Top

Adoptarea regulamentului de funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)

GUVERNUL ROMANIEI

Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi regulamentul de funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, a anunţat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.
„Prin adoptarea acestui regulament s-a urmărit, pe de o parte, punerea în aplicare la nivelul Registrului Comerţului a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea agenţiilor. Pe de altă parte, am urmărit reorganizarea internă a Registrului Comerţului, după ce am decis schimbarea procedurilor de înregistrare, prin retragerea judecătorului delegat de la Registrul Comerţului”, a declarat ministrul Justiţiei.
Structura organizatorică şi schema de personal a ONRC au fost modificate pentru a face posibilă reducerea de posturi stabilită de legea reorganizării agenţiilor, de la 2.300 la 1787 de posturi. În acest scop, au fost desfiinţate anumite categorii de posturi de conducere, au fost transformate unele posturi de conducere în posturi de conducere de nivel inferior (de exemplu, posturile de director în posturi de şef serviciu sau şef birou), au fost comasate compartimente.
Actul normativ conţine prevederi ce detaliază statutul personalului şi noul regim de salarizare, în acord cu legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, şi delimitează noul cadru în care pot fi negociate contractele colective şi individuale de muncă.
Modificarea legislaţiei în sensul eliminării controlului judecătorului delegat la registrul comerţului a permis şi regândirea modului de repartizare a competenţelor pe compartimente, pentru a eficientiza activitatea de înregistrare în registrul comerţului şi corelarea logică a atribuţiilor structurilor instituţiei. Pentru îndeplinirea, în mod unitar, la nivelul întregii ţări, a noilor competenţe ale personalului ONRC, a fost înfiinţată Comisia de analiză şi practică unitară a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, care elaborează puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, care sunt aduse la cunoştinţa tuturor oficiilor.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 05.02.2010