Top

Cooperativă de consum. Modificarea actelor constitutive.

Cooperativa de consum existentă la data intrării în vigoare a Legii nr. 109/1996 are calitate de comerciant, iar modificarea actelor constitutive se realizează de către tribunal, în aceleaşi condiţii în care are loc înfiinţarea persoanei juridice.

Federalcoop Constanţa a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună modificarea actelor constitutive, conform actului adiţional încheiat în baza hotărârii A.G.A. din 30.03.2001 privind compunerea consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori.

S-a solicitat, totodată, să se încuviinţeze înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, a acestor menţiuni.

Dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 109/1996 definesc organizaţiile cooperatiste de consum ca societăţi autonome, apolitice şi neguvernamentale, al căror scop principal este organizarea de activităţi bazate pe principiul întrajutorării membrilor lor.

Cooperativele de consum existente la data intrării în vigoare a acestei legi aveau obligaţia de a-şi adopta propriiile statute, pe baza statutelor cadru.

Statutele proprii sunt aprobate de consiliul de administraţie al fiecărei organizaţii cooperatiste şi confirmate de prima adunare generală a acesteia.

Aceste statute, precum şi modificările lor ulterioare, sunt supuse regimului juridic prevăzut de art. 10 din Legea nr. 109/1996.

Conform acestui text, cooperativa de consum dobândeşte personalitate juridică în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive, pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu şi poate funcţiona după înmatricularea la Registrul comerţului.

În cauză, urmare a modificărilor statutului cooperativei de consum, intervenite prin actul adiţional cu dare de dată certă, instanţa va autoriza aceste modificări şi va dispune înregistrarea lor la registrul comerţului.

(sentinţa civilă nr. 5445 COM/ 03.09.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: