrucât nu sunt probe, lasarea lui in libertate nu ar prezenta pericol concret pentru ordinea publica.

Verificând hotarârea recurata, actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, curtea constata ca recursul este nefondat.

Inculpatul S.S. a fost condamnat de instanta de fond, Judecatoria Constanta, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infractiunii de “furt calificat”.

Acesta a fost cercetat si judecat în stare de arest preventiv, masura luata la data de 20.08.2007, in baza art. 1491 alin. 9 cod procedura penala rap. la art. 143 si art. 148 lit.f) Cod procedura penala.

Sesizat cu solutionarea cererii de apel, Tribunalul Constanta a verificat din oficiu masura arestarii preventive;verificarea s-a facut în lipsa inculpatului care se afla în Penitenciarul Colibasi.

Curtea a constatat ca, sub acest aspect, hotarârea este legala, având în vedere prevederile art. 3001 alin. 3 cod procedura penala care face trimitere la prevederile art. 159 alin. 4 cod pr. penala, potrivit cu care, în cazul în care inculpatul arestat nu poate fi adus în fata judecatorului din cauza de forta majora sau stare de necesitate, se poate verifica masura arestarii preventive în lipsa inculpatului, în prezenta aparatorului.

Pe fond, hotarârea recurata este întemeiata deoarece temeiurile avute în vedere la luarea masurii arestarii preventive subzista si justifica mentinerea inculpatului în stare de arest.

Pentru considerentele expuse, curtea a respins recursul inculpatului S.S. ca nefondat.

Etichete: