Top

Hotărâre a adunării generale a asociaţilor. Acţiune în anulare. Suspendarea executării

Suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaţilor, pe temeiul art. 132 din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi cerută în cazul în care valorificarea dispoziţiilor actului atacat prin acţiune în anulare conduce la vătămarea drepturilor reclamantului ori la statuarea definitivă a unei situaţii de fapt, care ar împiedica ulterior înlăturarea efectelor actului constatat nelegal.

În absenţa unor asemenea elemente, suspendarea executării hotărârii nu este întemeiată.

Reclamanta SIF Transilvania a solicitat suspendarea executării hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor a S.C. NEPTUN OLIMP S.A. din 20.09.2001, până la soluţionarea acţiunii în anularea acestei hotărâri.

Faţă de modalitatea de reglementare a textului art. 132 din Legea nr. 31/1990 republicată, se reţine că legiuitorul nu a menţionat expres criteriile în funcţie de care se poate dispune suspendarea executării actului de voinţă societară, acestea fiind lăsate exclusiv la latitudinea judecătorului învestit cu soluţionarea cauzei.

În speţă, hotărârea A.G.E.A. contestată priveşte decizia de constituire a patru societăţi mixte pe structura a tot atâtea active turistice, fără însă a rezulta, din considerentele dezvoltate pe fond, circumstanţele producerii unui prejudiciu imediat, de neînlăturat, ca efect al actului contestat şi care să justifice luarea unei asemenea măsuri.

(sentinţa civilă nr. 2991 COM/ 15.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 719/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: