Top

Asociat minor la data modificării actelor constitutive. Autorizarea părintelui pentru continuarea comerţului în interesul minorului.

Cooptarea unui minor, reprezentat de unul dintre părinţi, ca asociat într-o societate comercială, nu este lovită de nulitate pe temeiul nerespectării dispoziţiilor art.13 cod comercial, întrucât norma invocată priveşte situaţia exercitării comerţului în interesul unui minor.

Reclamantul PD a chemat în judecată pe pârâţii S.C. SX S.R.L. Constanţa, MM, MT şi MCC , solicitând să se constate, în capătul 2 de cerere, nulitatea parţială a actului adiţional autentificat sub nr. 97/ 16.01.1998 la B.N.P. N. Cauţinuc, în privinţa cooptării ca asociaţi a minorilor MT şi MCC, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, respectiv, a restituirii de către societate a aporturilor lor sociale, actualizate.

Reclamantul a arătat că prin actul adiţional menţionat capitalul social al societăţii pârâte a fost împărţit astfel: 30 părţi sociale reclamantul, 25 de părţi sociale pârâta MM şi diferenţa de 5 părţi sociale, copiii MT şi MCC, împreună cu mama lor MM, ca efect al succesiunii legale. Întrucât la data întocmirii actului adiţional nu a existat hotărârea judecătorească prevăzută de art. 13 cod com., de autorizare a pârâtei MM să continue desfăşurarea activităţilor de comerţ în numele copiilor, capacitatea minorilor de a avea calitatea de comercianţi este invalidă, iar sancţiunea ce se poate aplica actului juridic este nulitatea absolută.

Susţinerile reclamantului, referitoare la încălcarea prevederilor art. 13 cod com. nu sunt întemeiate.

La data admiterii cererii de înscriere a menţiunilor legate de modificarea actului constitutiv, judecătorul delegat de la registrul comerţului a autorizat implicit şi reprezentarea intereselor minorilor, în cadrul societăţii, de către mamă.

Părintele supravieţuitor a putut continua astfel administrarea intereselor minorilor în societate, iar actul adiţional a cărui nulitate se invocă este pe deplin valabil.

(sentinţa civilă nr.1349 COM/ 25.05.2001, irevocabilă prin decizia civilă nr. 254/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa –secţia comercială)

Notă: Textul art. 13 cod com. se referă la autorizarea părintelui ,,de a continua comerţul în interesul unui minor’’, pornind de la premisa că minorul nu are capacitate deplină de exerciţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani. Minorul care dobândeşte prin succesiune legală afacerile părintelui comerciant, va putea să continue comerţul prin intermediul celuilalt părinte, care însă va avea nevoie de autorizarea tribunalului, în acest sens.

Etichete: