Top

Cerere de suspendare a executării hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor. Condiţii

Pentru a se dispune suspendarea – pe calea ordonanţei preşedinţiale – a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, trebuiau întrunite cumulativ cerinţele enumerate în alineatul (1) al articolului 581 din Codul de procedură civilă: existenţa unui caz grabnic (urgenţa), necesitatea păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara ori înlăturarea pierderilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări şi existenţa unui litigiu asupra fondului.

(decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2011)

Etichete: